Pressmeddelanden

2015-05-06 11:28 CEST Borås Stad ​Götalandsbanan är Borås viktigaste samhällsbyggnadsprojekt och kommer att påverka hela Borås. I juni reser politiker och tjänstemän från Borås Stad till Tyskland för att studera städers utveckling vid höghastighetsbanor och se hur de utnyttjat stationsområdenas potential.

2015-05-06 08:26 CEST Borås Stad ​Hela 13,5 miljoner kr som varje krona ger nytta för skolan och våra ungdomar – den extra satsningen till 2015 års budget beslutar Kommunstyrelsen om på måndag. Den största potten, 4,5 miljoner kr, är öronmärkt för läromedel. 3 miljoner kr avsedda för IT-hjälpmedel. Dessutom används 2,5 miljoner till att täcka de ökade skolskjutskostnader.

2015-05-05 10:23 CEST Borås Stad Hur ska Borås handel se ut år 2030? Det ska en fördjupad handelsutredning ge svar på. En ny illustrationskarta ska bidra till att konkretisera arbetet med att utveckla handeln i Borås de närmaste femton åren. Mer information: Sara Thiel, Näringslivsutvecklare Borås Stad, tel 0768-88 71 15

This is the line up for No Limit Street Art, Borås Sweden 2015

2015-05-05 07:12 CEST BoråsBorås TME AB Here it is, this is the line up for the 2015 festival, and we´re happy to present 12 international artists from around the world attending No Limit Street Art Borås. On the 3-6th of September, the Swedish town Borås once again will open it´s walls to public art.

Nedbrytningsbar medalj till Kretsloppet

2015-05-04 13:07 CEST BoråsBorås TME AB Årets löparfest Kretsloppet går av stapeln den 19 september i Borås. I år har företaget Rudholm & Haak tagit fram en medalj som till 100 procent är biologiskt nedbrytningsbar till loppet. Med Kretsloppets starka miljöprofilering är detta en nyhet och detalj som organisationen sökt efter.

2015-05-04 09:06 CEST Borås Stad Idag kör årets skräpplockardagar i gång i Borås, och i år är hela 12 061 förskole- och grundskolelever anmälda. Det är rekord för sjätte året i rad. Borås rent och snyggt arrangerar i vår en tävling på Instagram som också sätter igång i dag. Mer information: Linda Eliasson, tel 0708-10 18 45 (skräpplockardagarna) eller Annika Klemming, tel 0768-88 70 66 (Instagramtävling).

2015-04-30 08:48 CEST Borås Stad Teknikcollege Sjuhärad, med Borås Stad som huvudman och med utbildningar i Borås, Mark och Ulricehamn har fått förtroende med ett förlängt certifikat. Det betyder att skolorna kan fortsätta att erbjuda utbildningarna åtminstone fram till och med 2019. Mer information: Johan Drotz, tfn 0768-88 81 25 och Ulrika Johansson, tfn 0705-94 90 46.

2015-04-29 17:20 CEST Willhem

Kretsloppet ett lopp för alla!

2015-04-29 10:38 CEST BoråsBorås TME AB Kretsloppet tillsammans med Borås AIK, Norrby IF och SISU gör nu en satsning för integrationen i Borås. Under Kretsloppet den 19 september kommer ungdomar från Norrby och Hässleholmen få möjligheten att springa loppet gratis. Detta för att få fler från dessa stadsdelar att upptäcka idrott, föreningslivet, och framför allt minska utanförskap.

Styrelsen beslutar om fastighetsförsäljning

2015-04-28 15:00 CEST AB Bostäder i Borås Under 2013 arbetade AB Bostäder med en transaktionskonsult (motsvarande mäklare) för att sälja delar av vårt fastighetsbestånd. Styrelsens majoritet beslutade dock i november samma år att avsluta processen efter önskemål från kommunstyrelsens dåvarande majoritet. Nu är det åter aktuellt med försäljning av dessa.