Kontaktpersoner

Elsie Anderberg

Jönköping University Elsie Anderberg är professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon disputerade 1999 vid Pedagogiska institutionen, Lunds universitet. Elsie Anderbergs forskning handlar framförallt om individers lärande med fokus på språkets funktion vid kunskapsbildning.

Ann-Katrin Swärd

Jönköping University Ann-Katrin Swärd är lektor i specialpedagogik och har cirka 30 års erfarenhet som lärare i barn och ungdomsskolan. Hennes forskning handlar om olika dimensioner av skriftspråklighet.

Ingrid Wadskog
Kristina Säfsten
Ulf Seigerroth
Glenn Johansson
Fredrik Elgh