Bilder

Hans Johansson

Hans Johansson

2017-01-11 11:43 CET

Hans Johansson, fastighetsområdeschef vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Teknisk illustration marklager energi Nus

Teknisk illustration marklager energi Nus

2017-01-11 11:43 CET

Under den stora bilparkeringen vid landstingshuset har man totalt borrat 125 borrhål upp till 250 meter ner i berget för att hämta värme och kyla till hela sjukhusområdet. Här kan man dessutom lagra energi i berget för att kunna använda när behovet finns. Anläggningen ger cirka 7 000 megawattimmar värme och 5 000 megawattimmar kyla per år. Det kan jämföras med en vanlig villa som i genomsnitt förbrukar runt 15 megawattimmar per år. Idag täcks 95 procent av kylbehovet och drygt 20 procent av värmebehovet för hela Norrlands universitetssjukhus, en lokalyta på 330 000 kvadratmeter.

TL12_5

TL12_5

2017-01-11 07:45 CET

TL12

TL12

2017-01-11 07:45 CET

TL12 Momentlänk

TL12 Momentlänk

2017-01-11 07:45 CET

TL12

TL12

2017-01-11 07:45 CET

Integrations- och temadag skola

Integrations- och temadag skola

2017-01-10 16:04 CET

Harriet Söder, VD Länstrafiken

Harriet Söder, VD Länstrafiken

2017-01-09 15:00 CET

Invigning Norsjö resecentrum

Invigning Norsjö resecentrum

2017-01-09 15:00 CET