Pressmeddelanden

2013-08-27 13:57 CEST Sametinget Med anledning av de rådande gruvexploateringarna som pågår och planeras i Sápmi avser Sametinget att under onsdagen besöka Gállok/Kallak för att offentliggöra ett uttalande. Bussar avgår från Hotell Jokkmokk klockan 13.30 på onsdagen.

Sametingets högtidliga öppnande sker i Jokkmokk den 28 augusti 2013

2013-08-22 12:52 CEST Sametinget Sametingets sjätte mandatperiod invigs högtidligen i Jokkmokk onsdagen den 28 augusti 2013 i närvaro av HM konungen. Mer än 200 gäster kommer att närvara vid invigningen och festmiddagen. Kulturarrangemangen med anledning av Sametingets 20-årsjubileum förväntas locka stor publik. Konstituerande plenum äger rum dagen innan och då vet vi hur den nya styrelsen kommer att se ut.

2013-08-01 12:20 CEST Sametinget I en stor aktion mötte polisen de fredligt protesterande ungdomarna med våld. Det är tydligt att det finns pengar i statskassan för att försvara rovdriften, men inte för att upprätthålla samernas mänskliga rättigheter. Sametingets ungdomsråd väljer därför att nu uttala sitt stöd för de fredliga protesterna i Gállok. Sametingets ungdomsråd inbjuder nu näringsminister Annie Lööf till Gállok.

Nu blir det lättare att vandra i Vindelfjällen

2013-06-14 10:36 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Alla undersökningar och turismtrender visar på att folk vill upptäcka Lappland och vildmarken men att de vill bo bekvämt och det skall vara smidigt. För att få fler att upptäcka Vindelfjällen har nu de lokala aktörerna i området slagit sig samman och skapat två lättillgänglig vandringspaket ”Fjälluffa i Vindelfjällen” och ”Prova på Vindelfjällen”.

Nu är Blaiken vindkraftpark invigd

2013-06-04 09:50 CEST BlaikenVind Under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB bygger Skellefteå Kraft och Fortum just nu en av Europas största vindkraftparker. Måndag den 3 juni invigdes etapp 1.

Pressinbjudan: Välkommen till invigningen av etapp 1 av Blaiken vindkraftpark

2013-05-22 08:00 CEST BlaikenVind Under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB bygger Skellefteå Kraft och Fortum just nu en av Europas största vindkraftparker. Måndag den 3 juni är det dags för invigning av etapp 1 av vindkraftparken i Blaiken.

2013-04-24 10:55 CEST Sametinget Projektledaren för Samisk scenkonst Elisabeth Heilmann Blind har nu haft sin första träff med sin referensgrupp. I den ingår Ola Stinnerbom, Simon Marainen, Stein Björn, Bernt Morten Bongo och Maxida Märak. De har bland annat beslutat om ett seminarium om samisk scenkonst som ska hållas i augusti. Referensgruppens arbete bildar ett underlag för seminariet.

Sametinget har blivit med app!

2013-04-23 06:30 CEST Sametinget Inför sametingsvalet lanserar Sametinget i Sverige nu en egen app. Appen heter iSápmi och innehåller bland annat information om Sametinget, samiska mötesplatser och sametingsvalet. Det är en plats-app med geografiska hänvisningar och kontaktuppgifter. Appen har utvecklats i samarbete med Norrfolket i Kiruna AB.

2013-03-26 14:28 CET Sametinget Styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi, Interreg Sápmi har beviljat EU-medel till två projekt, språkprojektet Ovddos med syfte att revitalisera samiskan och föreställningen Mon lean duhat jagi/Jag är tusen år som är en del i multikonstverket Rock Art in Sápmi som presenteras under kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå.

2013-03-21 15:15 CET Sametinget Sametingets valnämnd har vid sitt senaste möte fördelat partistöden inför valet 2013. Valnämndens ordförande Birger Nilsson är missnöjd över plenumsbeslutet som gör att fördelningen känns orättvis. Enligt plenumsbeslutet ska nya partier få 25 000 kronor i engångsbelopp till partistöd, medan partier som under innevarande mandatperiod finns i Sametinget får 71 850 kronor var i partistöd.