Pressmeddelanden

Smedby skola läggs ned

2015-05-25 12:30 CEST Upplands Väsby kommun Smedby skola läggs ned efter vårterminens slut. Antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet. Alla elever kommer att erbjudas plats på andra skolor i kommunen.

Fler äldreomsorgsplatser för finsktalande i Väsby

2015-05-22 09:29 CEST Upplands Väsby kommun Äldreboendet Hedvigsgården får åtta nya platser för finsktalande när en avdelning görs om. Beslutet fattades i social- och äldrenämnden den 20 maj.

30 timmars förskola införs i Väsby

2015-05-21 10:20 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

Hjärnforskare inspirerar föräldrar i Väsby

2015-05-21 07:03 CEST Upplands Väsby kommun Pedagoger och föräldrar i Upplands Väsby kommun träffas ikväll för att inspireras av hjärnforskaren och professorn Martin Ingvar. Föreläsningen som handlar om hur vi motiverar våra barn i skolan är en del av skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.

HSB säljstartar 53 naturnära lägenheter centralt i Viksjö

2015-05-19 15:45 CEST HSB i Stockholm Nu på söndag säljstartas HSB brf Enen i Viksjö. Totalt kommer 53 lägenheter fördelat på två femvåningshus byggas på en lugn lokalgata omgivna av uppvuxna ekar.

Ökat anslag till Kvinnojouren Klara

2015-05-19 11:41 CEST Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att öka det årliga bidraget till Kvinnojouren Klara i Upplands Väsby med 150 000 kronor. Det innebär att kvinnojouren nu får 600 000 kronor till sin verksamhet.

Framtidens väsbybor utformar blivande park

2015-05-18 15:19 CEST Upplands Väsby kommun 24 väsbybor med olika bakgrund, profession och ålder fick representera framtidens väsbybor i samband med medborgardialog i Fyrklövern. Förslag på hur de vill att de allmänna ytorna närmast Väsby centrum ska se ut arbetades fram under en hel dag och skisserna fungerar nu som beslutsunderlag för Upplands Väsby kommun.

Rikshem köper Bo i Väsby AB

2015-05-12 11:37 CEST Upplands Väsby kommun Rikshem är det företag som köper Bo i Väsbys fastigheter omfattande 652 lägenheter. Den utvalda köparen Rikshem är ett välrenommerat bolag med mångårig erfarenhet av att förvalta bostäder. Målet är att hyresgästerna ska ha en lika bra eller bättre hyresvärd än idag.

2015-05-11 15:25 CEST Upplands Väsby kommun Ett avtal har nu träffats mellan Upplands Väsby kommun och ett välrenommerat företag inom bostadsförvaltning. Affären omfattar 650 lägenheter.

Väsbybornas synpunkter till grund för ett cykelvänligare Väsby

2015-05-08 10:28 CEST Upplands Väsby kommun För att ta reda på hur pengarna för underhåll och framtida satsningar gör mest nytta bjöd Upplands Väsby kommun in till dialog om ett cykelvänligt Väsby. Synpunkterna utgör sedan grunden till planeringen av framtida satsningar och underhåll.