Bilder

Kulturföreningen Tillsammans

2014-10-08 13:19 CEST Västerås stad

Konstlabbet

2014-10-08 13:18 CEST Västerås stad

Ingrid Eriksson FNUF

2014-10-08 13:17 CEST Västerås stad

Lögastrand

2014-10-08 10:29 CEST Västerås & Co Fotografens namn ska alltid anges vid publicering enligt ovan. Denna bild får användas i huvudsyfte att marknadsföra Västerås och/eller aktörens verksamhet. Personer på bilderna har gett sitt medgivande.

InnoTrans- Tågmässa i Berlin

2014-10-07 17:52 CEST Mälardalsrådet

InnoTrans- Tågmässa i Berlin

2014-10-07 17:52 CEST Mälardalsrådet

InnoTrans- Tågmässa i Berlin

2014-10-07 17:52 CEST Mälardalsrådet

InnoTrans- Tågmässa i Berlin

2014-10-07 17:52 CEST Mälardalsrådet

InnoTrans- Tågmässa i Berlin

2014-10-07 17:52 CEST Mälardalsrådet

Tåg Bombardier - InnoTrans

2014-10-07 17:52 CEST Mälardalsrådet Foto:Sanna Andersson, MÄLAB