Pressmeddelanden

2009-05-25 09:20 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft presenterar idag sin delårsrapport, som under det första tertialet visar på ett högre resultat än 2008. Detta beror på ett stabilt elpris och hög produktion som tillfälligt höjer resultatet.

2009-05-13 09:17 CEST Skellefteå Kraft Nu står det klart att bredbandsnätet inom kommunen ska byggas ut. Skellefteå kommun satsar vidare på utveckling i byarna och har tecknat avtal med Skellefteå Kraft om utbyggnad av fibernätet.

2009-03-26 09:10 CET Skellefteå Kraft I dag presenterar Skellefteå Kraft sin bokslutskommuniké som visar på ett resultat på 622 miljoner kronor vilket är drygt 100 miljoner kronor bättre än för 2007.

Pressen välkommen till Gold of Laplands föreningsstämma 4 april

2008-04-03 14:18 CEST Gold of Lapland Den ekonomiska föreningen Gold of Laplands föreningsstämma på Koppargården, Rönnskär, i Skelleftehamn, förväntas bli välbesökt.

2007-12-27 19:10 CET Malå kommun - Vi räknar med att ca 1000 personer, ca en tredjedel av kommunens befolkning kommer till nyårsnattsgudstjänsten, säger Christer Svensson, Kyrkoherde i Malå församling.

2007-11-20 15:05 CET Setra Group AB Malå sågverk, som ingår Setra Group, kommer att dra ner produktionsnivån för att anpassa verksamheten till den lokala råvarusituationen. Cirka 20 personer berörs av produktionsneddragningen.

2007-03-30 13:58 CEST Näringsdepartementet