Pressmeddelanden

Temadag om konsekvenser av våld

2014-10-28 10:58 CET Västerbottens läns landsting

Skellefteå Kraft startar projekt för bättre fiskvandring

2014-10-28 10:30 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft har beslutat att starta ett tvåårigt projekt med syfte att genomföra åtgärder för att fiskvandringen förbi Hednäs kraftstation, så långt det är möjligt, ska motsvara naturliga referensförhållanden och samtidigt bedriva produktion av förnybar energi.

Skapande skola och ungt inflytande i Storuman

2014-10-28 08:15 CET Region Västerbotten Välkommen till en kulturkonferens om Skapande skola som blandar praktik och teori samt där kulturskapare kan mingla med ungdomar, regionpolitiker och lärare från Västerbotten. Tid och plats: 29 oktober kl. 09.00-16.30 Luspen Gymnasieskola, Storuman

Landsbygdsprojekt gav konkreta resultat och lokalt förankrade planer

2014-10-28 07:37 CET Örnsköldsviks kommun Utökad service på landsbygden, lokala utvecklingsplaner och stärkta nätverk samt förändrade attityder är några av resultaten när Örnsköldsviks projekt för landsbygdsutveckling ”Bygd och stad i balans” nu avrundas efter tre år.

2014-10-27 16:13 CET Umeå kommun En ny detaljplan för ett trygghetsboende vid Axtorpsvägen har antagits av kommunfullmäktige. Planen innebär att Fridhemsvägen stängs av, vilket möjliggör ett naturstråk som binder ihop Stadsliden (Gammlia) med Universitetsområdet.

2014-10-27 16:07 CET Umeå kommun Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för Mården 11, ett område mellan Östra Norrlandsgatan och Nygatan, Öst på stan. Bostaden AB planerar att bygga 170–200 hyresrätter, främst smålägenheter. Området ska också inrymma en förskola i två plan och en ny park.

2014-10-27 16:02 CET Umeå kommun Kommunfullmäktige har sagt ja till att ställa högre krav på den mat som kommunen köper in, vilket Mattias Larsson (C) motionerat om.

2014-10-27 15:59 CET Umeå kommun Kommunfullmäktige har efter votering med siffrorna 47–18 avslagit en motion från Moderaterna om kameraövervakning i perrongförbindelsen med Sara Lidman-konstverket.

Sametingets ordböcker som app i din mobil

2014-10-27 14:50 CET Sametinget Sametingets ordböcker finns som app för mobiler och surfplattor. Appen ges ut av Samiskt språkcentrum som är en del av Sametinget. I appen kan du söka både på svenska och på samiska och det är lätt att växla mellan språken. Appen hämtar data från Sametingets webbordbok och innehåller för närvarande sydsamiska och lulesamiska ord.

Ebola – epidemin, sjukdomen och hur vi förbereder oss

2014-10-27 10:34 CET Umeå universitet Utbrottet av sjukdomen Ebola i västra Afrika och förekomsten av smittade personer i bl. a Europa och USA väcker många frågor. Vad är egentligen Ebola? Varför överlever vissa? Hur stor är risken för spridning till våra breddgrader? Går sjukdomen att förebygga? Hur ser beredskapen ut i Västerbotten?