Pressmeddelanden

Helsingborgs stadsbibliotek fyller 50 år

2015-03-27 06:00 CET Helsingborgs stad Välkommen till pressmöte fredag 10 april kl 10:00 Helsingborgs stadsbibliotek i UNG:s nya lokaler 50 år kräver ett kalas. Det ska det bli, under dagarna 21 till 25 april. Om vad som ska hända under dessa dagar berättar Fanny Stephansson. Catharina Isberg berättar om vad som händer på Stadsbiblioteket under närmast kommande åren.

Man måste ha renar för att vara same & samer bor bara i norra Sverige, eller?

2015-03-27 05:01 CET Sametinget Man måste ha renar för att vara same & samer bor bara i norra Sverige, eller? Hur lever samer idag? Vi vill genom kampanjen MITT SÁPMI sprida aktuell kunskap om dagens same! Samiskt informationscentrum genomför nu informationskampanjen Mitt Sápmi, en kampanj som syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om samer hos svenska ungdomar mellan 15-25 år.

​Malmö välkomnar glasögonbidrag för barn

2015-03-26 22:17 CET Malmö stad I dag presenterades nyheten att regeringen och Vänsterpartiet är överens om att alla barn och unga upp till 19 år i behov av glasögon ska få bidrag till detta.

Renata Chlumska & Seven Summits

2015-03-26 16:47 CET Sydevent & Mässor AB För första gången föreläser Renata Chlumska om Seven Summits i Malmö på resemässan Travel Malmö under helgen 28-29 mars. Med en uppväxt i Malmö har hennes äventyrslusta väckts i bl.a. kanalen, bokskogen och Pildammsparken. Idag har äventyraren Renata jorden som arbetsfält & snart även rymden! Som första svenska kvinna slutförde Renata Chlumska Seven Summits förra året.

2015-03-26 15:48 CET Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 mars. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Earth Hour och en dag med fokus på kvinnor, hälsa och miljö

2015-03-26 15:30 CET Hässleholms kommun Lördagen den 28 mars genomförs Världsnaturfondens globala klimatkampanj Earth Hour för nionde året i rad. Liksom tidigare år gör vi i Hässleholms kommun mer än att bara släcka ned!

Alliansframgångar i hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-03-26 14:58 CET Allians för Skåne

32 miljoner kronor mer till skånsk sjukvård

2015-03-26 14:04 CET Allians för Skåne Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd fick alliansen gehör för sitt förslag att tillföra 32 miljoner kronor till Region Skånes olika sjukvårdsförvaltningar.

2015-03-26 12:51 CET Helsingborgs stad Den 1 april återgår driften av tre entreprenaddrivna vårdboenden och fem bostäder med särskild service enligt LSS till vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad. Vård- och omsorgsnämnden har valt att inte göra en ny upphandling av de boenden som har drivits på entreprenad sedan 2008.

Storskaliga utsättningar av inhemska arter: förutsägningar utifrån gräsand som modellart

2015-03-26 12:12 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Gräsanden (Anas platyrhynchos) är den mest talrika och utbredda ankan i världen. Det är en viktig viltart, i Europa släpps över tre miljoner ankungar varje år. På grund av sin status som jaktbart vilt, dess överflöd, och antalet frigjorda individer, kan gräsanden tjäna som modell för att studera effekterna av utsläpp, både för bevarande och utsättning för jakt på vilda populationer.