Kontaktpersoner

Karl Hammar
Peter Hansbo
Tomas Kroksmark

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Tomas Kroksmark, född 1950, tillsattes 2001 som professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation. Dessförinnan var han professor i didaktik vid Göteborgs universitet (1999-2001) och vid Umeå universitet där Kroksmark höll professorsstolen i pedagogiskt arbete (1994-1999). Han disputerade 1987 på avhandlingen Fenomenografisk didaktik vid Göteborgs universitet och...

Gunnar Eckert
Claes Nilholm

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Claes Nilholm, född 1957, är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han disputerade år 1991 vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet, med avhandlingen "Communicative challenges - a comparative study of mother-child interaction". Claes Nilholm blev docent vid Tema Kommunikation i Linköping år 1999. Mellan...

Martin Berntson

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Martin Berntson, född 1972, har avlagt teologie kandidatexamen (1994), gymnasielärarexamen (1997), filosofie magisterexamen i historia (1998) och doktorsexamen (2003) vid Göteborgs universitet. Under sin grundutbildning tillbringade han även en termin vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Han var mellan åren 2004 och 2009 anställd som tillförordnad universitetslektor i...

Ingrid Granbom

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Ingrid Granbom är förskollärare och universitetsadjunkt och arbetar sedan 2007 på lärarutbildningen vid Högskolan Väst i Trollhättan. Ingrid antogs till forskarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i augusti 2003 och disputerar den 28 oktober 2011.

Carin Falkner
Margareta Adolfsson
Helene Ahl

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Helene Ahl är verksam som professor och forskare vid Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping där hon leder forskningsmiljön Livslångt lärande.