Pressmeddelanden

Succé när väsbybor byggde drömpark genom demokratiprojekt

2014-08-25 13:16 CEST Upplands Väsby kommun Mer än 150 väsbybor slöt upp i Suseboparken i Upplands Väsby i lördags för att vara med och skapa Väsbys nya stadspark. Genom dialog och engagemang vill Upplands Väsby kommun göra det möjligt för medborgarna att vara delaktiga i kommunens utveckling.

2014-08-25 06:00 CEST Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB har nominerats till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014 för om- och tillbyggnaden av kvarteret Sigma i Upplands Väsby.

Väsbys nya Kulturhus visas upp

2014-08-21 09:31 CEST Upplands Väsby kommun Kulturen tar nu ännu större plats i Upplands Väsby när Messingen blir ett kulturellt centrum. Torsdagen den 21 augusti invigs en utställning med information om det nya Kulturhuset vid Messingen. Utställningen visar bland annat en modell som visar hur det nya Kulturhuset med tillhörande bostadshus kommer att se ut.

Väsbybor skapar drömpark genom demokratiprojekt

2014-08-20 09:13 CEST Upplands Väsby kommun Lördagen den 23:e augusti bjuds Väsbyborna in till picknick och skattjakt i samband med attSuseboparken ska bli Väsbys nya stadspark. Under dagen har medborgarna möjlighet att bygga sin egen drömpark med hjälp av en karta och magneter.

Väsby påbörjar rekrytering av kommundirektör när nuvarande aviserar sin pensionering

2014-08-15 10:31 CEST Upplands Väsby kommun Björn Eklundh, kommundirektör i Väsby sedan drygt 19 år kommer efter årsskiftet att gå i pension i samband med att han fyller 65 år. Rekrytering av ny kommundirektör sätts därmed igång och beräknas vara genomförd så att en ny kommundirektör kan vara på plats någon gång efter årsskiftet.

Störningar i vattenförsörjningen i Väsby under söndagen

2014-08-10 10:55 CEST Upplands Väsby kommun På grund av en läcka i en huvudledning från Norrvatten sjönk trycket i vattenledningarna. I princip hela Väsby påverkades. Samtliga abonnenter ska nu ha sitt vatten tillbaka. Öppna vattenkranen försiktigt då det finns luft i ledningarna. Spola vattnet ett tag tills det är helt klart innan vattnet ska användas för att dricka. Missfärgat vatten kan förekomma.

Väsbys medborgare får bygga sin egen drömpark

2014-08-04 07:19 CEST Upplands Väsby kommun Från i mitten av augusti kommer medborgarna i Upplands Väsby att kunna bygga sin egen drömpark, både i verkligheten och via kommunens hemsida. Suseboparken i centrala Väsby ska nämligen bli Väsbys nya stadspark och invånarna bjuds därför in till olika dialogaktiviteter för att vara med och påverka parkens framtid.

Förhandsbesked från Arbetsdomstolen

2014-07-11 22:47 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun har idag mottagit arbetsdomstolens interimistiska beslut rörande Väsby Välfärds skolstrateg som kortfattat säger att "övervägande skäl för närvarande talar för att det inte förelegat saklig grund för avskedandet." Arbetsdomstolen vilandeförklarar målet i väntan på att tvisteförhandligen är slutförd.

J BIL expanderar vidare!

2014-06-26 15:51 CEST J BIL AB J BIL fortsätter sin expansion genom att ta över verksamheten som MCS Sverige AB och Din Bilverkstad i Vällingby AB har drivit. Detta innebär att J BIL nu etablerar sig i nordvästra Stockholm med varumärkena Peugeot, Mitsubishi och Suzuki. Övertagandet sker 1 september.

Väsby i Almedalen

2014-06-25 16:51 CEST Upplands Väsby kommun Under Almedalsveckan finns Upplands Väsby på plats för fjärde året i rad och arrangerar fem seminarier. I fokus står medborgardialog, miljö- och stadsbyggnadsfrågor.