Kontaktpersoner

Glenn Johansson
Fredrik Elgh
Mats Granlund
Karl Hammar
Peter Hansbo
Tomas Kroksmark

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Tomas Kroksmark, född 1950, tillsattes 2001 som professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation. Dessförinnan var han professor i didaktik vid Göteborgs universitet (1999-2001) och vid Umeå universitet där Kroksmark höll professorsstolen i pedagogiskt arbete (1994-1999). Han disputerade 1987 på avhandlingen Fenomenografisk didaktik vid Göteborgs universitet och...

Gunnar Eckert
Martin Berntson

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Martin Berntson, född 1972, har avlagt teologie kandidatexamen (1994), gymnasielärarexamen (1997), filosofie magisterexamen i historia (1998) och doktorsexamen (2003) vid Göteborgs universitet. Under sin grundutbildning tillbringade han även en termin vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Han var mellan åren 2004 och 2009 anställd som tillförordnad universitetslektor i...