Pressmeddelanden

DEFLAMO: Kommuniké från årsstämma

2014-06-13 12:13 CEST Deflamo AB Vid årsstämman i DEFLAMO AB den 12 juni 2014 fattades beslut i följande frågor: resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet; styrelse, revisorer och arvoden; valberedning; ändring av bolagordningen och emissionsbemyndigande. VD Magnus Jörsmo presenterade också företagets arbete och viktiga händelser under året samt det pågående arbetet för att utveckla bolaget.

DEFLAMO: Förslag inför årsstämma avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning

2014-06-05 09:30 CEST Deflamo AB Deflamo AB (publ) har kallat till årsstämma att hållas den 12 juni 2014. Vid tidpunkten för kallelsen förelåg ej ännu förslag avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning. Bolagets större aktieägare har nu underrättat Bolaget om förslag att behandlas vid årsstämman.

Nu förverkligas framtidens Järfälla – en ny översiktsplan antagen i kommunfullmäktige

2014-06-03 10:24 CEST Järfälla kommun Fram till 2030 beräknas Järfällas befolkning att öka med mer än 30 000 invånare. För att lyckas krävs att Järfälla växer med kvalitet och samtidigt erbjuder bästa möjliga förutsättningar för hållbar utveckling för alla som lever och verkar i kommunen. Nu har kommunfullmäktige antagit översiktsplanen, som visar vägen dit och möter utmaningarna på vägen.

Barkarbystadens första invånare flyttar in

2014-05-23 07:00 CEST Järfälla kommun Idag fredag 23 maj flyttar de första invånarna in i centrala Barkarbystaden. Det är 20 hyreslägenheter som står klara för inflyttning. Lägenheterna är de allra första av de 10 000 bostäder som kommer att finnas i staden när den är färdigbyggd.

Från Hjärta till Hjärta - Stefan Ekengren ny kökschef på Görvälns Slott.

2014-05-20 08:52 CEST Görvälns Slott Görvälns Slott i Järfälla storsatsar nu på sitt kök genom att rekrytera den bloggande och karismatiska kökschefen Stefan Ekengren. – Vi ska driva en restaurang på allra högsta nivå, men på mitt sätt, med min stil, säger Stefan Ekengren.

Järfälla tionde bästa kommunen att bo i

2014-05-16 08:29 CEST Järfälla kommun Järfälla stärker sin position som en av landets mest attraktiva boendekommuner. I tidningen Fokus årliga kommunrankning hamnar Järfälla på plats 10. Det innebär att Järfälla har klättrat hela 93 platser på listan sedan 2013.

Satsning på yrkesintroduktion och utbildning ska ge fler unga jobb i äldreomsorgen

2014-05-15 08:00 CEST Järfälla kommun Fler unga behöver komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt har vården och omsorgen ett stort behov av att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen. Järfälla kommun satsar nu på att matcha ihop behoven med hjälp av yrkesintroduktionsanställningar förstärkt med ett kommunalt utbildningsbidrag. På fredag kommer arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson till Järfälla för att berätta om satsningen.

DEFLAMO: Betydande investering i ny testutrustning kortar utvecklingstiden och skapar unik position

2014-05-12 12:18 CEST Deflamo AB Svenska DEFLAMO, som utvecklar och tillverkar miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har beslutat genomföra stora strategiska investeringar i företagets laboratorieutrustning.

Star Wars Day hos Lekmer.se i Barkarby

2014-04-28 08:00 CEST CDON Group AB (publ) Söndagen den 4 maj firar Lekmer.se i samarbete med Disney årets Star Wars Day. Evenemanget äger rum i Lekmers nyöppnade butik i Barkarby utanför Stockholm. Under dagen hyllas fenomenet Star Wars, med överraskningar för stora och små. Bland annat besöks butiken av Darth Vader och Stormtroopers, och besökare utklädda på temat Star Wars belönas lite extra.

DEFLAMO: Förstärker säljkapaciteten med nya anställningar

2014-04-22 14:08 CEST Deflamo AB Svenska DEFLAMO, som utvecklar och tillverkar naturliga flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, genomför nu de planerade förstärkningarna av säljkapaciteten. Efter den tidigare kommunicerade rekryteringen av Thomas Klemedsson är det nu klart med Dennis Skog och Jose Miguel Jimenez som anställs som Key Account Managers, samt Mats Ericson som ny Senior Application Engineer.