Pressmeddelanden

2014-05-12 08:18 CEST Katrineholms kommun Katrineholms kommuns omlastningscentral är känd över hela landet för sin unika uppbyggnad och välfungerande, miljövänliga logistik. Flera kommuner har tittat på vår lösning och nu kommer Örebro på studiebesök.

2014-05-08 13:46 CEST Sörmlands Sparbank Vi på Sörmlands Sparbank har bestämt oss för att stötta detta som ett led i vårt miljöarbete. Vi tror att genom ökade kunskaper och insikter hos oss alla om vad som händer i vår omvärld kan vi själva bidra till att minska koldioxidutsläppen.

2014-05-08 07:00 CEST Katrineholms kommun Nu kan katrineholmarna gå man ur huse och tycka till om kommunens vård och omsorg. Vård- och omsorgsnämndens politiker sitter i panelen och kommuninvånarna ställer frågor lämnar synpunkter och idéer om verksamheten inom funktionshinderområdet.

2014-05-06 09:10 CEST Katrineholms kommun Katrineholm plockar återigen placeringar i Svenskt Näringslivs prestigefyllda ranking. I år går vi från plats 196 till plats 121. I fjol ökade kommunen 48 placeringar, vilket var överlägset bäst i länet, och Katrineholm fortsätter att blomstra även i år.

Eskilstuna Mellanöl lanseras

2014-04-25 15:10 CEST Svenska Kulturpärlor Tisdag den 29 april kl 14.00 på Dufweholms herrgård i Katrineholm lanseras Eskilstuna Mellanöl. Tillsammans har Svenska Kulturpärlor, Eskilstuna Ölkultur och Martin & Servera kommit fram till att det finns ett behov av en ljus, lättdrucken öl med låg alkoholhalt – en öl med det gamla mellanölets styrka; 4,2 volymprocent.

2014-04-24 16:50 CEST Norrköping Flygplats Allt fler vill resa från sin lokala flygplats, Ving har nu nästan 6/10 sommarresor bokade från Norrköpings flygplats. Allra mest populärt bland östgötarna är Mallorca och nyheten Cypern.

2014-04-07 07:30 CEST Katrineholms kommun Nya riktlinjer för färdtjänsten ger möjlighet till längre resor inom Sörmland. De föreslagna ändringarna ska göra det enklare för brukarna att planera sitt resande och sin vardag

2014-04-03 13:00 CEST Katrineholms kommun Katrineholms kommun kommer vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde att behandla tre olika anmälningar enligt Lex Sarah.

2014-04-02 07:30 CEST Katrineholms kommun Nu tar vi första spadtaget till en ny aktivitetspark. Parkens olika träningsredskap gör det möjligt för alla att bygga upp sin styrka, uthållighet och koordination - oavsett fysisk förmåga och ålder.

Bokslutskommuniké 2013

2014-03-28 10:57 CET Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbanks resultat 2013 uppgick till 179 mkr Av vinsten föreslås 18 miljoner kronor att avsättas för allmännyttiga ändamål med satsningarna för att bidra till lokalsamhällets utveckling inom områden som främst berör våra ungdomar, miljön och näringslivstillväxt.