Pressmeddelanden

Årets julklapp för företagare

2013-11-13 14:09 CET Rejmyre Gestgifveri Årets julklapp för företag På grund av krångliga momsregler kan företag som vill ge bort presentkort till anställda och kunder inte dra av momsen. Rejmyre Gestgifveri har hittat en lösning på detta, säger Magnus Måhl som driver Gestgifveriet tillsammans med sin fru. Vi fick tipset från ett företag i Ljusfallshammar förra året och kan nu konstatera att allt har fungerat på bästa sätt.

2013-11-11 10:04 CET Katrineholms kommun Befolkningsstatistiken för tredje kvartalet 2013 visar även det på positiva siffror gällande antalet invånare i Katrineholms kommun.

Diggiloo är tillbaka i Katrineholm

2013-11-11 10:00 CET Katrineholms kommun Sommarens stora familjeshow med humor, rock, schlager och pop är tillbaka i Katrineholm. Diggiloo uppträder vid Djulö den 9 augusti 2014

Mobilanpassad webbplats för Katrineholm.se

2013-11-07 07:30 CET Katrineholms kommun Katrineholms kommun har mobilanpassat sin webbplats. Behovet av en har uppstått då allt fler personer surfar på nätet via mobiler och läsplattor, över en tiondel surfar mobilt på Katrineholms webbplats idag.

2013-10-28 07:30 CET Katrineholms kommun Frågestund för brukare och politiker i Katrineholm. Detta ger de förtroendevalda möjlighet att fånga upp synpunkter om vilket stöd personer med funktionsnedsättning behöver i framtiden.

2013-10-23 08:10 CEST Katrineholms kommun Majoriteten i Katrineholms kommun presenterar sitt förslag till nästa års budget.

2013-10-21 07:30 CEST Katrineholms kommun Katrineholms kommun har av Socialstyrelsen fått 1,2 miljoner kronor till att utbilda och höja kompetensen hos personal inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet. Satsningen kallas Omvårdnadslyftet 2013.

2013-10-17 13:00 CEST Katrineholms kommun Katrineholms kommun kommer vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde att behandla en anmälan enligt Lex Sarah. Händelsen gäller ett larm som larmpatrullen inte vidarebefordrat till hemtjänstpersonalen enligt gällande rutiner.

Bokia Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm blir Akademibokhandeln

2013-10-11 10:00 CEST Akademibokhandeln I och med samgåendet mellan bokhandelskedjorna Bokia och Akademibokhandeln kommer samtliga butiker att byta namn till Akademibokhandeln. Förändringen genomförs successivt under hösten med målet att vara helt klart till årets julhandel. Omprofileringen av Bokia Hjalmar Petterssons Bokhandel i Katrineholm har nu genomförts.

För 10:e året i rad får elever i årskurs 7 träffas för att öka sammanhållningen.

2013-10-07 15:54 CEST Sörmlands Sparbank Lusten till inlärning är grunden för ökade kunskaper, något som Sörmlands Sparbank tagit fasta på. Den 8 – 10 oktober arrangerar sparbanken Kunskapsdagarna i Nyköpings Sporthall (8 – 9 oktober) och Nyhemshallen i Katrineholm (10 – 11 oktober) dit cirka 1 500 elever i årskurs 7 kommer. Under dagen kommer varje klass att gå igenom ett antal ”kunskapsstationer” där alla i klassen medverkar.