Dokument

Hyresgästföreningens lokala program Köping

2014-02-10 13:48 CET Hyresgästföreningen Aros-Gävle I Hyresgästföreningen Köpings lokala bostadspolitiska program beskrivs hur taxor och avgifter på verkar hyresnivån.

Öppet hus i Bäckbyhuset - program

2014-02-05 07:56 CET Västerås stad

Winemakers dinner på Färna Herrgård & Spa 12 feb 2014

2014-02-01 15:37 CET Möten, event & spa i Bergslagen

Lista över samtliga projekt som fått SIS-medel i mellersta Sverige 2014

2014-01-31 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vem är under hatten? - stimulera språkutvecklingen för de minsta

2014-01-30 12:39 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Vem är under hatten? - stimulera språkutvecklingen för de minsta. Med Gunlög Rosén, turnéplan och information våren 2014.

Skolutveckling med internet som inspiration och verktyg - med Ylva Pettersson

2014-01-30 12:33 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Skolutveckling med internet som inspiration och verktyg - med Ylva Pettersson. Turnéplan och information våren 2014.

Pedagogisk dokumentation i förskolan med lärplatta - med Helena Sandlie

2014-01-30 12:31 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Pedagogisk dokumentation i förskolan med lärplatta - med Helena Sandlie. Turnéplan och information våren 2014.

Jag är inte Pappa till en skitunge,  jag är Pappa till Stålmannen - med Fredrik Westin

2014-01-30 11:24 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Jag är inte Pappa till en skitunge, jag är Pappa till Stålmannen - med Fredrik Westin. Turnéplan och information våren 2014.

Hur handskas med krävande föräldrar och svåra samtal? med Lasse Lindsjö

2014-01-30 10:56 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Hur handskas med krävande föräldrar och svåra samtal? med Lasse Lindsjö. Turnéplan och information våren 2014

"Naturmaterial, för miljöns skull", tidningen Näringsliv, januari 2014

2014-01-30 10:09 CET Starka Tidningen Näringsliv skriver om våra miljösatsningar, framtidsplaner och aktuella projekt. ”Sand, sten, cement och vatten – det är enkla råvaror som tillsammans bildar ett av vår tids mest hållbara och flexibla byggmaterial. Vi talar förstås om betong”.