Pressmeddelanden

2015-08-13 07:00 CEST Västtrafik Från 16 augusti kl. 05.00 till 28 september kl. 03.30 pågår ett spårarbete vid Hagakyrkan i Göteborg. Under tiden läggs delar av spårvagnstrafiken om i båda riktningarna.

2015-08-13 07:00 CEST Västtrafik På grund av ett spårbyte mellan Överby och Skee ersätts tågtrafiken mellan Tanum station och Strömstad station av bussar 17 augusti – 6 september.

2015-08-12 17:33 CEST Halmstads kommun I takt med att nya äldreboenden öppnar i Halmstads kommun avvecklas flera boenden som inte är ändamålsenliga. Hemvårdsnämnden har idag fått information kring förslaget som man ska ta ställning på sitt sammanträde den 26 augusti.

Nya tidtabeller på söndag

2015-08-12 14:35 CEST Västtrafik Den 16 augusti återgår Västtrafik till normal trafik igen efter sommaren. Samtidigt justeras många körvägar när Badhuslänken och Stenpiren tas i trafik. Till exempel ersätter det nya färjeläget vid Stenpiren den tidigare hållplatsen Rosenlund på båtlinjerna 285 Älvsnabben och 286 Älvsnabbare.

​Nya tidtabeller på söndag

2015-08-12 14:34 CEST Västtrafik På söndag den 16 augusti återgår Västtrafik till normal trafik igen efter sommaren. Samtidigt öppnar sju nya gater för regionbussar vid Trollhättan resecentrum.

​Nya tidtabeller på söndag

2015-08-12 14:34 CEST Västtrafik På söndag den 16 augusti återgår Västtrafik till normal trafik igen efter sommaren. Samtidigt justeras avgångstider och körvägar på en del linjer.

2015-08-12 11:32 CEST Avesta kommun Torsdag till söndag samlas unga anhöriga till demenssjuka från hela Sverige på Sjöviks folkhögskola utanför Avesta. Anhöriglägret som anordnas av Avesta kommun med stöd från Alzheimerfonden ska bland annat hjälpa deltagarna att bryta känslan av ensamhet. Det finns ett jättestort behov av den här typen av stöd, menar Karin Lindholm, anhörigsamordnare i Avesta kommun.

2015-08-12 10:54 CEST Hallands Konstmuseum

Murning påbörjad vid rekonstruktionen av Gunnebo orangeri

2015-08-12 09:57 CEST Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Rekonstruktionen av orangeriet vid Gunnebo Slott fortskrider. Nu håller murningen av den konstgjorda grottan på att avslutas – allt enligt Carl Wilhelm Carlbergs ritningar från 1700-talet. I rekonstruktionsarbetet deltar unga hantverkare i syfte att bevara kunskapen om historiska hantverk. Den konstgjorda grottan, som är ovanlig i design och utformning, kräver särskilda kunskaper i murningsteknik.