Kontaktpersoner

Elisabet von Knorring
Elisabeth Welzenbach
Jonas da Silva Larsson
Roger Almén
Sandra Arntsberg

Marknad Varberg AB Arbetar med att marknadsföra och utveckla Varbergs besöksnäring och näringsliv. Sköter webbplatsinnehåll, sociala medier, nyhetsbrev, pressmeddelanden etc.

EvaLotta Petersson

Marknad Varberg AB Arbetar med marknadsföring av hela Varberg, mot besökare, privatpersoner och företag. Arbetar med näringslivsutveckling i Varberg.

Ulrika Carlsson

Nordstan Marknadsdirektör och ledare för Nordstans Samfällighetsförening.

Mats Lindblom