Kontaktpersoner

Kristina Säfsten
Ulf Seigerroth
Glenn Johansson
Fredrik Elgh
Mats Granlund
Karl Hammar
Peter Hansbo
Tomas Kroksmark

Jönköping University Tomas Kroksmark, född 1950, tillsattes 2001 som professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation. Dessförinnan var han professor i didaktik vid Göteborgs universitet (1999-2001) och vid Umeå universitet där Kroksmark höll professorsstolen i pedagogiskt arbete (1994-1999). Han disputerade 1987 på avhandlingen Fenomenografisk didaktik vid Göteborgs universitet och...