Dokument

Konferensprogram

2015-04-21 14:56 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Program för de två konferensdagarna

Kursfolder: Hantera kränkningar och mobbning på nätet

2015-04-14 06:55 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Nätet erbjuder fantastiska möjligheter till social interaktion och lärande. Samtidigt är det en plats där kränkningar av barn och unga förekommer. Skolorna har ansvar för att hantera mobbning på nätet, men är i många fall osäkra på hur. Därför har Bris i samarbete med Gothia Fortbildning tagit fram en webbkurs om hur skolor kan arbeta för att motverka nätmobbning.

Sandsopning tidplan 2015

2015-04-10 15:51 CEST Umeå kommun Tidplan för sandsopning i Umeå 2015.

Konferensprogram

2015-04-07 11:43 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Program för de två konferensdagarna

Slutrapport av förstudien Delaktighet och egenmakt

2015-04-07 08:00 CEST Studieförbundet Bilda Under 2014 gjorde Studieförbundet Bilda Nord en förstudie, Delaktighet och egenmakt, i Skellefteå kommun, med fokus på utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden och som söker sig till katolska, ortodoxa eller frikyrkliga församlingar för att dessa motsvarar hemlandets religiösa sammanhang. Det här är slutrapporten från förstudien.

Serveringstips Brännland Cider

2015-04-02 08:24 CEST Brännland Cider

Konferensprogram

2015-03-31 11:59 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna.

Investeringsprogram gator 2015, kartor

2015-03-27 11:26 CET Umeå kommun Kartor över ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Investeringsprogram gator 2015

2015-03-27 11:26 CET Umeå kommun Förteckning av ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Rapport: Hygienrum i skolor - ett jämställdhetsprojekt

2015-03-27 11:17 CET Umeå kommun Umeå kommun har inventerat hur skolornas omklädningsrum, duschar och toaletter upplevs och används. För att dessa ska upplevas trygga och jämställda behövs bland annat riktlinjer för utformning, eliminering av ljud och se över hur ofta det ska städas.