Pressmeddelanden

2014-11-25 11:00 CET Västerbottens läns landsting Tidigare frisk, medelålders kvinna, kommer in akut med illamående och smärtor i buken. Hon läggs in på vårdavdelning för misstänkt blindtarmsinflammation.

2014-11-25 10:57 CET Umeå kommun Efter inkomna synpunkter mot tidigare fördelningssätt kommer Umeå kommun att fördela två småhustomter på Tavleliden genom lottdragning. – Vi vill helt enkelt prova hur det här fungerar, och jämföra med tidigare system – ”först till kvarn”, säger mark- och exploateringsingenjör Lars Lundgren.

Isolering av viktigt hjärncentra ger försämrat minne

2014-11-25 09:36 CET Umeå universitet Försämrat minne bland äldre kan förklaras av att ett viktigt centra i hjärnan, hippocampus, med stigande ålder blir allt mer aktivt vid vila och därmed samverkar mindre effektivt med andra hjärncentra då man försöker minnas. Det visar forskare från Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften PNAS.

2014-11-25 09:30 CET Västerbottens läns landsting Den unga kvinnan drabbades av en livshotande infektion efter att ha fått en visdomstand borttagen. Allvaret upptäcktes först efter flera akuta besök i vården.

Göran Persson inledningstalar på Business Arena Umeå

2014-11-25 09:00 CET Business Arena

2014-11-25 08:28 CET Länsstyrelsen Västerbotten – Genom att kombinera praktisk kunskap om skogssektorn med genusvetenskap vill vi hitta konkreta vägar framåt mot en jämställd skogssektor, säger Monica Forsman, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Rummet har stor betydelse för museiupplevelsen

2014-11-25 08:10 CET Umeå universitet En museiutställning innefattar mycket mer än bara föremål, texter och montrar. Det rum som ramar in dessa olika komponenter är också en väsentlig del av utställningsmediet. Museibesökares upplevelser och meningsskapande påverkas starkt av utställningsrummens utformningar, material, färgsättningar och belysning.

Trä- och metallslöjdsalen – en tyst mansfostran för alla

2014-11-25 08:05 CET Umeå universitet På vilket sätt lever gamla föreställningar om mansfostran kvar i trä- och metallslöjdsalen, och vilka erfarenheter görs när dagens elever möter denna miljö? I avhandlingen Det sitter i väggarna undersöker Erik Sigurdson, Umeå universitet, hur specifika kroppsliga erfarenheter lever vidare i trä- och metallslöjdsalen, hos både flickor och pojkar, och vid sidan om språket.

Grafen gör att laddning transporteras mer effektivt genom halvledande polymer

2014-11-25 08:00 CET Umeå universitet Det nya supertunna materialet grafen har fantastiska egenskaper, till exempel böjlighet och hög ledningsförmåga. I en studie av ett internationellt forskarteam lett av David Barbero, forskare i fysik vid Umeå universitet, visas att halvledande polymerer placerade på ett lager grafen transporterar elektrisk laddning mycket effektivare än om de läggs på ett substrat av kisel.