Pressmeddelanden

Öppen förskola och fältgruppen undantas när individ- och familjenämnden prioriterar de mest utsatta barnen

2016-10-26 16:32 CEST
För att komma till rätta med det förväntade underskottet på 31 miljoner för 2016 tvinga...

Kommungemensam handlingsplan mot våld ska tas fram

2016-10-26 16:23 CEST
Individ- och familjenämnden gav vid sammanträdet 26 oktober 2016 förvaltningen i uppdra...

Effekter av rovdjurens återkomst: Får rovdjur ha klor i människans värld?

2016-10-26 15:32 CEST
​I de flesta europeiska länder finns nu permanenta, reproducerande populationer av anti...

OBS! Rättelse angående ”Encyclopedia of the Barents Region”

OBS! Rättelse angående ”Encyclopedia of the Barents Region”

2016-10-26 14:12 CEST
Rättelse angående tidigare pressmeddelande ”Encyclopedia of the Barents Region” den 21...

Upplevelser av samisk kultur

Upplevelser av samisk kultur

2016-10-26 13:25 CEST
Under 2016 satsar äldrenämnden särskilt på de nationella minoriteterna. Som en del av d...

Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuds inte nästa läsår

2016-10-26 13:01 CEST
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att restaurang- och livsmedelsprogra...

Så många nya anmälningar till sameröstlängden har registrerats

Så många nya anmälningar till sameröstlängden har registrerats

2016-10-26 09:42 CEST
Sameröstlängden växer stadigt. Sammanlagt har 900 anmälningar kommit in. 314 stycken pe...

PRESSINBJUDAN

2016-10-26 08:39 CEST
​Välkomna på pressträff på Vetenskapens Hus i Luleå på torsdag den 27 oktober kl 11.00....

Växter lyssnar på sina grannar och kan förutsäga framtida konkurrens

2016-10-26 08:20 CEST
Växter känner av kemiska signaler från sina grannar och kan på så sätt förbereda sig på...

Pressinbjudan 1 november 2016: Frånvaro-Närvaro -100 dagar av behov och begär

Pressinbjudan 1 november 2016: Frånvaro-Närvaro -100 dagar av behov och begär

2016-10-26 08:08 CEST
​Frånvaro - Närvaro. En utställning med föremål och erfarenheter från projektet 100 dag...