Pressmeddelanden

Norrköping Flygplats – en stark åttioåring!

2014-10-10 08:44 CEST Norrköping Flygplats - Året 2014 kommer att bli det bästa året sedan kommunen tog över flygplatsen 2006. Hittills har vi haft 95.529 passagerare och helårsprognosen pekar på ca 120.000 passagerare. Toppåret hittills har varit 2010 med 115.660 passagerare, säger Mari Torstensson, Vd på Norrköping Airport AB.

2014-10-03 07:00 CEST Katrineholms kommun En digital cykeltur genom världen, datorhandledning på arabiska och svenska, ställ frågor om Lärknuten på arabiska, persiska och svenska, lär dig låna e-böcker. Detta är ett smakprov på vad du kan lära dig under Katrineholms kommuns digitala vecka 2014.

2014-09-18 07:00 CEST Katrineholms kommun Malmgårdens vårdboende i Sköldinge firar 20 år. Det firar vi med musik, kaffe, tårta.

2014-08-27 07:00 CEST Katrineholms kommun Välkommen på frågestund där personer med funktionsnedsättning frågar, diskuterar och lämnar synpunkter till förtroendevalda i kommunen. Dialogen ger politikerna möjlighet att fånga upp synpunkter om hur stödet till personer med funktionsnedsättning kan utformas i framtiden.

Antidrogprojekt för ungdomar i Sörmland

2014-08-25 10:38 CEST Sörmlands Sparbank I ett samarbete mellan ett antal skolor i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker och Sörmlands Sparbank vill vi uppmuntra högstadieungdomar att ta ställning mot alkohol och droger och samtidigt ge dem kunskap om livsstilsfrågor så att de kan göra kloka och aktiva val. Eleverna skriver i sjuan på ett kontrakt där de lovar att inte dricka alkohol eller använda andra droger.

2014-08-21 17:49 CEST Katrineholms kommun Det har gått ut information om Katrineholm kommuns ekonomiska situation i media. Uppgifterna beskriver inte vårt arbete för en långsiktig, hållbar ekonomi. Därför publicerar vi ett utdrag ur Katrineholm kommuns årsredovisning 2013. Räknar vi om och tar bort de jämförelsestörande posterna så är kommunkoncernens resultat +78,8 miljoner kronor, +2390 kr per invånare.

2014-08-21 13:00 CEST Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm kommer vid sammanträdet torsdagen den 28 augusti, 2014 att behandla två händelser enligt Lex Sarah.

2014-08-18 14:00 CEST Katrineholms kommun Många äldre mår psykiskt dåligt och äter i större utsträckning psykofarmaka. Nu satsar vård- och omsorgsförvaltningen på utbilda personal för att de ska få mer kunskap om äldres psykiska hälsa och ohälsa.

2014-08-15 12:00 CEST Katrineholms kommun Välkommen att delta när stjärnkocken Crister Svantesson skapar matlust bland boende och personal på Lövåsgården. Crister Svantesson och kommunens kockar lagar tre rätter som de bjuder de boende på tre av Lövåsgårdens avdelningar att äta. Detta är starten på projektet Mat är liv och lust i Katrineholm.

2014-08-13 10:08 CEST Katrineholms kommun Katrineholm ökar igen och nu är vi 33 094 invånare - så många har vi inte varit sedan mitten på 90-talet.