Pressmeddelanden

2014-01-28 07:08 CET Djurens Rätt Djurens Rätt ökade sitt medlemsantal i hela landet med 4 procent under 2013, ett tecken på hur allt fler berörs av frågan om djurens rättigheter.

Kraftringens nya biokraftvärmeverk snart i mål

2014-01-10 09:22 CET Kraftringen Torsdagen den 9 januari klockan 15.00 fasades Kraftringens nya biokraft-värmeverk för första gången in på elnätet. Därmed levererar Örtoftaverket både värme och el. Detta var den sista riktigt stora milstolpen i färdigställandet av anläggningen innan den går i full drift i mars månad.

VA SYD, miljöcertifierat enligt ISO 14 001

2013-12-17 07:00 CET VA SYD VA SYD är nu miljöcertifierat enligt ISO 14 001 och är därmed ett steg närmare visionen, att vara en ledande aktör i det hållbara samhället, för kunden och miljön. Miljöcertifieringen innebär att vi tydliggör våra processer, strukturerar och följer upp vårt arbete kontinuerligt så att vi på ett effektivt sätt kan förbättra vårt miljöarbete.

Ökade krav kräver höjda vatten- och avloppstaxor

2013-11-29 16:00 CET VA SYD Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät, vilket medför ökat behov av investeringar för att rusta för framtiden. Från 1 januari 2014 höjer VA SYD vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.

Nya mötesplatser när återvinningen flyttar in

2013-11-12 07:00 CET VA SYD Återvinningscentraler på gångavstånd kan bli ett lyft för miljön. Kvartersnära återvinningscentraler kan förenkla för människor som bor centralt att både återvinna och återanvända. De skapar mötesplatser, nya jobb och bidrar på så sätt till att bygga det hållbara samhället.

100 000 kubikmeter dricksvatten i ny vattenledning till Flyinge

2013-11-06 15:08 CET VA SYD På grund av effekterna från strömavbrottet, efter stormen Simone i förra veckan, tidigarelägger VA SYD inkopplingen av den nya dricksvattenledningen från Södra Sandby till Flyinge vattenverk. På torsdag den 7 november förväntas den nya dricksvattenledningen vara igång och kunna ge 1600 kunder i Flyinge, Gårdstånga, Holmby och Hammarlunda vatten från Bolmen.

Nu kan boende i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda, Holmby, Billinge och Stockamöllan och övriga berörda använda sitt dricksvatten som vanligt igen

2013-10-31 15:00 CET VA SYD

2013-10-31 11:25 CET Eslövs kommun Den 19 november kommer Kristina Kappelin till Eslöv för att berätta om sitt Italien - Vatikanen, fotboll och hur livet som svensk journalist i Rom ser ut. Dessutom kommer Patrik Andersson, ganska ny vd för Procordia och talar.

Kokrekommendationer för boende i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda, Holmby, Billinge och Stockamöllan

2013-10-29 11:59 CET VA SYD På grund av att VA SYDs vattenledningssystem har varit trycklöst i delar av Eslövs kommun sedan igår kväll rekommenderar VA SYD, av försiktighetsskäl, att dricksvatten kokas innan det används för dryck och matlagning.

2013-10-29 11:03 CET VA SYD Med anledning av stormen och strömavbrott har delar av VA SYDs vattenledningssystem blivit trycklöst. Idag är det därför fortsatt problem med vattenförsörjningen i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby. Det är i dagsläget cirka 3000 personer som är berörda.