Pressmeddelanden

Tio år i företagens tjänst – Svenskt näringsliv analyseras och visas upp i unika topplistor

2014-12-18 11:56 CET Nordic Netproducts AB Tio år i företagens tjänst! I år är det tionde året i rad som Largest Companies ges ut som magasin – fulladdat med kvalitativa topplistor.

Träningsprogram kan stärka kognitiva förmågor

2014-12-18 10:54 CET Umeå universitet Du har säkert hört att det är nyttigt att lösa korsord på äldre dagar för att hålla hjärnan igång. Men stämmer det? Vilka effekter har träning av hjärnan? Petra Sandberg har i sin avhandling undersökt korttids- och långtidseffekter av olika metoder för att träna människors minne och exekutiva funktioner hos unga och äldre vuxna.

Så orkar Sverige vintern – Falun i idrottstoppen och Umeå i RUT-botten

2014-12-18 09:46 CET Lantmännen Årets mest energilösa månad november är över och den var också solfattig. Nu laddar svenskarna inför januari och februari – månaderna under året då man har näst minst energi visar en undersökning. United Minds har på uppdrag av Lantmännen analyserat vardagsorken i flera kommuner, utifrån olika parametrar som exempelvis antal soltimmar, idrottsföreningar och cykelvägar per invånare.

Klassrummet - en lärandemiljö för elever?

2014-12-18 09:10 CET Umeå universitet Lärares sätt att vägleda elever har stor betydelse i deras lärande. Det kan till exempel handla om kroppsspråk och röstanvändning. Ett annat villkor som har betydelse är hur lärare använder läromedel och möblering för att förmedla sin pedagogiska grundtanke med undervisningen. Det visar en studie från Umeå universitet.

2014-12-18 08:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Priset på ridlektioner påverkas av ridskolans avstånd till tätorter, tätortens folkmängd och hushållens inkomster. Andra faktorer är organisation, ledarskap och ridskolans lokaler och utrustning. Det skriver en forskargrupp från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i en artikel som nyligen publicerades i Journal of Outdoor Recreation and Tourism.

Malou von Sivers är moderator för invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel

2014-12-18 08:15 CET Region Västerbotten Den prisbelönta journalisten Malou von Sivers blir moderator för invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 20 januari 2015.

2014-12-17 16:44 CET Region Västerbotten Trafikverket bryter löfte om spårbyte på sträckan Umeå–Luleå på stambanan mellan Boden och Bastuträsk. Spårbyte har bedömts som akut och Trafikverket har infört sänkt hastighet till 90 km/h på en 17 mil lång sträcka. ​Detta medförde att restiderna för Norrtåg mellan exempelvis Umeå och Luleå kraftigt förlängdes. Norrtåg har tappat hälften av resenärerna och har slutat köra 2 av 6 turer.

2014-12-17 15:30 CET Umeå kommun ​Skolinspektionen har granskat en kommunal skola i Umeå för sitt arbete mot kränkande behandling av en elev. Skolinspektionen avslutade ärendet i oktober eftersom skolan vidtagit åtgärder som krävs. Barn- och elevombudet (BEO) har därefter utrett ärendet och riktat ett skadeståndsanspråk på 120 000 kr till Umeå kommun för de kränkningar som eleven upplevde under sin tidigare skolgång.

2014-12-17 15:16 CET Västerbottens läns landsting Nu är det klart att landstinget ska bygga ett Hjältarnas hus på sjukhusområdet i Umeå – ett anhörigboende för familjer med svårt sjuka barn. Föreningen Hjältarnas hus ska i sin tur hyra huset av landstinget och ansvara för verksamhet och drift. För att uppmärksamma att avtalet är undertecknat, bjuder vi in till en pressträff på fredag den 19 december kl. 11.00.