Pressmeddelanden

2015-06-30 13:30 CEST Bilfrakt.se PRESSMEDDELANDE BILFRAKT BOTHNIA AB 2015-06-30 Bilfrakts VD går vidare till nya utmaningar Bilfrakt Bothnia AB går nu in i en ny utvecklingsfas. VD Fredrik Persson har blivit rekryterad till ett annat VD-uppdrag och kommer avsluta sin anställning vid Bilfrakt under hösten 2015.

Västerbotten efterlyser en nationell kompetensförsörjningsstrategi

2015-06-30 12:00 CEST Region Västerbotten ​Det behövs ökad samhandling mellan regional och nationell nivå för att få till en hållbar kompetensförsörjning i hela landet. Det är vad Tillväxtverket och Kompetensplattform Västerbottens enats om i ett seminarium arrangerat av Region Västerbotten och Kompetenssamverkan Skåne om digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden under tisdagsförmiddagen i Almedalen.

Ny rapport: Så mycket skrivs det om klimatet i Västerbotten

2015-06-30 11:00 CEST Vi-skogen ​Från en toppnotering 2007 har antalet artiklar om klimatförändringarna sjunkit drastiskt i svenska tidningar. Tidningarna i Västerbottens län hamnar på sjunde plats över antalet artiklar om ämnet under 2014. Det visar den största studien i sitt slag, som Retriever har gjort på uppdrag av biståndsorganisationen Vi-skogen.

2015-06-30 10:00 CEST Västerbottens läns landsting En medelålders man söker hjälp hos vården. Han har sedan ett drygt halvår känt sig deprimerad med känslor av meningslöshet, självnedvärdering och bristande framtidstro. Han läggs in och påbörjar behandling.

2015-06-30 09:00 CEST Västerbottens läns landsting Ibland springer innovationer ur behov. Ibland kan innovationer framgångsrikt användas på helt oväntade områden. I Almedalen berättar Västerbottens läns landsting bland annat om hur annorlunda teknik ska utveckla psykiatrin.

Europeiska unionen beviljar 10,5 miljoner euro till Norrbotniabanan

2015-06-29 17:22 CEST Region Västerbotten Europeiska unionen beviljar 10,5 miljoner euro till att ta fram en järnvägsplan för sträckan Umeå-Skellefteå på Norrbotniabanan. Det glädjande beskedet kom i Almedalen i dag. – Det här är ett andra viktiga genombrottet för att förverkliga Norrbotniabanan, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd Region Västerbotten.

2015-06-29 15:30 CEST Länsstyrelsen Västerbotten En tilldelning på 15 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Luleåforskare prisas i Almedalen

2015-06-29 13:15 CEST Luleå tekniska universitet 2015 års Framtidspris på 100. 000 kronor som delas ut i Almedalen, går till forskaren Yijun Shi vid Luleå tekniska universitet.

2015-06-29 10:00 CEST Västerbottens läns landsting Patienten hade kontaktat vården med anledning av diverse problem. Hon fick träffa både läkare och sjukgymnast. Vid dessa kontakter framkom inte några tecken på nedstämdhet eller indikationer på att patienten inte ville leva.

Piteå Science Park beviljad 4 miljoner i EU-medel

2015-06-29 09:23 CEST Piteå Science Park ​I tuff konkurrens har Piteå Science Park beviljats EU-medel från Europeiska Regionala Strukturfondsprogrammet till projektet Bothnia BioIndustries Network och förstudien Konceptfabriken. Totalt omsluter projektet och förstudien ca 4 miljoner kronor.