Dokument

VA-diagram Västmanland

2015-08-26 10:03 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Uppgifter om VA-taxorna i Västmanland.

VA-diagram Uppsala län

2015-08-26 10:03 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Uppgifter om VA-taxor i Uppsala län. Fakta ur årets Nils Holgersson-undersökning.

VA-diagram Gävleborg

2015-08-26 10:03 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Fakta om VA-taxor i Gävleborg

EkmanResors Reseprogram 2015/2016

2015-08-18 14:00 CEST EkmanResor EkmanResors reseprogram 2015/2016 bjuder både på klassiska pärlor och nya upplevelser samt presenterar konceptet Ist Bussness Class – Ett helt nytt sätt att resa!

Västerås stads program för kultur – förslaget som nu är ute på remiss

2015-08-17 16:07 CEST Västerås stad Nu påbörjas remissperioden för det program som ska stärka och utveckla Västerås och kulturen i Västerås. Remissen pågår under perioden 17 augusti–29 oktober. Förslaget till program remitteras brett inom och utom Västerås stads organisation. Alla invånare kan ta del av remissen via vasteras.se, där det också finns möjlighet att lämna synpunkter.

Willhems delårsrapport januari-juni 2015

2015-07-29 14:00 CEST Willhem

CellReset-livsstilsprogram för  bättre hälsa!

2015-07-20 13:47 CEST Flexénita CellReset är ett välbeprövat hälsoprogram utvecklat i Norge men som har sitt ursprung inom NASA för astronauter och deras hälsa i rymden. Programmets unika möjligheter att ställa tillrätta de obalanser som finns i kroppen och som orsakar bl a högt blodtryck, höga blodfetter obalans i hormonerna och även ökar våra stresshormoner.

2015-07-17 17:21 CEST Mälardalsrådet Av Fredrik Idevall, Region Örebro län, inför seminarium om pendling och jämställdhet i Almedalen 29 juni 2015.

Kollegialt lärande i skolan

2015-07-06 15:13 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Konferensprogrammet för de två konferensdagarna

Handlingsplan vid värmebölja/höga temperaturer

2015-06-25 10:30 CEST Västerås stad