Kontaktpersoner

Henrietta Emilson
Joacim Johannesson
Maria Larkman

maria larkman art

Christofer Markén
Peter Tisén
Peter Selberg

Chalmers Students for Sustainability

Andreas Lehner

Chalmers Students for Sustainability

Patrik Hermansson

Ekan AB Patrik har en bred erfarenhet från etablering av nya verksamheter såväl nationellt som internationellt. Uppdragen idag fokuserar framförallt marknadsanalyser och strategisk positionering, utveckling av styrmodeller, införande av målstyrning samt strategisk HR. Patrik är även certifierad Talent Manager Officer och utbildare i arbetspsykologiska tester och kompetensbaserad rekrytering.

Klas Bertilsson

Googol During the past 20+ years Klas have developed extensive knowledge in product management and product development, within a global organization. The last 5+ years has been a deep dive for him into the field of creativity and innovation. An area that is on most companies top three list of priorities. His competences reach all the way from ideas to sales, with the main focus to meet future and...