Nyheter

Fortsatta problem för lax i svenska vatten

2011-09-02 13:29 CEST Havs- och vattenmyndigheten Läget för östersjölaxen är allvarligt. Mycket pekar nu mot en fortsatt svag uppvandring i svenska vattendrag 2011. EU förbereder nu en plan med hårdare åtgärder.

Vatten och avlopp viktig fråga för Havs- och vattenmyndigheten

2011-08-23 12:33 CEST Havs- och vattenmyndigheten I morgon startar Avloppsdagarna i Stockholm. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger är en av talarna. - Utvecklingen av VA-sektorn har stor betydelse för målen om levande sjöar, vattendrag och hav. VA-sektorn kan bidra i arbetet att förverkliga Baltic Sea Action Plan genom att minska övergödningen och begränsa utsläppen av farliga ämnen, säger Björn Risinger.

Hotad mal släpps i Helge å

2011-07-11 14:01 CEST Havs- och vattenmyndigheten Foto: Christer Larsson/Nordens Ark. 22 unga malar kommer släppas ut i Helge å på onsdag den 13:e juli. Malen är utrotningshotad och finns idag bara i tre svenska vattendrag. Det är stiftelsen Nordens Ark i Bohuslän, som bjudit in Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, för att släppa ut malynglen.

Följ torsken till matbordet

2011-07-05 23:28 CEST Havs- och vattenmyndigheten Numera kan man spåra torsken i butiken hela vägen tillbaka till fångstplatsen. Under Almedalsveckan visar Havs- och vattenmyndigheten hur det går till.

2010-09-16 11:29 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen inbjuder till utbildningsdag med Bo Hejlskov den 22 okt 2010 i Stockholm. (Solhagagruppen tillhandahåller tjänster inom LSS och SoL).

Nytt boende på ålderns höst - för att få god omsorg hela livet

2010-09-16 09:38 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen har vuxit de senaste åren och ett av de senast tillskotten är seniorboendet Malma by. Ett äldreboende för personer med funktionsnedsättningar, (ett LSS boende).

Daglig verksamhet för personer som omfattas av LSS- Lagen om stöd och service

2010-09-07 14:59 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen erbjuder daglig verksamhet inom ett brett spektrum av aktiviteter. En viss del bedrivs integrerat i samhället, som till exempel arbete på andra företag eller trädgårds- och fastighetsskötsel, medan andra aktiviteter i första hand handlar om att skapa gemenskap och en meningsfull vardag.

Gruppboende 65+

2010-09-07 14:49 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen erbjuder gruppboende och omsorg för seniorer med en funktionsnedsättning med eller utan tilläggshandikapp, autism eller autismliknande tillstånd. Dessa verksamheter finns i Västra Götaland och i Mälardalsregionen.

Utredning och behandling

2010-09-07 10:42 CEST Solhagagruppen På Bellstasund Utredningscenter tar vi emot personer för utredning samt behandlingsboende. Här finns en samlad specialistkompetens med bl.a läkare, neuropsykolog, sjuksköterskor och behandlingsassistenter.

Kollo

2010-09-07 10:26 CEST Solhagagruppen Verksamheten är uppdelad i två områden: Kasper Kollo och Kasper Aktivitet (fritidsverksamhet). På Kasper kollo blommar många deltagare upp när de får uppleva nya saker i en inspirerande miljö tillsammans med likasinnade. En lägerperiod varar två veckor och har ca 9 deltagare och 11 ledare.