Pressmeddelanden

2014-06-17 10:14 CEST Värmdö kommun Måndagen den 16 juni togs det första spadtaget för Villeroy & Bochs nya fabrik i Ekobacken. Etableringen innebär en investering för Villeroy & Boch på 130 MSEK i ett första skede. Den nya fabriken byggs av NCC och kommer att vara klar för inflyttning i december 2014.

2014-06-12 12:15 CEST Värmdö kommun En omfattande om- och tillbyggnad av Farstavikens skola/Kvarnberget har beslutats av kommunstyrelsens fastighetsutskott. Renoveringen som påbörjas under 2015 kompletterar det sedan tidigare tagna beslutet på en upprustning av skolan lokaler som sker nu under sommaren 2014. Skolan beräknas vara klar under läsåret 2016/17.

2014-06-11 11:48 CEST Vision Häst Värmdö Tisdag 17 juni kl. 11.00 invigs Värmdös första officiella ridväg. Kommunalråd Monica Pettersson rider in Värmdös första officiella ridväg tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg och Värmdö Hästvägsförenings ordförande Eva Bergström. Ridvägen går utmed Idrottsvägen i korsningen med Godenius väg i Gustavsberg och erbjuder ryttarna en säkrare väg ut i naturen.

2014-06-10 09:48 CEST Värmdö kommun I ”Värmdö. Kulturhistoria i skärgårdsbygd”, kommunens kulturmiljöprogram, presenteras Värmdös bäst bevarade kulturmiljöer från forntid till nutid. Boken kom ut första gången sommaren 1987 och i en reviderad upplaga 1991. Bokens tredje omarbetade upplaga kommer att presenteras på ett boksläpp den 17 juni klockan 16.00 på Gustavsbergs Porslinsmuseum, Odelbergs väg 5B i Gustavsbergs hamn.

Från Kina till Sverige – ett millennium av porslinshistoria

2014-06-09 11:49 CEST Gustavsbergs Porslinsmuseum För c:a 1000 år sedan tillverkades det första porslinet i Kina, som alltsedan dess har varit en världsledande tillverkare av porslin. I utställningen visas keramiska föremål från de äldsta kejserliga dynastierna fram till det nutida kinesiska porslinet. Exempel från våra egna samlingar visar hur man också här i Gustavsberg inspirerats av den kinesiska traditionen. Pågår 14/6– 21/9 2014.

2014-06-05 11:01 CEST Värmdö kommun Ett långsiktigt hållbart boende med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter är ambitionen i detaljplanearbetet för området Drakudden. Målet är också att göra naturmark och strandområdet tillgängligt för boende och allmänhet.

2014-06-03 20:44 CEST Värmdö kommun Nacka Tingsrätt har meddelat dom i den tvist som uppstått kring mark JM AB tidigare förvärvat vid Ösby Träsk. Det ursprungliga yrkandet om ersättning från JM var på omkring 50 miljoner kronor och utfallet ses därför som positivt från Värmdö kommuns sida: - Det är ett tydligt utslag i domstolen, som var enig i sin uppfattning i frågan, säger Monica Pettersson, kommunstyrelsen ordförande i Värmdö.

2014-05-26 16:37 CEST Värmdö kommun Värmdö kultur- och fritidsnämnd delar årligen ut ett Arbetsstipendium, två Kulturstipendier samt ett Ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare. Stipendierna överlämnas i samband med nationaldagsfirandet i Gustavsberg den 6 juni.

2014-05-22 14:47 CEST Värmdö kommun Värmdös kommunfullmäktige fattade beslut om nya riktlinjer för ekonomisk hushållning vid sitt sammanträde den 21 maj. Beslut fattades även om en ny åtgärdsplan för återvinning av kväve och fosfor, samt ett tydligare barnperspektiv i tjänsteskrivelser.

Kung Carl XVI Gustaf inviger Hemmesta sjöäng

2014-05-22 14:34 CEST Värmdö kommun Måndagen den 26 maj invigs den nya våtmarken Hemmesta sjöäng av kungen. Det blir fototillfälle med kung Carl XVI Gustaf vid invigningen – därefter presskonferens med WWF.