Nyheter

Här är både miljö och ekonomi vinnare

2011-10-04 14:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Projektet Greppa Näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och rådgivningsorganisationerna som syftar till att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket, har pågått i tio år. Imorgon, onsdag, är det dags att fira.

Riksdagen tar upp biologisk mångfald och vattenkraft

2011-10-03 17:54 CEST Havs- och vattenmyndigheten Hur ska vattenkraftens negativa effekter för biologisk mångfald hanteras? Miljö- och jordbruksutskottet pekar i en rapport på brister med fiskvägar och finansiering. När riksdagen tar upp frågorna den 4 oktober deltar Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

Hummertinor kan störa oljesaneringen vid Tjörn

2011-09-23 16:26 CEST Havs- och vattenmyndigheten Hummertinor som ligger i vägen för Kustbevakningens miljöräddningsarbete kommer att flyttas eller avlägsnas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län avråder från att hummertinor läggs ut mellan Mollösund till Klädesholmen på västkusten.

Belöning för infångad amerikansk hummer

2011-09-22 16:15 CEST Havs- och vattenmyndigheten Amerikansk hummer har dykt upp i svenska hav och riskerar att hota djurlivet. Havs- och vattenmyndigheten samarbetar med SLU för att ta reda på hur hotbilden ser ut. Inför premiären för hummerfisket på måndag utfäster SLU en belöning.

Nya Hamra nationalpark tar in en massa vatten

2011-09-13 16:47 CEST Havs- och vattenmyndigheten Hamra nationalpark i Gävleborgs län utvidgas nu kraftigt. Vattenmiljöerna blir en betydelsefull del av den nya nationalparken som invigs den 16 september.

Fortsatta problem för lax i svenska vatten

2011-09-02 13:29 CEST Havs- och vattenmyndigheten Läget för östersjölaxen är allvarligt. Mycket pekar nu mot en fortsatt svag uppvandring i svenska vattendrag 2011. EU förbereder nu en plan med hårdare åtgärder.

Vatten och avlopp viktig fråga för Havs- och vattenmyndigheten

2011-08-23 12:33 CEST Havs- och vattenmyndigheten I morgon startar Avloppsdagarna i Stockholm. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger är en av talarna. - Utvecklingen av VA-sektorn har stor betydelse för målen om levande sjöar, vattendrag och hav. VA-sektorn kan bidra i arbetet att förverkliga Baltic Sea Action Plan genom att minska övergödningen och begränsa utsläppen av farliga ämnen, säger Björn Risinger.

Hotad mal släpps i Helge å

2011-07-11 14:01 CEST Havs- och vattenmyndigheten Foto: Christer Larsson/Nordens Ark. 22 unga malar kommer släppas ut i Helge å på onsdag den 13:e juli. Malen är utrotningshotad och finns idag bara i tre svenska vattendrag. Det är stiftelsen Nordens Ark i Bohuslän, som bjudit in Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, för att släppa ut malynglen.

Följ torsken till matbordet

2011-07-05 23:28 CEST Havs- och vattenmyndigheten Numera kan man spåra torsken i butiken hela vägen tillbaka till fångstplatsen. Under Almedalsveckan visar Havs- och vattenmyndigheten hur det går till.

2010-09-16 11:29 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen inbjuder till utbildningsdag med Bo Hejlskov den 22 okt 2010 i Stockholm. (Solhagagruppen tillhandahåller tjänster inom LSS och SoL).