Pressmeddelanden

Rekorddeltagande i Matverk Västerbotten

2014-09-19 08:00 CEST Gastronomiska Samtal I samband med Umeå Smakfestival koras länets Matverk 2015. På Renmarkstorget den 19:e september kl. 11.00-12.30 bedömer juryn de 11 deltagande produkterna inför publik och på lördag kl. 13.30 korar landshövding Magdalena Andersson vinnaren. Vinnaren går sedan vidare till den stora riksfinalen Matverk 2015 som hålls i Nyköping i slutet av januari.

Halma strategiskt - bra för smågris, sugga och lantbrukare

2014-09-18 09:11 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Beteende, hälsa och produktion hos suggor och smågrisar har studerats i en avhandling som presenteras av Rebecka Westin vid SLU i Skara. Resultatet av strategisk halmning är färre dödfödda, samt friskare och tyngre smågrisar vid avvänjning.

Unik kartläggning av hur kolstrukturer bildas

2014-09-18 08:26 CEST Umeå universitet Med en ny metod har en fysiker vid Umeå universitet skapat de första kartorna som i detalj visar hur och när kolmolekyler med strukturen C60 bildar polymerer, i form av kedjor och plan, vid behandling under höga temperaturer och tryck. Resultaten har publicerats i tidskriften Scientific Reports.

Oförutsedd dioxinbildning vid avfallsförbränning

2014-09-18 08:00 CEST Umeå universitet Dioxiner bildas snabbare, vid lägre temperaturer och under andra förhållanden än man tidigare sett. Detta kan påverka hur man i framtiden utformar provtagningsutrustning, rökgasfilter i avfallsförbränningsanläggningar samt behandlar flygaska från avfallsförbränning. Det visar Eva Weidemann i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet fredagen den 26 september.

Filmtrilogi i Vita Kuben under konstfestivalen Survival Kit

2014-09-18 08:00 CEST NorrlandsOperan Ett tema – tre filmer. Konstnären Magdalena Dziurlikowskas filmer kan ses i Vita Kuben från 20.9. Med svart humor och djupt allvar tar hon på sig att beskriva relationen till sin mor, på tre olika sätt. Utställningen är en del i konstfestivalen Survival Kit i Umeå 20.9 – 19.10.

2014-09-17 16:02 CEST Örnsköldsviks kommun Omsorgsnämnden i Örnsköldsvik har beslutat om ett funktionsprogram för det nya vård- och omsorgboende som ska byggas i Själevad. Funktionsprogrammet beskriver hur boendet behöver anpassas ur såväl boendes som personalens perspektiv. Även ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska beaktas vid byggets utformning.

Licensjakten på björn avlyst

2014-09-17 15:54 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Den 16 september avslutades licensjakten efter björn i Västerbottens län. Då hade 25 björnar fällts. Två av dem fälldes vid åtel, en jaktmetod som nu införts igen efter fyra års försök och utvärdering.

Vanligt med alkohol och droger hos omkomna

2014-09-17 12:53 CEST Umeå universitet Alkohol, läkemedel och illegala substanser som påverkar hjärnan är vanligt både bland förare i trafiken och bland drunkningsoffer. Dessa substanser har troligen haft betydelse för den inträffade händelsen, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Umeå kommun vinnare för nytänkande i offentliga rum

2014-09-17 11:04 CEST Umeå kommun Umeå kommun har tilldelats Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2014 för sitt arbete med Umeås offentliga rum. Umeå kommun har på ett innovativt sätt arbetat med att involvera såväl medborgare som internationell expertis i både planering och genomförande av projekt i stadens parker och naturområden.

Skyltar om samisk historia sätts upp i Umeå

2014-09-17 10:00 CEST Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad Samisk kultur uppmärksammas under kulturhuvudstadsåret med hjälp av åtta skyltar som placeras ut i Umeå. Skyltarna berättar om den samiska kopplingen som finns på respektive plats, till exempel Umeå universitet som för cirka 60 år sedan var renbetesland.