Nyheter

Nytt boende på ålderns höst - för att få god omsorg hela livet

2010-09-16 09:38 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen har vuxit de senaste åren och ett av de senast tillskotten är seniorboendet Malma by. Ett äldreboende för personer med funktionsnedsättningar, (ett LSS boende).

Daglig verksamhet för personer som omfattas av LSS- Lagen om stöd och service

2010-09-07 14:59 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen erbjuder daglig verksamhet inom ett brett spektrum av aktiviteter. En viss del bedrivs integrerat i samhället, som till exempel arbete på andra företag eller trädgårds- och fastighetsskötsel, medan andra aktiviteter i första hand handlar om att skapa gemenskap och en meningsfull vardag.

Gruppboende 65+

2010-09-07 14:49 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen erbjuder gruppboende och omsorg för seniorer med en funktionsnedsättning med eller utan tilläggshandikapp, autism eller autismliknande tillstånd. Dessa verksamheter finns i Västra Götaland och i Mälardalsregionen.

Utredning och behandling

2010-09-07 10:42 CEST Solhagagruppen På Bellstasund Utredningscenter tar vi emot personer för utredning samt behandlingsboende. Här finns en samlad specialistkompetens med bl.a läkare, neuropsykolog, sjuksköterskor och behandlingsassistenter.

Kollo

2010-09-07 10:26 CEST Solhagagruppen Verksamheten är uppdelad i två områden: Kasper Kollo och Kasper Aktivitet (fritidsverksamhet). På Kasper kollo blommar många deltagare upp när de får uppleva nya saker i en inspirerande miljö tillsammans med likasinnade. En lägerperiod varar två veckor och har ca 9 deltagare och 11 ledare.

LSS / Grupp- och serviceboende

2010-09-07 10:06 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen erbjuder gruppboende och serviceboende i såväl lantliga miljöer som tätorter. Gruppboende innebär flerbostadshus eller villor med individuella bostäder och gemensamma utrymmen för kök, matsal och vardagsrum. De boende har tillgång till vård- och stödpersonal stora delar av dygnet. Serviceboende har en något lägre servicegrad än gruppboende. Även här erbjuds vård och stöd.

Utvecklingsboende

2010-09-07 09:40 CEST Solhagagruppen Solängsskolan i Hammenhög, Skåne, bedriver individuella utvecklingsprogram med boende för ungdomar i åldern 15-21 år med Aspergers syndrom eller högfungerande autism. För 12 heltidsboende elever har skolan en personalstyrka på 21 personer. Grundutbildningarna för dessa är arbetsterapeuter, skötare, socionomer, behandlingspedagoger, lärare, beteendevetare och KBT-terapeuter.

Barn- och ungdomsboende

2010-09-07 09:36 CEST Solhagagruppen Solhagagruppens barn- och ungdomsboenden är belägna i trivsamma natur och villaområden där varje familj har möjlighet att inreda sitt barns rum efter egen smak. Vi eftersträvar ett varierande utbud av aktiviteter där rörelse och motorik är viktiga inslag.

Korttidsboende

2010-09-07 09:31 CEST Solhagagruppen Korttidsboende är ett tillfälligt boende där barnet/ungdomen får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Boendet ger dig som förälder avlastning enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service). Verksamheten anpassasefter familjernas önskemål, samtidigt som barnet får möjlighet att delta i en rik och aktiv fritid.

Specialförskola

2010-09-07 09:26 CEST Solhagagruppen Solhagagruppen erbjuder förskoleverksamhet för barn mellan 0-7 år med utvecklingsstörning i kombination med olika funktionsnedsättningar som till exempel talförsening, synskada, autism, rörelsehinder och/eller epilepsi.