Nyheter

HLK behåller programutbildningar

2011-10-19 16:50 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) HLK:s styrelse har idag ställt sig bakom ledningens förslag om att programutbildningar behålls, men att utbudet av fristående kurser minskas. Bakgrunden till beslutet är att utbildningsanslaget till HLK minskar med ca 32 mkr fram till år 2015.

Nobelpristagare på HLK:s vägg

2011-10-06 17:04 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) En haikudikt av årets mottagare av Nobelpriset i litteratur, Tomas Tranströmer, finns på Högskolan för lärande och kommunikations väggkonstverk i betong och kakel av Åke Pallarp.

2011-10-03 17:22 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Regeringens budgetproposition slår hårt mot Högskolan i Jönköping och Högskolan för lärande och kommunikation de närmaste fyra åren.

2011-09-23 13:40 CEST Imano AB Jordbruksverket, med huvudkontor i Jönköping, har i snart tio år varit en trogen kund till Imano. Just nu pågår flera projekt med Imanos konsulter i nyckelroller. – Imanos konsulter står för kompetens, kvalitet och ger kunden en känsla av trygghet, säger Anna Jerkegren Kullberg, resurskoordinator på Jordbruksverket.

2011-09-15 16:13 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Regeringen har idag fattat beslut om att avslå Stiftelsen Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda förskollärarexamen.

2011-09-15 11:43 CEST NCC AB Den 20 till 22 september deltar NCC i Fjärrvärmemässan i Jönköping. I år medverkar utställare från tio länder i Europa, som visar utrustning och tjänster för fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.

2011-09-13 11:58 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Fem forskarutbildningsplatser vid vardera Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping, Göteborgs universitet och Stockholms universitet är nu tillgängliga att söka. Forskarskolan startar i januari 2012 och avslutas efter 5 terminer, våren 2014.

2011-09-13 10:33 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Regeringen förväntas fatta beslut om examensrättigheter för den nya förskollärarutbildningen vid regeringsmötet den 15 september. Ett positivt beslut innebär att Högskolan i Jönköping får behålla den aviserade neddragningen av utbildningsplatser.

2011-08-16 10:01 CEST Tekniska Högskolan (JTH) Anders Jarfors började som professor i material och tillverkning — gjutning i augusti. Flyttlasset har gått från Singapore där han närmast varit anställd på forskningsinstitutet A*STAR, Singapore Institute of Manufacturing Technology.

Stort intresse för nya lärarutbildningen i Jönköping!

2011-07-12 10:49 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) I dagarna går antagningsbesked ut till alla som sökt till den nya lärarutbildningen i Jönköping och den 23 augusti är det premiär. Intresset har varit stort och på HLK är allt förberett inför starten i augusti.