Dokument

Värdebarometern 2015 Kungsörs kommun

Värdebarometern 2015 Kungsörs kommun

2016-11-08 23:21 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Kungsörs kommun ökade under 2015 med 0,4 procen...

Värdebarometern 2015 Köpings kommun

Värdebarometern 2015 Köpings kommun

2016-11-08 23:20 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Köpings kommun minskade under 2015 med 1,1 proc...

Värdebarometern 2015 Fagerstas kommun

Värdebarometern 2015 Fagerstas kommun

2016-11-08 23:19 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Fagerstas kommun ökade under 2015 med 18,6 proc...

Värdebarometern 2015 Arbogas kommun

Värdebarometern 2015 Arbogas kommun

2016-11-08 23:18 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Arbogas kommun ökade under 2015 med 5,5 procent...

Värdebarometern 2015 Salas kommun

Värdebarometern 2015 Salas kommun

2016-11-08 23:17 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Salas kommun ökade under 2015 med 10,8 procent,...

Värdebarometern 2015 Skinnskattebergs kommun

Värdebarometern 2015 Skinnskattebergs kommun

2016-11-08 23:16 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Skinnskattebergs kommun ökade under 2015 med 12...

Värdebarometern 2015 Västerås kommun

Värdebarometern 2015 Västerås kommun

2016-11-08 23:15 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Västerås kommun ökade under 2015 med 7,3 procen...

Värdebarometern 2015 Surahammars kommun

Värdebarometern 2015 Surahammars kommun

2016-11-08 23:14 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Surahammars kommun ökade under 2015 med 9,2 pro...