Blogginlägg

Är ni en måltavla?

Är ni en måltavla?

2017-02-27 11:34 CET

Vi har märkt att det sker en ökning i attacker mot företag i olika former.

Driftstörningar hos WX3

Driftstörningar hos WX3

2017-02-24 09:46 CET

Detta berör er som har sin växel via Microshop eller Teletek

Pul försvinner och ersätts av nytt EU-direktiv

Pul försvinner och ersätts av nytt EU-direktiv

2017-02-24 08:39 CET

PUL försvinner och ersätts av EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation).

DRIFT INFORMATION

DRIFT INFORMATION

2017-02-16 07:31 CET

Här kommer vi att presentera olika underhålls arbeten som sker, som kan störa driften h...

Bengts Betraktelser - White Christmas

Bengts Betraktelser - White Christmas

2016-12-22 11:58 CET

På kyrkogården råder kompakt mörker och, ve och fasa – det regnar! Ska man nu behöva ta...

Ska politiker besluta om pedagogiska åtgärder?

Ska politiker besluta om pedagogiska åtgärder?

2016-11-09 12:37 CET

Att kunna kommunicera är en nyckel till kunskapsutveckling för elever. Modersmålet och ...

NorrSens studieresa till Storforsens Naturreservat

NorrSens studieresa till Storforsens Naturreservat

2016-09-20 09:56 CEST

Torsdag 9 juni lämnade 12 förväntansfulla seniorer ett vått och grått Luleå med hopp om...

Kulturnatten Luleå 2016

Kulturnatten Luleå 2016

2016-09-14 13:00 CEST

10 september genomfördes den 11:e Kulturnatten i Luleå. Folkuniversitetet Norrbotten va...

Vårt löfte

Vårt löfte

2016-07-01 11:45 CEST

Sedan starten 2008 har vi hjälpt 1160 företag att hitta ny personal. Under samma period...

Sju skäl att investera i Peckas Naturodlingar AB (publ)