Pressmeddelanden

2010-05-05 07:05 CEST Carema Sjukvård AB Sedan drygt ett år erbjuds alla, som drabbats av stroke, ett mottagningsbesök hos Strokemottagningens sjuksköterska och läkare vid Carema Närvård i Simrishamn tre månader efter strokeinsjuknandet. Detta i enlighet med de nationella riktlinjerna för strokevård. Nytt för i år är att patienten också erbjuds ytterligare ett uppföljningsbesök ett år senare.

2010-04-28 10:42 CEST Carema Sjukvård AB Trycksår av grad 2, den allvarligare varianten, förkommer inte längre på Närvårdsavdelningen vid Carema Närvård på Sjukhuset i Simrishamn. Avdelningen har genomfört ett projekt kring trycksår, som lett till förbättrade rutiner och färre sår – och en hel del andra positiva effekter.

2010-04-08 07:02 CEST Carema Sjukvård AB Carema Sjukvård har rekryterat en ny hudläkare till Sjukhuset i Simrishamn. Dr Ewa Voog börjar på sjukhuset den 30 augusti. Därmed är en av två lediga tjänster tillsatt. Den nuvarande hudläkaren Christina Engman slutar den 22 april. Hon har haft ett avtal med Carema Sjukvård sedan starten 2006 men har valt att avsluta samarbetet.

2010-03-30 11:28 CEST Gröna Bilister Tomelilla överväger en förstudie om lokal biogasproduktion. Gröna Bilister uppmanar kommunstyrelsen bifalla förslaget och påskynda biogasintroduktionen, med fem punkter som förbättrar förutsättningarna.

2010-03-11 08:30 CET We Effect Tomelilla kommun ligger på plats 171 bland Sveriges kommuner när det kommer till att skänka pantpengar till bistånd. Under 2009 har kommunens konsumenter skänkt 1,6 procent av panten till fattiga människor genom att trycka på den gula Biståndsknappen på pantautomaterna i Coop-butikerna.

2009-12-14 11:37 CET Tomelilla kommun

2009-11-16 09:57 CET Tomelilla kommun