Bilder

Ahllöfsparken, Arboga

Ahllöfsparken, Arboga

2016-04-07 15:19 CEST

Ahllöfsparken i Arboga. Foto: Arboga kommun

Arbogaån

Arbogaån

2016-04-07 15:17 CEST

Foto över Arbogaån. Foto: Arboga kommun

Arbogaån

Arbogaån

2016-04-07 15:15 CEST

Bild över Arbogaån. Foto: Arboga kommun

David Leeb, marknadschef

David Leeb, marknadschef

2016-04-07 13:41 CEST

Deportees

Deportees

2016-04-06 09:20 CEST

Helén Lundberg

Helén Lundberg

2016-04-05 13:24 CEST

Helén Lundberg, domprost i Västerås pastorat/Svenska kyrkan Västerås

Helén Lundberg

Helén Lundberg

2016-04-05 13:23 CEST

Helén Lundberg, domprost i Västerås pastorat/Svenska kyrkan Västerås

Helén Lundberg

Helén Lundberg

2016-04-05 13:21 CEST

Helén Lundberg, domprost i Västerås pastorat/Svenska kyrkan Västerås

Laleh Kristaller Turnen

Laleh Kristaller Turnen

2016-04-05 10:45 CEST

Ambassadörslunch 2015

Ambassadörslunch 2015

2016-04-05 10:00 CEST

Fotografens namn ska alltid anges. Denna bild får användas i huvudsyfte att marknadsföra Västerås och/eller aktörens verksamhet. Personer på bilden har gett sitt medgivande för ovanstående. Bilderna får endast lagras digitalt i en tryckprocess men måste sedan raderas. Bilderna får inte överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas till tredje part. Inga ändringar får göras utan tillstånd.