Bilder

Långsiktighet

2014-12-18 06:38 CET AddQ Consulting Vi ser att många konsulter inom idag saknar just känslan av långsiktighet. Det är viktigt för oss att erbjuda dig det, och vi gör det på􀀃många sätt. Vi gör det genom att väva samman våra värderingar, erbjuda dig en galet bra, engagerande och entusiasmerande􀀃tillhörighet i det bolag du faktiskt är anställd på.

Engagemang

2014-12-18 06:37 CET AddQ Consulting Vi vet att när vi erbjuder dig det engagemang, de resurser, den kunskap och expertis du själv har behov av, kommer du att trivas på bästa sätt och ge oss ditt engagemang och din kunskap. Det är den där lagkänslan som är så svår att sätta fingret på vad det är, men som är där så tydlig. Denna anda kallar vi för "AddQ Way".

Ständigt Lärande

2014-12-18 06:34 CET AddQ Consulting Eftersom vi inte tror på begränsningar finns det alltid möjligheter att fortsätta utvecklas hos oss. Tillsammans med oss får du möjligheten att fullt ut driva det område du brinner för. Det kan exempelvis vara inom ditt expertområde, att vara med och driva oss internt till framgång eller inom vår utbildningsverksamhet

Can save massive amounts of energy

2014-12-17 20:09 CET Paper Province The press is intended primarily for the dewatering of solid biomaterial such as wood chips and shavings from sawmills before being used as biofuel. – Can save energy corresponding to heating of 25 000 detached houses and in the transport sector it can reduce the volume of biofuel transportation by two thirds.

Originator, Stefan Sobota (right) showing professor Gunnar Henriksson a handful of compacted wood chips

2014-12-17 20:09 CET Paper Province

Anders Wikberg (on the right) explains the machine to the audience

2014-12-17 20:09 CET Paper Province

Världsunik patenterad press för avvattning av biomaterial

2014-12-17 15:39 CET Paper Province En mekanisk avvattningspress som kan spara mycket energi hos sågverk och i pelletstillverkning

Stor potential

2014-12-17 15:39 CET Paper Province Anders Wikberg, Etteplan, ser stor potential för avvattningspressen inom sågverkssidan kopplat till pelletstillverkning, förgasning och pyrolys.

Flisen komprimeras så att träets hålrum kollapsar.

2014-12-17 15:39 CET Paper Province – En väldigt energieffektiv metod att avvattna trä och impregnera in olika typer av vätskor i trät, sade Gunnar Henriksson (th), professor i massateknik på Karlstads universitet och professor i träkemi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, efter pilotkörningen. Stefan Sobota (tv) är upphovsman och finansiär till projektet.

Avvattningspress för biomaterial

2014-12-17 15:39 CET Paper Province