Pressmeddelanden

Väsby inför barnomsorg på kvällar, nätter och helger

2014-05-28 09:39 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun har lyssnat på vårdnadshavares behov och inför barnomsorg på obekväm arbetstid. Väsbys förskolor kommer redan i sommar att ges möjlighet att erbjuda barnomsorg för sina kunder på kvällar, nätter och helger.

Stolta elever visar upp sina hållbara verk

2014-05-28 08:00 CEST Upplands Väsby kommun Elever från Väsby skola har under våren arbetat intensivt i projektform med egna teman inom området hållbarhet. Nu avslutas projektet med en uppvisning av de färdiga projekten i Väsby centrum den 2 juni kl. 14.30.

Motivation kommer när barnen blir sedda

2014-05-27 08:00 CEST Upplands Väsby kommun Så lyder ett av de många perspektiv som lyfts upp under dialog för Ett lärande Väsby under våren. Hittills har sexton dialoger genomförts och fler kommer att hållas under maj/juni.

Väsby och Sigtuna bjöd in till heldag om vattenvård

2014-05-26 07:15 CEST Upplands Väsby kommun Sigtuna och Upplands Väsby bjöd in landets kommuner, myndigheter och andra intressenter till en välbesökt heldag kring kommunernas arbete för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten.

En bokkick för killar i Väsby

2014-05-23 14:50 CEST Upplands Väsby kommun Nu ska killar i Väsby börja läsa mer genom läsprojektet bokkicken. På onsdagen träffades pojkarna första gången då läsprojektet startade. Projektet riktar sig till 10-åriga idrottande pojkar i syfte att väcka läslusten och intressera dem till fortsatt nyfikenhet.

Väsby har inte begränsat Per Kornhalls yttrandefrihet

2014-05-21 08:29 CEST Upplands Väsby kommun Alla anställda i Upplands Väsby kommun ska kunna prata fritt om både fördelar och missförhållanden i verksamheten. Bara så kan vi bli bättre och utveckla vår kommun. Därför är det allvarligt när Per Kornhall ger intrycket av motsatsen i Dagens Nyheter den 20 maj.

Upplands Väsby första kommun med digital årsredovisning

2014-05-20 08:31 CEST Upplands Väsby kommun I dag lanserar kommunen sin digitala årsredovisning för 2013. Den ska locka fler att ta del av informationen och vara mer tillgänglig. Målet har varit att lansera ”Sveriges kortaste årsredovisning” för att öka tillgängligheten och återkopplingen av kommunens arbete till fler.

Upplands Väsby och Sollentuna skapar gemensam vision för Älvsundadalen

2014-05-20 07:00 CEST Upplands Väsby kommun De båda kommunerna samarbetar för att skapa en gemensam framtidsvision för en hållbar, sammanhängande och attraktiv stadsdel i Rotebro och Älvsundadalen. Visionsarbetet startar under maj med en parallell medborgardialog i båda kommunerna. Hösten 2015 kommer en konkret stadsbyggnadsvision för Älvsundadalen/Rotebro att slutpresenteras.

Öppenhet och transparens i Ett lärande Väsby

2014-05-19 10:28 CEST Upplands Väsby kommun Den andra öppna dialogen för alla medborgare i Väsby, hölls på söndagen för att forma framtidens skolor och förskolor i Väsby. Perspektiv, tankar och synpunkter, som framkommit under alla dialogerna kommer under slutet av maj att publiceras på webbsidan för ”Ett lärande Väsby” - det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet, som ett led i den öppenhet och transparens som genomsyrar projektet.

Väsbyhems hus i Sigma tävlar om årets ROT-pris

2014-05-16 11:09 CEST AB Väsbyhem Väsbyhems förnyelse och påbyggnad i Sigma är en av fem som är nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014. ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.