Pressmeddelanden

​Idrottsprofil och hjärnforskare på SSG Säkerhetskonferens 2015

2015-02-03 10:37 CET SSG Standard Solutions Group AB På SSG Säkerhetskonferens, som arrangeras 24-25 mars, träffar vi fotbollsprofilen Torbjörn Nilsson och hjärnforskaren Katarina Gospic som kommer att delge sina erfarenheter kring delaktighet på arbetsplatsen och den beslutsfattande hjärnan.

Djurens hjältar veterinären Marie bloggar om första hjälpen.

2015-02-02 16:56 CET Väsby Djursjukhus Det kan lätt bli en panikkänsla vid en akut skada/olycka med ditt djur och då är det bra att vara förberedd! På sin blogg påTV3s hemsida redogör Marie (veterinär på Väsby Djursjukhus ) för de vanligaste situationerna och hur första hjälpens ABC för hund och katt ser ut. En spännande och nyttig läsning! Missa inte nästa avsnitt av Djurens hjältar på tv3 kl.20.00 tisdagar!

Unik tävlingsform i Väsby stärker folkhälsan

2015-01-30 10:02 CET Upplands Väsby kommun Som enda kommun i landet arrangerar Upplands Väsby tävlingen Tiokampen för barn och ungdomar mellan 10-17 år, en unik tävlingsform där ungdomar gratis får testa olika idrotter. Tävlingen genomfördes för 54:e året i rad.

Kommunens bokslut 2014 visar stabilt resultat

2015-01-30 08:44 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns bokslut 2014 visar ett positivt resultat på 34,4 mkr, motsvarande 1,8 %, trots den rådande ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Resultatet är en stabil grund för utmaningar i skola, tillväxt och hållbar utveckling. Kommunens befolkning under 2014 ökade med 390 invånare eller 0,9%. Befolkningsökningen avtar därmed och Väsby växer i något lägre takt än hela Stockholmsregionen.

2015 - rekordår för bostadsbyggande i Väsby.

2015-01-30 08:11 CET Upplands Väsby kommun 2015 blir ett rekordår för antal färdigställda bostäder i Väsby. Inte sedan 90-talet har målet att bygga 300 bostäder per år nåtts, men 2015 händer det äntligen. Under 2013 och 2014 startades många nya bostadsprojekt och det kommer att resultera i en bra bit över 400 bostäder som blir inflyttningsklara under 2015.

Skolböcker via app i Upplands Väsby kommun

2015-01-28 07:30 CET Upplands Väsby kommun Nu har samtliga elever i Väsby tillgång till skolböcker i ljudform, och kan lyssna på inlästa läromedel via en app. I och med en kommunlicens hos Inläsningstjänst är det nu möjligt för alla elever att på ett flexibelt sätt tillgodogöra sig kunskap, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter.

Förskolepedagoger i Väsby utbildar varandra

2015-01-26 16:30 CET Upplands Väsby kommun 45 förskolepedagoger deltar i skräddarsydda workshops som leds av kollegor från andra förskolor i Upplands Väsby kommun. Grundkursen ”iPad på förskola” syftar till att höja kompetensen kring den digitala lärmiljön och erbjuds alla förskolor, både kommunala och i egen regi.

Så blir Väsbys nya stadspark

2015-01-26 08:41 CET Upplands Väsby kommun Nu presenteras för första gången en skiss över hur Väsbys nya stadspark väntas se ut. Medborgarnas förslag kring den nya stadsparken i Väsby har kommit ännu ett steg längre ett förverkligande. I februari påbörjas arbetet med att omforma Suseboparken till Väsbys nya stadspark.

Väsby satsar miljoner på digitala lärmiljön i skolan

2015-01-25 07:39 CET Upplands Väsby kommun ​Två miljoner kronor per år satsas på digitalisering i Väsbys skolor. Satsningen är en del av skolutvecklingsprojektet ett lärande Väsby som har åtta delprojekt varav den digitala lärmiljön är ett. Satsningen ger möjlighet för varje skola och förskola att fokusera där man har störst behov och består av både kompetensutveckling, teknik och pedagogisk utveckling.

Många var nyfikna på Väsbys skolor

2015-01-24 18:28 CET Upplands Väsby kommun Det var många väsbybor som valde att komma på skolmässan den 24 januari i Väsby Centrum. Alla 14 grundskolor i Väsby var på plats för att berätta om sin verksamhet. Skolorna bjöd också på scenuppträdanden med allt från intervjuer till körer och musikarrangemang.