Pressmeddelanden

​2,15 miljoner i extra kulturanslag till Region Västerbotten

2015-05-20 11:11 CEST Region Västerbotten Region Västerbotten får 2,15 miljoner kronor i extra kulturanslag av Statens kulturråd. Bland annat 300 000 kronor till ett normkritiskt projekt kring HBTQ-frågor i de regionala kulturverksamheterna i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län

Göteborgs Dans & Teater Festival återuppstår i augusti 2016 med nytt kreativt team

2015-05-20 09:58 CEST Göteborgs Dans & Teater Festival 19-28 augusti 2016 är det äntligen dags igen för Göteborgs Dans & Teater Festival. I och med det återgår festivalen till att arrangeras i augusti vartannat år. En stor förändring är att programmet nu formas av ett kreativt team, bestående av tre curatorer med minst sagt gedigen scenkonsterfarenhet; Sarah Melin, Catharina Bergil och Johannes Öhman.

2015-05-20 09:08 CEST Umeå universitet Det är tveksamt om den svenska regleringen av kommunernas betalning till aktörer inom vård, omsorg och skola överensstämmer med EU:s regler. Det visar Caroline Wehlander i en ny avhandling från Juridiska institutionen vid Umeå universitet.

​Samlarbilsauktionen som lockar fram pärlorna

2015-05-20 09:01 CEST PS Onlineauktioner Mullrande amerikanska V8:or, en rak sexa från Stuttgart och italienska fullblod är några av de unika vårtecken som landets bilentusiaster kan urskilja under PS Onlineauktioners årliga samlarbilsauktion. Totalt söker 129 samlarbilar nya ägare. Åtta av dem är riktiga rariteter. Följ med på en historisk resa mellan kontinenterna.

​Extra fakta om Norrmejeriers betessläpp 2015

2015-05-20 08:20 CEST Norrmejerier Intresset för betessläpp har ökat kraftigt från 5 000 när vi startade räkningen 2011 till 2014 då vi hade hela 23 000 besökare. Att besöka ett av våra betessläpp har beskrivits som en nytillkommen tradition. - Vi är rustade tillsammans med våra mjölkbönder att ta emot årets publiktillströmning , säger Hanna Widding, projektledare för Norrmejeriers betessläpp.

Tommy Olsson blir föreståndare för nytt medicinskt forskningscentrum

2015-05-20 08:05 CEST Umeå universitet Rektor Lena Gustafsson har i samråd med Knut och Alice Wallenbergs-stiftelse utsett professor Tommy Olsson, överläkare och professor i medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, till föreståndare för det nya Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet.

Lysande gaffel med hjälp av sprejad LEC-teknik

2015-05-20 08:00 CEST Umeå universitet Ljusemitterande elektrokemiska celler, LEC, är en nyuppfunnen belysningsteknik. I sin avhandling i fysik vid Umeå universitet visar Amir Asadpoordarvish att en LEC kan tillverkas genom att spreja tre lager bläck ovanpå en yta och lysa med strömmen från ett vanligt batteri. LEC-komponenter kan sprejas på komplicerade ytor. Till exempel har forskargruppen han ingår i tillverkat en lysande gaffel.

Veidekke mot högre höjder

2015-05-20 07:00 CEST Veidekke i Sverige Veidekke har utvecklat en modell för flygfotoscanning som både sparar arbetstid och ökar säkerheten. En kameraförsedd Quadrocopter, som styrs via en smartphone, kan fotografera stora landområden och snabbt samla in detaljerad information från luften. All teknik bemästrar och utvecklar Veidekke internt.

2015-05-19 16:05 CEST Umeå universitet Läkarprogrammet, kandidatexamen i omvårdnad och magisterexamen i idrottsmedicin vid Umeå universitet fick för drygt ett år sedan bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Efter analyser och åtgärdsprogram uppfyller de nu kvalitetskraven för högre utbildning och Universitetskanslersämbetet ger alla tre omdömet hög kvalitet.

2015-05-19 15:53 CEST Umeå kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att låta undersöka möjligheten att förlänga överenskommelsen med Pingstkyrkan om samordning av arbetet med utsatta EU-medborgare. Uppdraget ska övertas till hösten av den förening som är under bildande.