Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Nyfiken på Järnvägsparken i Väsby?

2015-03-12 07:45 CET Upplands Väsby kommun Den 16 mars klockan 16–20 i Messingen är det dags för öppet hus med tidig dialog om framtidens Järnvägspark, inom projektet Väsby Entré/Stationsområdet.

2015-03-12 07:00 CET Upplands Väsby kommun Hillevi Engström har genomfört sin första vecka på det nya jobbet som kommundirektör i Upplands Väsby kommun. Här berättar hon om sin bild av Väsby, både vilka styrkor kommunen har men också vilka utmaningar hon ser.

Tillsyn hjälper Väsbys skolor att bli bättre

2015-03-06 16:10 CET Upplands Väsby kommun Skolinspektionen genomför under våren granskningar av Upplands Väsbys utbildningsverksamhet. Det är ett välkommet stöd i arbetet med att förbättra skolorna som redan pågår. De första rapporterna har nu kommit. Sammantaget kommer de att visa både på goda resultat och förbättringsområden.

Benchmarking gör kommunerna bättre i byggprojekt

2015-03-06 09:14 CET Upplands Väsby kommun ​I projektet Stadsbyggnadsbenchen, ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholmsområdet som drivs av Sweco, jämför kommunerna hur de uppfattas och hur de kan effektivisera sina stadsbyggnadsprocesser. I en enkät mot byggherrar får handläggarnas attityd och bemötande högst betyg. Lägst betyg får kommunernas handläggningstid i den tidiga planeringsfasen.

Väsby tar nästa steg med detaljplan om Järnvägsparken

2015-03-06 07:38 CET Upplands Väsby kommun Projektet Väsby Entré/Stationsområdet tar nästa steg i planprocessen. Planprogrammet godkändes den 2 mars av kommunstyrelsen och det första delprojektet, detaljplan Järnvägsparken, som omfattar cirka 170 nya lägenheter har påbörjats.

Parkeringsgaraget vid Messingen öppnas i juni

2015-03-04 07:30 CET Upplands Väsby kommun Parkeringsgaraget vid Messingen kommer att hållas stängt fram till juni 2015 på grund av brand- och säkerhetsskäl under bygget av nya Kulturhuset.

​​Pressinbjudan: Kommundirektör i Väsby avtackas genom framtidsmingel

2015-03-04 07:00 CET Upplands Väsby kommun Efter nästan 20 år som kommundirektör i Upplands Väsby går Björn Eklundh i pension i samband med att han nu fyllt 65 år. Under sina många år i Väsby har kommunen utvecklats väsentligt.

2015-03-03 15:13 CET Vallentuna kommun Det har kommit fram uppgifter om oegentligheter på Bällstabergsskolan i Vallentuna kommun, bland annat har delar av ledningen troligen inte skött skolans ekonomi på ett korrekt sätt. En utredning är tillsatt för att undersöka vad som hänt, under tiden den pågår är några ur ledningen avstängda.

Väsby klättrar snabbast i byggherrars ögon

2015-03-03 07:19 CET Upplands Väsby kommun I en jämförelse mellan nio kommuner i Stockholm hur man enligt byggherrar håller hög kvalité i stadsbyggnadsprojekt hamnar Väsby genomgående på första eller andra plats. Sedan 2012 då senaste mätningen gjordes är Väsby den i särklass snabbaste klättraren med de största förbättringarna.

Väsby bidrar till minskat koldioxidutsläpp

2015-03-03 07:00 CET Upplands Väsby kommun ​Upplands Väsby kommun har minskat sitt koldioxidutsläpp med 47 procent under 2014, jämfört med 2013. Färre tjänsteresor samt att fler medarbetare tar tåg istället för flyg har bidragit till att utsläppen minskat med 24 802 kg koldioxid. Detta motsvarar nästan fyra varv runt jorden med bil.