Pressmeddelanden

 Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

2014-05-27 13:00 CEST Högskolan i Halmstad Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. En förklaring är nedsatt syn, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar att orsakerna bakom fallskador är mer komplexa än så. Upptäckter som kan leda till bättre skadeprevention för äldre. Avhandlingen, av Jeanette Källstrand-Eriksson, läggs fram på fredag den 30 maj vid Högskolan i Halmstad.

Kommunerna satsar i snitt 412 kr per invånare på folkbiblioteksverksamheten

2014-05-27 08:48 CEST Kungl. biblioteket Vid midnatt publicerade Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013. I rapporten framgår bland annat att kommunerna satsar i snitt 412 kr per invånare på folkbiblioteksstatistiken, att e-boksutlånen ökat med 43 procent under det senaste året och att mer än 113 000 aktiviteter riktade till allmänheten arrangerades.

2014-05-26 10:00 CEST Högskolan i Halmstad Sjukvårdspersonalens råd har betydelse för livsstilsförändringar, men rådgivningen är inte jämlikt fördelad och är inte heller tydlig i den kliniska verksamheten. Med ett större inslag av motiverande samtal skulle de bli effektivare. Elisabeth Brobeck redovisar undersökningar om livsstilssamtal och hälsofrämjande arbete i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Högskolan i Halmstad.

Pressinbjudan: Örebro kommun DNA-märker för att minska stöldrisken

2014-05-26 08:00 CEST Örebro kommun Örebro är första kommunen som börjar DNA-märka på bred front. I ett första steg sker märkning av datorer. Märkningen är ett samarbete mellan Örebro kommun, Örebro brottsförebyggande råd och polisen i Örebro län. Media hälsas välkomna till en gemensam presskonferens den 28 maj.

Tingsrätten ger Örebro kommun rätt i en tvist mot Sverigefinska språkskolan

2014-05-23 15:51 CEST Örebro kommun I dag blev det klart, genom en dom i Örebro tingsrätt, att Örebro kommun får rätt i en tvist mot Sverigefinska språkskolan i Örebro. Sverigefinska språkskolan har hävdat att Örebro kommun inte utbetalat de bidrag skolan har rätt till. Totalt handlade det om ca två miljoner kronor.

Trädgårdsdag i Karlslund, Örebro

2014-05-21 11:26 CEST Örebro kommun Välkommen till årets Trädgårdsdag i Karlslund söndagen den 25 maj kl. 11–16. En inspirerande dag i trädgårdens tecken med trädgårdsmarknad, plantbytartorg och mycket mer. Här kan du få råd om trädgårdsplanering och trädvård eller lära dig mer om betonggjutning.

Beslut i kommunstyrelsen

2014-05-21 09:06 CEST Örebro kommun På kommunstyrelsens möte 20 maj behandlades frågor som kulturkvarter, vindkraftverk och renovering av Karolinska skolan. Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen.

Pressinbjudan: ”Visible Learning” – skolutvecklingskonferens 22 maj på Conventum Arena i Örebro

2014-05-20 14:19 CEST Örebro kommun Hur möts forskning och skolans vardag? Den mest uppmärksammade forskningsöversikten är John Hatties ”Visible Learning”. På Conventum Arena 22 maj får över 880 skolledare, lärare, politiker med flera möta Johan Hattie och hans kollega James Nottingham.

Internationellt nätverk inom stadsplanering, miljö och transport på konferens i Örebro

2014-05-19 07:50 CEST Örebro kommun Örebro kommun är värd för det internationella nätverket Union of the Baltic Cities årliga konferens 18-21 maj med utbyte inom stadsplanering, miljö och transport. Media hälsas välkomna 21 maj när deltagarna presenterar sina idéer och förslag.

2014-05-16 16:21 CEST KBT Struktur I media finns för tillfället ett antal artiklar om ett olyckligt fall där en person blivit kränkt och illa behandlad av vården i Göteborg. Vi tycker att det är förvånansvärt att man inte sätter patientens upplevelser i centrum.