Pressmeddelanden

Utredning om Bällstabergsskolan klar

2015-06-02 10:43 CEST Vallentuna kommun Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi, som inleddes för tre månader sedan, är klar. Den visar bland annat att kommunens regelverk inte har följts inom en rad olika områden. Nu går kommunen vidare med en polisanmälan.

Kommunstyrelsens majoritet föreslår en ny flerårsplan med budget för 2016-2018

2015-06-02 08:00 CEST Upplands Väsby kommun ​Majoriteten i Väsby har skola och utbildning i fokus under nästkommande år. För 2016 satsas 46,3 miljoner på skolan i Väsby. Med dessa prioriteringar vill man skapa mindre klasser för de minsta barnen och en likvärdig skola för alla.

2015-06-01 09:00 CEST SÖRAB Avfallsbolaget SÖRAB gör en vinst på 12 miljoner kronor och har under 2014 gjort nyinvesteringar för drygt 30 miljoner kronor, bland annat genom markköp på Lidingö för att bygga en ny returpark samt byggt ny deponibotten och utbyggd reningsanläggning för lakvatten i Löt, Vallentuna. Läs mer om detta och mycket annat i SÖRABs årsredovisning.

2015-05-29 12:26 CEST SÖRAB SÖRABs styrelse har beslutat att utse Michael Persson till ny vd för SÖRAB. Michael Persson har över 12 års erfarenhet från avfallsbranschen och har de senaste åren har varit avfallschef vid Uppsala Vatten och Avfall AB. Michael Persson tillträder sin tjänst senast den 1 oktober 2015.

Upplands Väsby kommun ger matleverantör vite

2015-05-26 13:01 CEST Upplands Väsby kommun Fazer Food Service AB som levererar mat till flera av Upplands Väsby kommuns verksamheter har nu belagts med vite på 515 000 kronor. Anledningen är att det under 2014 och 2015 kommit in ett stort antal klagomål angående allvarliga brister på måltider som levererats av Fazer.

2015-05-25 13:49 CEST Micza Event & Media AB/Väsby Rock Festival Vi är oerhört stolta över att presentera Cherie Currie (fd. The Runaways) för första gången någonsin på en svensk scen, som en del av Väsby Rock Allstars! För ytterligare information kontakta pressansvariga: Sebastian Ekblom Bak på tel: 070-399 52 08 eller via mail: sibbe@vasbyrockfestival.se eller Madde Svärd på tel: 070-557 52 27 eller via mail: madde.svard@vasbyrockfestival.se

Smedby skola läggs ned

2015-05-25 12:30 CEST Upplands Väsby kommun Smedby skola läggs ned efter vårterminens slut. Antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet. Alla elever kommer att erbjudas plats på andra skolor i kommunen.

Fler äldreomsorgsplatser för finsktalande i Väsby

2015-05-22 09:29 CEST Upplands Väsby kommun Äldreboendet Hedvigsgården får åtta nya platser för finsktalande när en avdelning görs om. Beslutet fattades i social- och äldrenämnden den 20 maj.

30 timmars förskola införs i Väsby

2015-05-21 10:20 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

Hjärnforskare inspirerar föräldrar i Väsby

2015-05-21 07:03 CEST Upplands Väsby kommun Pedagoger och föräldrar i Upplands Väsby kommun träffas ikväll för att inspireras av hjärnforskaren och professorn Martin Ingvar. Föreläsningen som handlar om hur vi motiverar våra barn i skolan är en del av skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.