Dokument

Juryns utlåtande för Nordens högsta byggnad

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE I samråd med Sveriges Arkitekter, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg samt kommunala bolaget Älvstranden Utvecklings AB bjöd SERNEKE Group AB i januari 2014 in till tävling för utformning av området Karlavagnsplatsen, ett dynamiskt stadsområde på Lindholmen som bland annat ska innehålla ett av Nordens högsta hus. Här presenteras resultatet.

Cykelbokslut 2013

2014-06-16 15:18 CEST Umeå kommun

2014-06-16 08:14 CEST Västerbottens läns landsting En första projektutvärdering av European Minds.

Med miljöfokus på bilindustrin

2014-06-11 09:29 CEST Luleå tekniska universitet "Managing Product Innovation in the Automotive Industry In light of the environmental challenge" är titeln på en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet av teknologie doktor Åsa Kastensson.

Utredningsgruppens rapport

2014-06-11 09:04 CEST Umeå universitet

Från skog på rot till träprodukt

2014-06-09 09:44 CEST Luleå tekniska universitet Magnus Fredrikssons doktorsavhandling med titeln "The Value of Wood : Production Strategies in the Forestry-Wood Chain Using X-ray Scanning and Computer Simulation"

Regler för studentflak och alkoholförtäring i centrumfyrkanten

2014-06-04 16:28 CEST Umeå kommun

Karta över lagning gång- och cykelvägar 2014

2014-05-28 11:18 CEST Umeå kommun Karta över lagning gång- och cykelvägar 2014, pdf

Karta över underhållsarbeten 2014

2014-05-28 11:18 CEST Umeå kommun Karta över underhållsarbeten 2014, pdf

Kiruna och fastigheterna

2014-05-27 11:08 CEST Fastighetsägarna MittNord Rapport framtagen av professor Ulf Jensen på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord i samband med Kiruna stadsflytt.