Bilder

ELEKTRA Föreställningsbilder

2014-08-14 13:41 CEST NorrlandsOperan

ELEKTRA Föreställningsbilder

2014-08-14 13:41 CEST NorrlandsOperan Elektras tjänarinnor: (fr v) Sara Olsson, Katarina Leoson, Anneli Lindfors, Margareta Dalhamn och Karin Andersson (liggande). I bakgrunden: Gamen (Anette Bergström).

ELEKTRA Föreställningsbilder / Ingrid Tobiasson (Klytaimnestra)

2014-08-14 13:41 CEST NorrlandsOperan Ingrid Tobiasson (Klytaimnestra)

ELEKTRA Föreställningsbilder / Ingrid Tobiasson (Klytaimnestra), Ingela Brimberg (Elektra) och statister

2014-08-14 13:41 CEST NorrlandsOperan Ingrid Tobiasson (till vänster) som Klytaimnestra & Ingela Brimberg (till höger) som Elektra tillsammans med statister och ståljätten Elektra i bakgrunden. Foto: Mats Bäcker

ELEKTRA Föreställningsbilder / Ingela Brimberg (Elektra)

2014-08-14 13:41 CEST NorrlandsOperan Ingela Brimberg som Elektra med stäljätten Elektra i bakgrunden Foto: Mats Bäcker

ELEKTRA Föreställningsbilder

2014-08-14 13:40 CEST NorrlandsOperan Vy över spelplatsen på Umestan med Elektras ståljätte i bakgrunden. På marken (fr v) Ingela Brimberg (Elektra), Magnus Kyhle (Orestes) och Susanna Levonen (Chrysothemis).

ELEKTRA Föreställningsbilder

2014-08-14 13:40 CEST NorrlandsOperan Susanna Levonen (Chrysothemis) och Ingela Brimberg (Elektra).

ELEKTRA Föreställningsbilder / Susanna Levonen & Ingela Brimberg

2014-08-14 13:38 CEST NorrlandsOperan Susanna Levonen (Chrysothemis) och Ingela Brimberg (Elektra).

ELEKTRA Föreställningsbilder / Ingela Brimberg (Elektra)

2014-08-14 13:38 CEST NorrlandsOperan Ingela Brimberg som Elektra Foto: Mats Bäcker

ELEKTRA Föreställningsbilder / Ingela Brimberg (Elektra)

2014-08-14 13:38 CEST NorrlandsOperan Ingela Brimberg som Elektra uppe i stäljätten. Foto: Mats Bäcker