Pressmeddelanden

Dyrt vatten för Perstorpsborna

2015-08-26 09:00 CEST
Boende i Perstorp betalar 2 363 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Lund ...

Hylteborna betalar mest för sitt vatten i Halland

2015-08-26 09:00 CEST
Boende i Hylte betalar 3 330 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Halmstad...

Hyresgästföreningen lämnar över 2000 namnunderskrifter till Carl Fredrik Graf

2015-06-04 10:05 CEST
Imorgon kl. 10 lämnar Hyresgästföreningen över Halmstadbornas protest mot Halmstads kom...

Nu abonnerar 2/3 av Sveriges kommuner på inlästa läromedel!

Nu abonnerar 2/3 av Sveriges kommuner på inlästa läromedel!

2015-06-03 12:45 CEST
Många kommuner väljer att investera i sina elever med läs- och skrivsvårigheter och ge ...

Hyresgästföreningen undersöker underhåll och förvaltning i Klippan

2015-05-26 11:00 CEST
Onsdagen den 27 maj inleder Hyresgästföreningen ett arbete med att undersöka underhålle...

Hyresgästföreningen undersöker underhåll och förvaltning i Klippan

2015-05-25 08:30 CEST
Onsdagen den 27 maj inleder Hyresgästföreningen ett arbete med att undersöka underhålle...

Länsstyrelsen kartlägger farliga deponier i Halland

Länsstyrelsen kartlägger farliga deponier i Halland

2015-05-20 09:13 CEST
Länsstyrelsen har inventerat nedlagda deponier i Laholm och Kungsbacka för att se vilka...

Temakväll i Veinge om ginst

Temakväll i Veinge om ginst

2015-05-19 14:30 CEST
Måndag 25 maj kl. 17.15 avtäcks en ny informationsskylt om gravhögen och Hallands lands...

Hyrorna i Bjuvsbostäder AB höjs med 1,6 %

2015-05-19 11:00 CEST
Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Bjuvsbostäder AB. Efter medling...

Vi firar Sandens dag i Hökafältet naturreservat

Vi firar Sandens dag i Hökafältet naturreservat

2015-05-06 07:45 CEST
För att visa upp sandmarkens alla värden och förklara varför vi vill restaurera dem bju...