Dokument

2014-06-16 08:14 CEST Västerbottens läns landsting En första projektutvärdering av European Minds.

Med miljöfokus på bilindustrin

2014-06-11 09:29 CEST Luleå tekniska universitet "Managing Product Innovation in the Automotive Industry In light of the environmental challenge" är titeln på en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet av teknologie doktor Åsa Kastensson.

Utredningsgruppens rapport

2014-06-11 09:04 CEST Umeå universitet

Från skog på rot till träprodukt

2014-06-09 09:44 CEST Luleå tekniska universitet Magnus Fredrikssons doktorsavhandling med titeln "The Value of Wood : Production Strategies in the Forestry-Wood Chain Using X-ray Scanning and Computer Simulation"

Regler för studentflak och alkoholförtäring i centrumfyrkanten

2014-06-04 16:28 CEST Umeå kommun

Karta över lagning gång- och cykelvägar 2014

2014-05-28 11:18 CEST Umeå kommun Karta över lagning gång- och cykelvägar 2014, pdf

Karta över underhållsarbeten 2014

2014-05-28 11:18 CEST Umeå kommun Karta över underhållsarbeten 2014, pdf

Kiruna och fastigheterna

2014-05-27 11:08 CEST Fastighetsägarna MittNord Rapport framtagen av professor Ulf Jensen på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord i samband med Kiruna stadsflytt.

Portfolio Matilda Norberg

2014-05-26 10:00 CEST Svensk Form Svensk Form verkar för att stimulera designutvecklingen i Sverige, bland annat genom att stötta unga formgivare. Föreningen delar i år ut ett stipendium på 20 000 kr ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond, till textil- och modestudenten Matilda Norberg. Hon är utbildad på Handarbetets Vänner samt Konstfack och har påbörjat sin masterutbildning i Knitwear på Royal College of Art i London.

PS arbete - Från värdering till utlämning

2014-05-21 09:33 CEST PS Onlineauktioner Överblick över PS process