Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Fira första gjutningen av Einar Mattssons projekt i Barkarbystaden tillsammans med Järfällas kommunstyrelseordförande Cecilia Lööfgren

2014-08-22 13:18 CEST Einar Mattsson Media hälsas härmed välkomna att närvara vid den officiella byggstarten av Einar Mattssons 135 hyresrätter och 125 bostadsrätter i Barkarbystaden. Onsdagen den 27 augusti genomför Cecilia Lööfgren (M), ordförande i Järfällas kommunstyrelse, den första gjutningen för att fira att projektet nu är igång.

2014-08-12 10:12 CEST Vulkanmedia Hemlighetsfågeln är en spännande kapitelbok för barn mellan sex och tio år. De första böckerna, trilogin Till Esperani med delarna Mantor, Larona och Dorei, hade ungdomar och vuxna som målgrupp. I Hemlighetsfågeln vänder sig författaren till de yngre åldrarna och introducerar dem till fantasygenren med en både jordnära och fantasifull berättelse.

Görvälns Slott Sveriges Bästa Boutiquehotell för tredje året i rad

2014-08-04 08:33 CEST Görvälns Slott För tredje året i rad har Görvälns Slott i Järfälla utsetts till Sveriges främsta boutiquehotell. I lördags kväll stod det klart att Görvälns Slott har vunnit titeln ”Swedens Leading Boutique Hotel 2014” i det prestigefyllda World Travel Awards. Görvälns Slott slog därmed tunga medtävlare som Hotell Rival och Berns Hotel.
 World Travel Awards, rese- och turismbranschens Oscars, avgjordes i Aten.

DEFLAMO: Styrelsen lägger fram förslag om incitamentsprogram och kallar till extra bolagsstämma

2014-07-28 17:43 CEST Deflamo AB Styrelsen i DEFLAMO AB (publ) har beslutat föreslå en extra bolagsstämma att hållas den 28 augusti 2014 att fatta beslut om genomförande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda genom utgivande av högst 2 200 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av motsvarande antal nya aktier i bolaget (”Incitamentsprogram 2014/2017”).

2014-07-08 07:00 CEST Vulkanmedia ”97% av cheferna undviker möten som inte känns meningsfulla, visar en undersökning från tidningen Chef.” (SvD Karriär 18 maj, 2014) Bortslösad tid och förändringströtthet vill Meetings with Meaning råda bot på. Läsaren kommer troligen att anordna färre, men mer genomtänkta möten som är djupt meningsfulla för såväl mötesdeltagare som verksamhet.

2014-06-19 08:00 CEST Järfälla kommun Nu blir det enklare att anmäla misstankar om korruption, mutor och jäv i Järfälla. Med hjälp av ett "visselblåsarsystem" från en tredje part garanteras alla anmälare anonymitet.

DEFLAMO: Kommuniké från årsstämma

2014-06-13 12:13 CEST Deflamo AB Vid årsstämman i DEFLAMO AB den 12 juni 2014 fattades beslut i följande frågor: resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet; styrelse, revisorer och arvoden; valberedning; ändring av bolagordningen och emissionsbemyndigande. VD Magnus Jörsmo presenterade också företagets arbete och viktiga händelser under året samt det pågående arbetet för att utveckla bolaget.

DEFLAMO: Förslag inför årsstämma avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning

2014-06-05 09:30 CEST Deflamo AB Deflamo AB (publ) har kallat till årsstämma att hållas den 12 juni 2014. Vid tidpunkten för kallelsen förelåg ej ännu förslag avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning. Bolagets större aktieägare har nu underrättat Bolaget om förslag att behandlas vid årsstämman.

Nu förverkligas framtidens Järfälla – en ny översiktsplan antagen i kommunfullmäktige

2014-06-03 10:24 CEST Järfälla kommun Fram till 2030 beräknas Järfällas befolkning att öka med mer än 30 000 invånare. För att lyckas krävs att Järfälla växer med kvalitet och samtidigt erbjuder bästa möjliga förutsättningar för hållbar utveckling för alla som lever och verkar i kommunen. Nu har kommunfullmäktige antagit översiktsplanen, som visar vägen dit och möter utmaningarna på vägen.

Barkarbystadens första invånare flyttar in

2014-05-23 07:00 CEST Järfälla kommun Idag fredag 23 maj flyttar de första invånarna in i centrala Barkarbystaden. Det är 20 hyreslägenheter som står klara för inflyttning. Lägenheterna är de allra första av de 10 000 bostäder som kommer att finnas i staden när den är färdigbyggd.