Pressmeddelanden

2013-10-16 12:25 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Destinationerna Gold of Lapland, Lycksele, Hemavan Tärnaby och South Lapland arbetar med att bilda ett turistiskt kluster. Klustret skall skapa ”win win” effekter för att fördubbla turismens omsättning och gäster fram till 2020 allt i enlighet med den nationella strategin för svensk besöksnäring.

Sametinget: Registreringen av romer är djupt kränkande

2013-09-26 15:59 CEST Sametinget Öppet brev till Sveriges regering: Vi vill som samer uttrycka vårt stöd för romerna i Sverige. Den etniska registreringen av romer är ett tecken på att Sverige aldrig gjort upp med sitt mörka rasbiologiska förflutna. För många svenskar är den tiden helt okänd, medan romer, samer och andra nationella minoriteter är väl medvetna om den.

Sametingets kulturanslag har inte uppräknats sedan 1993

2013-09-20 10:44 CEST Sametinget I budgetpropositionen för 2014 ökar kulturbudgeten. I ett pressmeddelande från Kulturdepartementet framgår att kulturbudgeten ökat med 15, 4 % sedan 2006. Men Sametingets kulturanslag har stått stilla och i praktiken minskat p g a inflationen. Med 1999 års penningvärde skulle 14,5 miljoner (1999) innebära ca 17,6 miljoner idag. Men någon uppräkning har aldrig skett.

2013-09-11 06:52 CEST Sametinget Sametinget kommer under den 12- 13 september att genomföra seminariet ”Utveckling av ny strategi för Samisk Scenkonst” på Folkets Hus i Kiruna. Sametingets Kulturnämnd förväntar sig ett slutdokument från seminariet som ska användas till att skapa riktlinjer för hur scenkonstpengar ska fördelas i framtiden. Till seminariet kommer branschfolk, kulturarbetare, politiker och myndigheter.

Enklare att boka fjällresan till Hemavan Tärnaby

2013-09-04 16:54 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under 2013 arbetat för en gemensam destinationsportal för destinationen Hemavan Tärnaby, där områdets utbud nu finns bokningsbart på www.hemavantarnaby.se samt www.hemavantarnaby.nu med www.hemavantarnaby.se som officiell portal.

Sametinget kan inte acceptera en fortsatt exploatering av Sápmi

2013-08-28 17:03 CEST Sametinget Sametingets ledamöter har på plats i Gállok/Kallak offentliggjort ett enhälligt uttalande med anledning av de pågående gruvexploateringarna, däribland den påbörjade provbrytningen i Kallak i Jokkmokk samt gruvplanerna i Rönnbäck nära Tärnaby. Dessa utgör uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna och samernas rätt som urfolk att bestämma över sin kultur, sitt land och sin livsmiljö.

2013-08-27 13:57 CEST Sametinget Med anledning av de rådande gruvexploateringarna som pågår och planeras i Sápmi avser Sametinget att under onsdagen besöka Gállok/Kallak för att offentliggöra ett uttalande. Bussar avgår från Hotell Jokkmokk klockan 13.30 på onsdagen.

Sametingets högtidliga öppnande sker i Jokkmokk den 28 augusti 2013

2013-08-22 12:52 CEST Sametinget Sametingets sjätte mandatperiod invigs högtidligen i Jokkmokk onsdagen den 28 augusti 2013 i närvaro av HM konungen. Mer än 200 gäster kommer att närvara vid invigningen och festmiddagen. Kulturarrangemangen med anledning av Sametingets 20-årsjubileum förväntas locka stor publik. Konstituerande plenum äger rum dagen innan och då vet vi hur den nya styrelsen kommer att se ut.

2013-08-01 12:20 CEST Sametinget I en stor aktion mötte polisen de fredligt protesterande ungdomarna med våld. Det är tydligt att det finns pengar i statskassan för att försvara rovdriften, men inte för att upprätthålla samernas mänskliga rättigheter. Sametingets ungdomsråd väljer därför att nu uttala sitt stöd för de fredliga protesterna i Gállok. Sametingets ungdomsråd inbjuder nu näringsminister Annie Lööf till Gállok.

Nu blir det lättare att vandra i Vindelfjällen

2013-06-14 10:36 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Alla undersökningar och turismtrender visar på att folk vill upptäcka Lappland och vildmarken men att de vill bo bekvämt och det skall vara smidigt. För att få fler att upptäcka Vindelfjällen har nu de lokala aktörerna i området slagit sig samman och skapat två lättillgänglig vandringspaket ”Fjälluffa i Vindelfjällen” och ”Prova på Vindelfjällen”.