Pressmeddelanden

Seminarium och bok om hur den samiska revitaliseringen kan gå vidare

2013-11-20 15:57 CET Sametinget Fredagen den 22 november arrangeras ett heldagsseminarium med temat ”Hur ska den samiska revitaliseringen gå vidare?” vid Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala. Det är en summering av forskningsprojektet ”Revitalisering mot alla odds? Sydsamiska i Sverige”. I samband med seminariet släpps boken ”Gïele aelhkieguedtedh - en bok för dig som vill återta ditt språk”.

2013-10-22 16:38 CEST Sametinget Nu lanseras på svensk sida en handbok för att övervinna motståndet att tala samiska, som många samer upplever. Fenomenet kallas "språkspärr". Boken heter "Jag tar tillbaka mitt språk" och är skriven av Jane Juuso från Isak Saba Senter i Norge.Boken har översatts till svenska från norska och har utökats med färskt material från ett språkspärrsprojekt.

2013-10-22 16:06 CEST Sametinget Den 23-24 oktober samlas deltagare från både Sverige och Norge i Staare – Östersund för ett sydsamiskt språknätverksseminarium. Seminariet har temat ”Dihte orre gïele” – det nya samiska språket och språkrevitalisering.

Sametinget håller plenum i Kiruna 22-24 oktober 2013

2013-10-21 09:39 CEST Sametinget Sametinget håller sitt 64:e plenum i Kiruna. Förutom budget och flera motioner kommer bland annat den nya svensk-norska renskötselkonventionen att diskuteras. På måndag kl. 13 i ett extrainsatt möte presenterar representanter för norska Sametinget arbetet med konventionen. Plenum inleds på tisdag morgon kl. 8.30 och avslutas på torsdag. - Det känns som en nystart, säger ordförande Mikaelsson.

2013-10-16 12:25 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Destinationerna Gold of Lapland, Lycksele, Hemavan Tärnaby och South Lapland arbetar med att bilda ett turistiskt kluster. Klustret skall skapa ”win win” effekter för att fördubbla turismens omsättning och gäster fram till 2020 allt i enlighet med den nationella strategin för svensk besöksnäring.

Sametinget: Registreringen av romer är djupt kränkande

2013-09-26 15:59 CEST Sametinget Öppet brev till Sveriges regering: Vi vill som samer uttrycka vårt stöd för romerna i Sverige. Den etniska registreringen av romer är ett tecken på att Sverige aldrig gjort upp med sitt mörka rasbiologiska förflutna. För många svenskar är den tiden helt okänd, medan romer, samer och andra nationella minoriteter är väl medvetna om den.

Sametingets kulturanslag har inte uppräknats sedan 1993

2013-09-20 10:44 CEST Sametinget I budgetpropositionen för 2014 ökar kulturbudgeten. I ett pressmeddelande från Kulturdepartementet framgår att kulturbudgeten ökat med 15, 4 % sedan 2006. Men Sametingets kulturanslag har stått stilla och i praktiken minskat p g a inflationen. Med 1999 års penningvärde skulle 14,5 miljoner (1999) innebära ca 17,6 miljoner idag. Men någon uppräkning har aldrig skett.

2013-09-11 06:52 CEST Sametinget Sametinget kommer under den 12- 13 september att genomföra seminariet ”Utveckling av ny strategi för Samisk Scenkonst” på Folkets Hus i Kiruna. Sametingets Kulturnämnd förväntar sig ett slutdokument från seminariet som ska användas till att skapa riktlinjer för hur scenkonstpengar ska fördelas i framtiden. Till seminariet kommer branschfolk, kulturarbetare, politiker och myndigheter.

Enklare att boka fjällresan till Hemavan Tärnaby

2013-09-04 16:54 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under 2013 arbetat för en gemensam destinationsportal för destinationen Hemavan Tärnaby, där områdets utbud nu finns bokningsbart på www.hemavantarnaby.se samt www.hemavantarnaby.nu med www.hemavantarnaby.se som officiell portal.

Sametinget kan inte acceptera en fortsatt exploatering av Sápmi

2013-08-28 17:03 CEST Sametinget Sametingets ledamöter har på plats i Gállok/Kallak offentliggjort ett enhälligt uttalande med anledning av de pågående gruvexploateringarna, däribland den påbörjade provbrytningen i Kallak i Jokkmokk samt gruvplanerna i Rönnbäck nära Tärnaby. Dessa utgör uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna och samernas rätt som urfolk att bestämma över sin kultur, sitt land och sin livsmiljö.