Dokument

Gamla hattar och mormors linneduk återanvänds eller återvinns i pilotprojekt

2015-06-16 13:12 CEST Bostads AB Mimer Enligt Naturvårdsverket konsumerar vi i Sverige ungefär 12,5 kg kläder och hemtextil per person och år. Av detta slängs hela 8 kg och bara 2,5 kg går till återanvändning. Det vill Mimer vara med och ändra på tillsammans med organisationen Human Bridge. Under perioden juni 2015 till mars 2016 kommer 17 miljöbodar runt om i Västerås att få insamlingsboxar för textilier.

Konferensprogram

2015-06-15 14:40 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna

2015-06-01 12:00 CEST Västerås stad

Program nationaldagen 2015

2015-06-01 12:00 CEST Västerås stad

Program för trafikslagsövergripande godstransporter 2015 – Västerås stad

2015-05-26 16:10 CEST Västerås stad Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om att anta ”Program för trafikslagsövergripande godstransporter”. Inom de närmsta åren kommer godstransporter att öka och det kommer bli trångt på våra vägar och järnvägar om vi inte tar tag i situationen. Samtidigt har Västerås goda förutsättningar för att bli ett nav för gods som ska vidare ut i regionen.

Kriskommunikation - kriskommunikationsförsäkring

2015-05-25 14:44 CEST Uhrvis Den mediala krisen kommer snabbt och utan förvarning. För att hantera mediekrisen eller olyckor måste du vara förberedd. Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring säkerställer att organisationen är förberedd och tränad för kommande krishantering och andra kommunikativa utmaningar. http://uhrvis.se/kris.html

Nationaldagen 6 juni 2015 - affisch

2015-05-19 11:00 CEST Västerås stad

Pettersbergsdagen - affisch

2015-05-19 10:06 CEST Västerås stad

2015-05-19 08:34 CEST Bostads AB Mimer På onsdag 20 maj bjuder Mimer, i år 95 år, in till årets upplaga av Mimerdagen.

Konferensprogram

2015-05-18 08:00 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna