Nyheter

Solhagagruppen träffade många engagerade KD-poiltiker under kommun och landstingsdagarna i Västerås!

2012-02-08 15:20 CET Solhagagruppen Ca 1200 kd-politiker var samlade i Västerås den 27-28 januari. Solhagagruppens representanter träffade många av dem och kände att det fanns ett stort engagemang för omsorgsfrågorna hos alla. Vi åkte hem med en tro på att det finns en vilja hos politiker att skapa det goda samhället - för alla!

2012-01-20 17:22 CET Solhagagruppen I morgon lördag den 21 januari ställer Solhagagruppen ut under Unga Vuxna dagarna. Solhagagruppens vision är att "Alla med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett gott liv - hela livet" Solhagagruppen erbjuder utredning, behandling, boende och sysselsättning.

Sverige i EU-toppen för digitala loggböcker i fisket

2012-01-12 12:25 CET Havs- och vattenmyndigheten Nu har svenska fiskefartyg använt digital e-loggbok i ett år. 123 av de största fartygen rapporterar nu in sina fångstresor direkt till sjöss – vilket bland annat skapar en effektivare och säkrare fisketillsyn. I och med det ligger Sveriges e-rapportering för fisket i EU-toppen, trots förseningar.

Experthjälp till Sydostasien

2011-11-11 15:14 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten har en överenskommelse med Sida om att bistå med expertstöd för Sidas arbete i Sydostasien. Sida har bedömt att Havs- och vattenmyndigheten har en unik kompetens för att stödja arbetet med hållbara havs- och vattenmiljöer i Sydostasien, något som i högsta grad är en aktuell fråga i regionen.

Svenska fiskekvoter för Östersjön listade

2011-11-03 09:56 CET Havs- och vattenmyndigheten Nu har listan för 2012 års svenska fiskekvoter i Östersjön kommit. Kvotsiffrorna är därmed med största sannolikhet färdiga. Listan visar att svenska fiskare bland annat får ta i land 34 327 laxar under nästa år – mindre än hälften jämfört med i år.

Här är både miljö och ekonomi vinnare

2011-10-04 14:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Projektet Greppa Näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och rådgivningsorganisationerna som syftar till att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket, har pågått i tio år. Imorgon, onsdag, är det dags att fira.

Riksdagen tar upp biologisk mångfald och vattenkraft

2011-10-03 17:54 CEST Havs- och vattenmyndigheten Hur ska vattenkraftens negativa effekter för biologisk mångfald hanteras? Miljö- och jordbruksutskottet pekar i en rapport på brister med fiskvägar och finansiering. När riksdagen tar upp frågorna den 4 oktober deltar Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

Hummertinor kan störa oljesaneringen vid Tjörn

2011-09-23 16:26 CEST Havs- och vattenmyndigheten Hummertinor som ligger i vägen för Kustbevakningens miljöräddningsarbete kommer att flyttas eller avlägsnas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län avråder från att hummertinor läggs ut mellan Mollösund till Klädesholmen på västkusten.

Belöning för infångad amerikansk hummer

2011-09-22 16:15 CEST Havs- och vattenmyndigheten Amerikansk hummer har dykt upp i svenska hav och riskerar att hota djurlivet. Havs- och vattenmyndigheten samarbetar med SLU för att ta reda på hur hotbilden ser ut. Inför premiären för hummerfisket på måndag utfäster SLU en belöning.

Nya Hamra nationalpark tar in en massa vatten

2011-09-13 16:47 CEST Havs- och vattenmyndigheten Hamra nationalpark i Gävleborgs län utvidgas nu kraftigt. Vattenmiljöerna blir en betydelsefull del av den nya nationalparken som invigs den 16 september.