Pressmeddelanden

2014-11-19 17:31 CET Umeå kommun Idag, 19 november, fattade en enig Kulturnämnd beslut om budgeten för verksamhetsåret 2015. Kulturnämnden behåller ett oförändrat stöd till kulturföreningarna och kan även göra en ökad satsning på Umeås musikliv, Samiska veckan och Littfest. Dessutom får Ålidhemsbiblioteket ökad budget för att få bättre förutsättningar att möta den ökade efterfrågan.

Två veckors premiär för kultur och upplevelser

2014-11-19 14:10 CET Umeå kommun Fredag 21 november öppnar de kommunala verksamheterna i Väven – Umeås nya plattform för kultur och upplevelser. Under två fullmatade premiärveckor bjuds besökarna på ett brett program med allt från musikupplevelser till författarbesök.

2014-11-19 14:03 CET Umeå kommun Umeå kommun förändrar nu kraven på de hemtjänstutförare som vill bli certifierade som leverantör av hemtjänst. Utbildningsnivån ska höjas, kravet att dokumentera i kommunens verksamhetssystem tas bort, men lagen om valfrihet (LOV) fortsätter att vara grundförutsättningen för hemtjänstutförarna.

​Digital utveckling och mångfald – två sätt att stimulera Västerbottens tillväxt

2014-11-19 13:42 CET Region Västerbotten ​Rapporten Sveriges Nya Geografi presenterades vid ett seminarium på Swedbank och visar trender och skillnader mellan Sveriges växande städer och mer glest bebyggda områden. ​Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten deltog i panelen. – Västerbotten växer och Umeå är en tillväxtmotor för hela länet. Aldrig tidigare har antalet invånare varit så stort, säger Anna Pettersson.

Style of Eye och Kevin blir dragplåstren när Sundsvallsbron invigs

2014-11-19 12:51 CET Sundsvalls kommun Torsdag den 18 december klockan 16.15 invigs Sveriges längsta motorvägsbro under närvaro av H. M Konung Carl XIV Gustaf. Nu kan Trafikverket och Sundsvalls kommun presentera hela programmet för invigningsceremonin och artistuppbådet toppas av Kevin Walker och Sundsvalls internationella Electrostjärna Style of Eye, bland annat involverad i Zlatans och Volvos omtalade nyversion av Du gamla du fria.

Serbien 1914 – Utställning på Stockholms Armemuseum

2014-11-19 12:49 CET Republiken Serbiens Ambassad - Stockholm Utställningen “Serbien 1914″ är ett modernt museiprojekt och resultatet av ett samarbete mellan Serbiens Historiska Museum och det svenska Armemuseet. Utställningen utgör också ett särskilt bidrag till minnet av hundraårsdagen för utbrottet av första världskriget. Utställningen finns i Stockholm tills den 7 februari 2015. Utförlig information på websidan: http://srbija1914.rs/index_en.html

Nu öppnar norra Sveriges största mötesplats för fastighetsbranschen

2014-11-19 10:05 CET Nolia AB Nolia Fastighet, norra Sveriges största mötesplats för fastighetsbranschen, öppnar nu sina portar med föreläsningar, utställare och en del nyheter som gör det enklare att besöka mässan. - För första gången har vi också en artist som uppträder. Ronny Eriksson kommer med all säkerhet att locka många besökare, säger Jan-Olof Sandberg, mässchef och projektledare för Nolia Fastighet.

2014-11-19 09:25 CET Västerbottens läns landsting Nu anordnas trycksårsveckan på länets sjukhus. Under torsdag och fredag vecka 47 hålls intressanta föreläsningar och utställningar för att utbyta kunskap inom ämnet.

2014-11-19 08:28 CET Västerbotten Investment Agency Europeiska regionförsamlingen (AER) har bjudit in Västerbotten Investment Agency för att presentera hur Västerbotten arbetar för att attrahera utländska företag till att expandera eller etablera sin verksamhet i regionen. AER är det största nätverket av regionala myndigheter i Europa som samlar regioner från 35 länder tillsammans med 15 interregionala organisationer.

Vem äger berättelsen?

2014-11-19 07:54 CET Västerbottens museum Vi och dom andra, åtta samtida fotografer, vill i sitt fotoprojekt om seendets och avbildandets villkor skaka om de invanda föreställningarna om vem som ser, och vem som blir sedd. Vad tittar vi på och vem äger berättelsen? De ifrågasätter samtidigt uppdelningen av människor i ett ”vi och dom”.