Bilder

Rikshem Kalmar Rodret 4

2014-08-19 08:00 CEST Rikshem Rikshem förvärvar 12 bostads- och samhällsfastigheter med en total uthyrbar yta om cirka 32 000 kvm innehållande 159 lägenheter samt cirka 20 000 kvm lokalyta från Incita Förvaltning AB.

Rikshem Kalmar Videt 13

2014-08-19 08:00 CEST Rikshem Rikshem förvärvar 12 bostads- och samhällsfastigheter med en total uthyrbar yta om cirka 32 000 kvm innehållande 159 lägenheter samt cirka 20 000 kvm lokalyta från Incita Förvaltning AB.

Lampa, Kiki Van Eijk (NL)

2014-08-18 09:00 CEST halland.se

Kosmos Project (PO)

2014-08-18 09:00 CEST halland.se

Vaser, Zaven (IT)

2014-08-18 09:00 CEST halland.se

Pall, Katrin Greilling (DE)

2014-08-18 09:00 CEST halland.se

LithLithLundin, foto Alexander Mahmoud, Lith Lith Lundin med pallen Seven

2014-08-18 09:00 CEST halland.se

LithLithLundin - Dome (table), Seven (stool),Glimm (stool)

2014-08-18 09:00 CEST halland.se

LithLithLundin, Will (chair black)

2014-08-18 09:00 CEST halland.se

Lillemor Berglund, t.f. förvaltningschef Äldreomsorg

2014-08-15 14:05 CEST Kungsbacka kommun