Pressmeddelanden

2013-09-16 14:10 CEST Lager 157 Lager 157 satsar och öppnar ny butik i Sundsvall. Modekedjan slår upp dörrarna till sin nordligaste butik i kedjan och satsar på att utveckla Sundsvall som mode-metropol. Företaget bjuder in till pressträff i samband med att de söker sina framtida medarbetare via Audition på torsdag.

Se Stenstan som du aldrig sett den förr

2013-09-05 11:49 CEST Sundsvalls kommun I morgon, fredag den 6 september klockan 09.00 är det förhandsvisning/pressvisning av kortfilmen ”I porten till en svunnen tid” i visningsrummet på Stenstan Visitor Center (Stadshuset). Filmen är inspelad med hjälp av den allra senaste tekniken, bland annat är Stenstan filmad från minihelikopter, vilket ger ett helt nytt, spektakulärt perspektiv över stadsbilden.

Nya vägningsregler för fiskerinäringen 1 oktober

2013-09-03 09:40 CEST Havs- och vattenmyndigheten Nu är det beslutat att nya regler för vägning av fisk kommer att träda i kraft i Sverige den 1 oktober. Reglerna gäller förstahandsmottagare och yrkesfiskare och även dem som transporterar fisk. Syftet är att få en säkrare bild – i alla EUs medlemsländer – av hur mycket fisk som landas.

HaV samlar experter och intressenter i dialog om vattenkraften

2013-09-02 08:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Den 4-5 september samlas vattenkraftsexperter och intressenter i Göteborg för att diskutera hur vi kan komma vidare med en ekologisk anpassning av vattenkraften för att Sverige ska nå miljömålen och uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten.

HaVs fartyg Argos skrotat enligt plan

2013-08-21 12:06 CEST Havs- och vattenmyndigheten Denna vecka kommer det sista av fartyget Argos att klippas ned till skrotdelar. Havs- och vattenmyndighetens, HaVs, representant besökte varvet i Grenå och konstaterade att asbesten sanerats och skrotningen framskred som avtalat.

Göteborgs hamn får dispens under tio år att dumpa muddermassor i havet

2013-06-26 17:15 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat att Göteborgs hamn får dispens för att dumpa muddermassor sydväst om Vinga men med strängare krav på halten av det miljöfarliga ämnet TBT i massorna än vad hamnen hade ansökt om.

Ospar-mötet kan ta beslut om riktlinjer för barlastvatten och färjetrafik

2013-06-24 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten I dag inleds Ospar-mötet om havsmiljön i Nordostatlanten i Göteborg. En av de viktigaste frågorna handlar om hur främmande arter sprids med barlastvatten i last- och färjefartyg. - Den amerikanska kammaneten, kinesiska Ullhandskrabban och Vandrarmusslan är arter som kan ha spridits till svenska vatten med barlastvatten, säger Jan Schmidtbauer Crona på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Klagomål på HaV:s beslut om laxfiske

2013-06-18 10:27 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutade i maj om skärpta bestämmelser för svenskt laxfiske. Bland annat ska det vid trollingfiske i Östersjön endast vara tillåtet att fånga odlad lax som är märkt genom att fettfenan är bortklippt. Beslutet har mottagits positivt på många håll men myndigheten har också fått in skrivelser från privatpersoner och organisationer, som vill överklaga beslutet.

Dagen som förändrade staden!

2013-06-12 13:28 CEST Sundsvalls kommun Den 25 juni är det 125 år sedan den största stadsbranden i Sveriges historia ödelade hela Sundsvalls centrum. En katastrof som ledde fram till en återuppbyggnad av staden som gav oss den unika stadskärna vi idag har. En stadskärna som är unik i sitt slag.

2013-06-05 09:11 CEST Absolicon Svensk solenergiteknik från Härnösand har fått EU-miljoner för att visa hur man kan öka elproduktionen med 50% genom att omvandla värmen från koncentrerande solfångare till el.