Pressmeddelanden

2011-12-02 16:25 CET Trädgårdsambassadören

2011-11-27 17:59 CET Trädgårdsambassadören

2011-08-01 21:18 CEST Trädgårdsambassadören Knappt har bensinångorna från Motorveckan hunnit skingras på Gammplatsen, så är det dags för väldoftande blommor att vara huvudattraktion när Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele bjuder in till Trädgårdsdag och Garden Party. Det bjuds på Sommarblomsskola, Grön Stuga med samtal om trädgårdsminnen, och dessutom lanseras systemet med "Växter-på-beställning".

2011-07-04 14:09 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft AB och Jörnträ AB har skrivit ett leveransavtal som innebär att Jörnträ ska leverera värme till Skellefteå Krafts fjärrvärmekunder lokalt i Jörn. Det handlar om att nyttja överkapacitet som finns i Jörnträs befintliga biobränslepannor.

2011-06-26 10:56 CEST Trädgårdsambassadören På lördag den 2 juli firas trädgårdens egen drottning över hela landet. För andra året i rad arrangeras Rosens Dag på Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele, där de första rosorna just börjat blomma.

2011-03-31 15:13 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kommun är näst bäst i Sverige på att erbjuda invånarna tillgång till snabbt bredband via fiber. Skellefteås tillgång på 77 procent överträffas bara av Sundbybergs 83 procent. Då ska man betänka att de två kommunerna knappt ens är jämförbara vad gäller befolkningstäthet och yta. I tätbebyggt område är Skellefteå kommuns tillgång till fibernät bäst i Sverige.

2011-03-28 15:52 CEST Skellefteå Kraft Skellefteås bioenergikombinat i Hedensbyn har på två år nästan halverat utsläppen av kväveoxid. Projektet påbörjades 2007 och har kostat företaget ca 4 miljoner kronor.

2011-03-15 08:30 CET We Effect Allt fler använder sig av möjligheten att skänka panten till biståndsverksamhet. Under 2010 gav den gula Biståndsknappen på pantautomaterna i Coops butiker 7,3 miljoner kronor, nära en miljon kronor mer än året innan. Pengarna går till de båda biståndsorganisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen.

2011-03-01 12:05 CET Skellefteå Kraft När den årliga konferensen FTTH (Fiber To The Home) 2011 arrangerades i Milano i mitten av februari var Skellefteå utvalt som ett av de intressantaste exemplen i Europa på hur man tillhandahåller fiber till alla samt nyttjar infrastrukturen för att förbättra samhället.

2011-02-18 09:36 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts resultat för 2010 har ökat med knappt 100 miljoner kronor jämfört med 2009, från 435 MSEK till 529 MSEK. En väl fungerande elproduktion och höga elpriser på Nord Pool är viktiga orsaker till resultatförbättringen.