Pressmeddelanden

2014-04-14 12:09 CEST Trädgårdsambassadören Under mässan Nolia Trädgård i Umeå berättas historien om en sagolik trädgård som länge vilat en törnrosasömn, och som nu varsamt har kyssts till liv igen. Lyssna till föredrag och titta på utställningen om Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs på trädgårdsmässan.

Ökning av antalet nystartade företag i Örnsköldsvik.

2014-04-14 09:00 CEST Örnsköldsviks kommun Det registreras fler och fler företag i Örnsköldsvik. Färsk statistik från Bolagverket och Skatteverket visar att det registrerades 398 nya företag i kommunen 2013. Det är en ökning med nära 5 procent från föregående år.

2014-04-14 08:41 CEST Örnsköldsviks kommun Örnsköldsviks kommun inför en ny behandlingsmetod ”Multi Systemisk Terapi” till stöd för familjer och deras barn och ungdomar. Metoden har visat sig fungera bra för ungdomar med ett utåtagerande beteende. Det multisystemiska angreppssättet innebär att skola, familj och övrigt nätverk länkas samman för att skapa en hållbar förändring.

Umeåforskare tilldelas EU-miljoner för att förlänga livet för njurtransplanterade

2014-04-14 08:00 CEST Umeå universitet Forskare vid Umeå universitet och SLU i Umeå får i samarbete med företaget AcureOmics AB ett anslag på drygt fyra miljoner kronor för ett fyrårigt projekt som handlar om att utveckla nya metoder för att tidigt kunna identifiera risk för avstötning av transplanterade njurar.

Banbrytande rön om koldioxidens dubbla roll i fotosyntesen

2014-04-13 16:47 CEST Umeå universitet Umeåforskare har funnit att koldioxid i form av vätebikarbonat har en reglerande funktion i spjälkningen av vattenmolekyler i fotosyntesen. Det betyder att koldioxid har ytterligare än roll förutom att bilda socker. De banbrytande resultaten publiceras i senaste numret av tidskriften PNAS.

SvD.se Debatt: TV4 bör inte få lägga  ned lokalredationer

2014-04-13 12:09 CEST Region Västerbotten Hur kan en statlig myndighet upprätta ett avtal som orsakar att 16 lokalredaktioner kan läggas ned i ett penndrag, helt utan politisk debatt? Det undrar en rad politiker från S, MP och M i norra Sverige med anledning av att TV4 lägger ned sina lokala redaktioner.

2014-04-11 14:23 CEST Umeå kommun Umeå kommun har avtalat med Jernhusen om att genom sitt infrastrukturbolag INAB köpa Umeå Centralstation med tillhörande markområden, totalt drygt 73 000 kvadratmeter. Köpesumman är 32 miljoner kronor.

Strömma Fjäll & Aktivitet söker ny operatör till Hemavans Högfjällshotell

2014-04-11 14:08 CEST Strömma Turism & Sjöfart AB Efter 12 lyckosamma år tillsammans med operatören Scandinavian Sushi är det nu dags för Strömma Fjäll & Aktivitet att söka en ny driftig och kvalitetsmedveten operatör till Hemavans Högfjällshotell.

TV4 måste enligt avtal sända regionala program

2014-04-11 12:58 CEST Region Västerbotten – Fortfarande finns hopp om regionala nyheter om statsmakterna gör en vettig tolkning av avtalet, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten. För att sända i HD, måste TV4 även i fortsättningen sända regionala program.

Dansens framtid visas på Spring Forward i Umeå

2014-04-11 09:45 CEST NorrlandsOperan Fyra dagar av spirande och ung danskonst. I Spring Forward, 24 till 27 april, möter vi ett tjugotal unga koreografer från lika många länder. En sprudlande dansfest för scenkonstentusiaster och dessutom en myllrande mötesplats för den internationella dansbranschen.