Kontaktpersoner

Kristian Isberg

Kristian Isberg

2016-10-04 07:04 CEST

Ansvarar för övergripande frågor kring HSB Göteborgs hyresfastighets bestånd.

Yevgeniya Varetska

Yevgeniya Varetska

2016-10-03 09:00 CEST

Yevgeniya Varetska är PTP Psykolog med Hälsopsykologi som inriktning hos oss. Yevgeniya...

Jan Wallberg

Jan Wallberg

2016-09-27 08:42 CEST

Jörgen Persson

Jörgen Persson

2016-09-22 08:52 CEST

Charlotte Johansson

Charlotte Johansson

2016-09-19 13:59 CEST

Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson

2016-09-15 07:55 CEST

Johan Winroth

Johan Winroth

2016-09-14 09:40 CEST

Susanne Nilsson

Susanne Nilsson

2016-09-13 09:00 CEST

Susanne Nilsson är pedagog och Grief recovery specialist USA The grief outreach program...

Ola Sandblom

Ola Sandblom

2016-09-07 08:30 CEST