Pressmeddelanden

Idag meddelas dom i Mark- och miljööverdomstolen om Arlandas miljötillstånd

2014-11-21 06:31 CET Upplands Väsby kommun Efter huvudförhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen tidigare i höstas rörande Arlandas miljötillstånd kommer idag kl 11.00 besked om hur överinstansen ställer sig till mark- och miljödomstolens domslut från 2013. Väsbys övertygelse och ståndpunkt under hela processen har varit att det måste finnas förutsättningar för att både Väsby och Arlanda ska kunna fortsätta utvecklas och växa.

Extra lönehöjning till anställda vid Magnetica education i Väsby

2014-11-20 14:06 CET Upplands Väsby kommun ​Alla grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger anställda av Magnetica Education får en extra löneförhöjning. För den som arbetar heltid innebär det en extra höjning om 500 kronor per månad, från och med 1 december.

Vattenförsörjningen åter i hela Väsby

2014-11-19 13:15 CET Upplands Väsby kommun Det fanns risk för störningar i dricksvattensystemet i hela Upplands Väsby under onsdagen på grund av en större vattenläcka på Norrvattens huvudledning. Problemet åtgärdades dock snabbt.

Barnens perspektiv när beslut fattas i Väsby

2014-11-19 08:00 CET Upplands Väsby kommun För att säkerställa att barn och ungdomsperspektiv tas tillvara när beslut fattas har Upplands Väsby kommun nyligen antagit en egen checklista för barn. Det är en del i kommunens arbete att förstärka barns rättigheter.

​Hur giftiga är Väsbys förskolor?

2014-11-18 08:00 CET Upplands Väsby kommun Vanliga vardagsprodukter kan släppa ifrån sig farliga kemikalier till inomhusmiljön. Med projektet Giftfri Förskola vill kommunen ta reda på hur det står till på Väsbys förskolor. Under hösten har inventeringen av gifter på förskolor i Upplands Väsby startat. Den första förskolan, Ringblomman, är inventerad och fler väntar.

Låt inte din framtid gå upp i rök - elever mot rökning

2014-11-17 08:00 CET Upplands Väsby kommun ​Elever på tre skolor i Upplands Väsby har tagit fram skolornas egna antiröksymboler. När eleverna kommer till skolan idag är skolan utsmyckad med affischer med den vinnande symbolen på respektive skola.

Störningar i vattenförsörjningen i Väsby under måndagmorgonen

2014-11-17 06:24 CET Upplands Väsby kommun På grund av en läcka i en huvudledning från Norrvatten sjönk trycket i vattenledningarna tidigt under måndagmorgonen. I princip hela Väsby påverkades. Läckan är nu isolerad och trycket är på väg tillbaka. Öppna vattenkranen försiktigt då det kan finnas luft i ledningarna. Spola vattnet ett tag tills det är helt klart innan vattnet ska användas för att dricka. Missfärgat vatten kan förekomma.

Boksläpp Väsby Labs

2014-11-13 14:17 CET Upplands Väsby kommun Den 17 november skedde boksläppet av Väsby Labs – att våga och göra, historien om projektet. Det bjöds på kryddig korv, öl och en möjlighet för mingel med personer i projektet, politiker och några av de byggherrar som ska förverkliga Väsby Labs i området Fyrklövern.

2014-11-11 15:55 CET Vallentuna kommun På kommunfullmäktiges första sammanträde för mandatperioden utsågs bland annat nya ordföranden för fullmäktige, ny kommunstyrelse och ny ordförande för kommunstyrelsen

Kommungemensam analys av Rösjökilen klar

2014-11-11 06:55 CET Upplands Väsby kommun Analysen av ekologiska landskapssamband i Rösjökilen är nu klar. Genom ny teknik har Upplands Väsby kommun i samarbete med Vallentuna, Sollentuna, Danderyd, Täby samt landstingets planeringsenhet, TMR, tagit fram analyser som visar viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för några rödlistade och fridlysta arter. Resultaten kan användas för hållbar stadsplanering och förvaltning av känslig natur.