Pressmeddelanden

Planprogrammet godkänt

2014-06-17 12:45 CEST Lidingö stad Den 16 juni blev planprogrammet för Centrum-Torsvik godkänt av kommunfullmäktige. Det innebär att programmet kan gå in i en ny fas efter sommaren då detaljplaneringen börjar.

Branschomvälvande samarbete mellan AVEQIA och Högberga Gård

2014-06-17 07:08 CEST Högberga Gård AVEQIAs grundare och VD David Berggren och Högberga Gårds VD och ägare Johan Hjort, går samman i ett branschomvälvande samarbete och startar på Lidingö upp AVEQIA Cooking Studio på Högberga Gård under namnet AVEQIA@Högberga Gård . Detta är första steget i ett större koncept som kommer att utvecklas kraftfullt under året.

Guld till Rudboda skola

2014-06-03 09:10 CEST Lidingö stad Redan innan invigningen har Rudboda skola tagit sitt första guld. Lidingö stads satsning på att bygga miljövänligt bär frukt och nu är plakett och intyg på väg som bevis på att Rudboda skola uppnått nivån Miljöbyggnad Guld.

2014-06-03 08:57 CEST Lidingö stad Anställda i Lidingö stad har lägst koldioxidutsläpp per anställd av 27 granskade kommuner och landsting. 46 procent av pendlingsresorna sker med kollektiva färdmedel och nästan en tredjedel av medarbetarna går eller cyklar till jobbet minst en dag i veckan. Vinnare är både miljön och hälsan.

2014-05-28 11:40 CEST Lidingö stad Redan från årsskiftet föreslås pengbeloppen höjas för förskolan och grundskolan med tre procent. Förstärkningar görs även med tre procent för verksamheterna inom stöd- och omsorgsnämnden; dels inom valfrihetssystemen i hemtjänsten och för vård- och omsorgboendena; dels för servicehusen och verksamheterna inom funktionsnedsättning. Övriga nämnder får en uppräkning med två procent.

Sagateatern ger jubileumsföreställning

2014-05-27 09:43 CEST Lidingö stad Den 8 juni är det urpremiär för Sagateaterns uppsättning ”Dessa händer har mördat” på Svea Hovrätts 400-årsjubileum. Pjäsen som är specialskriven inför jubileet handlar om rättegången mot Anckarström och kommer att spelas för Lidingöborna efter sommaren.

Hur fira Mors Dag när mamma är i himlen?

2014-05-25 16:49 CEST Ordberoende Förlag 2012 förlorade Ebba sin mamma i cancer och skrev efter det Brev till himlen - 365 dagar utan dig. I boken delar Ebba med sig av sina tankar och känslor runt förlusten av sin mor med ett ärligt och rakt språk. Även funderingar kring vad som händer när man dör, samt roliga händelser i vardagen, som Ebba vill dela med sig av till sin mamma dyker upp i breven till himlen.

Belysning längs sista milen

2014-05-22 14:00 CEST Lidingö stad Som ytterligare led i arbetet med att främja hälsa och motion så har Lidingö stad tillsammans med IFK Lidingö Skid- och orienteringsklubb och IFK Lidingö Friidrott genom Lidingöloppet, enats om en lösning för att göra Lidingöloppets sista mil mer tillgängligt. Ett förslag att installera belysning längs sista mil presenteras vid kommande kommunstyrelsemöte.

Planprogrammet för Centrum-Torsvik nu offentligt

2014-05-16 12:24 CEST Lidingö stad I dag blir planprogrammet offentligt och tillgängligt för allmänheten. Efter samrådet har det varit ett intensivt år att ta fram ett nytt förslag utifrån de tidigare fem framtidsbilderna. Nu är fokus att informera om det nya förslaget i både möte och utställning.

POMPEJI

2014-05-14 14:12 CEST Millesgården Utställningen är ett samarbete med Svenska Pompejiprojektet, som sedan mer än tio år är verksamma i Pompeji. Den historiska platsen har varit en inspirationskälla under flera århundraden. Millesgården, med inredningar och trädgårdsanläggningar inspirerade av Pompeji, ger en spännande inramning.