Pressmeddelanden

Elbilspool del av en global trend

2015-04-08 15:45 CEST Öresundskraft Tätare, grönare städer. Stora miljöfördelar. Tillgång utan ägande. Det finns många starka skäl för som talar för bilpooler.

NSVA spolar vattenledningarna i Bjuvs kommun

2015-04-01 09:39 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Med start tisdag den 7 april kommer NSVA att genomföra spolning av vattenledningarna i Bjuvs kommun, med undantag för Billesholm där spolning genomfördes i mars. Spolningen beräknas pågå under ca sex veckor och i samband med arbetet kan det tillfälligt bli sämre vattentryck och missfärgat vatten för boende och företag i området. Undvik att tvätta och diska medan spolningen pågår i ditt område.

Öresundskraft sprider ljus i Kenya

2015-03-27 09:15 CET Öresundskraft Solenergi istället för vedstickor och fotogen. Öresundskraft bidrar med solenergilampor i Kenya under Earth Hour.

Öresundskraft och Eltel i samarbete om snabbladdare

2015-03-20 11:00 CET Öresundskraft Öresundskraft har valt Eltel som huvudentreprenör för att bygga ett nät av snabbladdningsstationer.

Öresundskraft tillmötesgår önskemål om enskild fjärrvärme

2015-03-16 12:55 CET Öresundskraft Bara betala för den energi man själv använder och bättre komfort. Det blir möjligt när de boende i Brunnsberga, Helsingborg väljer att gå över till enskild fjärrvärme.

Andra chansen varje dag med Helsingborgs nya återvinningscentral

2015-03-10 07:30 CET NSR AB ​Bättre trafikflöde, tryggare ytor för kunder och personal samt säker hantering av farligt avfall ligger i fokus när Helsingborgs nya återvinningscentral tar form. Alldeles för mycket prylar slängs dock i onödan. Med stora utrymmen för återbruk får fler prylar och ting en andra chans. Byggandet av Helsingborgs nya återvinningscentral påbörjas denna vecka.

NSVA spolar vattenledningarna i delar av Billesholm

2015-03-08 09:00 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Under vecka 11 genomför NSVA spolning av huvudvattenledningarna i Billesholm. I samband med detta kan boende och företag drabbas av missfärgat vatten och dåligt vattentryck. Undvik att tvätta och diska medan spolningen pågår i ditt område.

Telia blir tv-operatör i Öresundskraft Stadsnät

2015-02-25 09:05 CET Öresundskraft Snart kan 27 000 kunder beställa Telias tv-tjänst i Öresundskraft Stadsnät. Över 100 kanaler, tusentals inspelade program och filmbutik ingår.

Dubbel kraft till Utvälinge

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Strömmen säkrad till avbrottsplågat område med nytt, starkare och nedgrävt nät.

Återvunnen energi värmer bäst

2015-02-18 08:20 CET Öresundskraft Fjärrvärmens styrka: att nyttja det som annars gått till spillo. Hos Öresundskraft kom 96 procent av fjärrvärmeproduktionen 2014 från återvunnen energi.