Bilder

Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder talar på Stora torget i Sala. Foto: Niklas Lundengård

2015-06-16 15:14 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Hyresgästföreningen Sala/Hebys ordförande Rolf Meiding talar på Stora torget i Sala. Foto: Niklas Lundengård

2015-06-16 15:14 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder talar på Stora torget i Sala. Foto: Niklas Lundengård

2015-06-16 15:14 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Hyresgästföreningen Sala/Hebys ordförande Rolf Meiding talar på Stora torget i Sala. Foto: Niklas Lundengård

2015-06-16 15:14 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Hyresgäster protesterar mot försäljning av allmännyttiga bostäder i Sala. Foto: Niklas Lundengård

2015-06-16 15:14 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Protesterande hyresgäster.

2015-06-16 15:14 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Gamla hattar och mormors linneduk återanvänds eller återvinns i pilotprojekt

2015-06-16 09:12 CEST Bostads AB Mimer Enligt Naturvårdsverket konsumerar vi i Sverige ungefär 12,5 kg kläder och hemtextil per person och år. Av detta slängs hela 8 kg och bara 2,5 kg går till återanvändning. Det vill Mimer vara med och ändra på tillsammans med organisationen Human bridge. Under perioden juni 2015 till mars 2016 kommer 17 miljöbodar runt om i Västerås att få insamlingsboxar för textilier

Framsidan av programmet

2015-06-15 14:40 CEST Kompetensteamet Stockholm AB

Marianne Lidman Hägnesten

2015-06-15 14:40 CEST Västerås stad Direktör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad

Helena Åhlberg

2015-06-15 07:00 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Foto: Niklas Lundengård