Pressmeddelanden

Regionens förenings- och näringsliv får dela på 2,8 miljoner

2013-11-15 09:00 CET Sparbanken Skåne Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826 tar emot ansökningar från ideella organisationer, föreningar, institutioner, företag eller liknande inom näringsliv, samhälle, idrott och kultur. Från höstens ansökningar har stiftelsen beviljat bidrag på 2,8 miljoner kronor.

2013-11-14 10:00 CET Osby kommun Kommunstyrelsen beslutade idag att avsluta kommunchef Charlotta Kabo Stenbergs anställning.

2013-11-06 09:19 CET Sparbanken Skåne Ratinginstitutet Standard & Poor’s reviderar sin syn på Sparbanken 1826 från negativa till stabila utsikter med bibehållet kreditbetyg, BBB+/A-2. Förändringen föranleds av bankens förstärkta kapitalsituation.

2013-10-29 09:00 CET Sparbanken Skåne Den goda utvecklingen från första halvåret fortsätter och Sparbanken 1826 kan uppvisa ett starkt tredje kvartal med ett rörelseresultat på 158 mkr efter nio månader. Prognosen om en högre vinst för 2013 jämfört med 2012 kvarstår därmed. Under tredje kvartalet offentliggjordes planerna om en eventuell sammanslagning med Färs och Frosta Sparbank.

2013-10-22 19:32 CEST Sparbanken Skåne Sparbanken 1826 och Färs & Frosta Sparbank har, som tidigare meddelats, tecknat en avsiktsförklaring om att bilda en ny regional sparbank i södra Sverige. Ikväll röstade huvudmännen i Sparbanken 1826 enhälligt Ja till förslaget och sammanslagningen kan därmed verkställas.

2013-10-17 11:00 CEST Osby kommun Det ekonomiska läget tvingar Osby kommun att hålla nere sina kostnader i budgeten för 2014. Undantaget är några viktiga investeringar som görs för att rusta kommunen för långsiktig utveckling och ökad attraktivitet.

2013-10-11 15:32 CEST Osby kommun Osby kommun bjuder in till presskonferens med Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, och Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef. På presskonferensen kommer budgetberedningens förslag till budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 att kortfattat gås igenom . Budgetförslaget delas ut vid presskonferensen. Det kommer ges tillfälle för journalister att intervjua de medverkande efter genomgången.

Osby kommun tecknar avtal med Calcio fotbollsakademi

2013-10-03 09:15 CEST Osby kommun Idag, vid en enklare presskonferens på Ekbackeskolan i Osby, skrev Osby kommun på samarbetsavtal med Calcio AB. Avtalet om fotbollsutbildningen gäller för fem år och innefattar 25 utbildningsplatser per årskurs.

2013-10-02 10:55 CEST Osby kommun Torsdagen den 3 oktober bjuds press in att närvara vid undertecknandet av samarbetsavtal mellan Osby kommun och Calcio AB.

Bankverksamheten i Sibbhult flyttar

2013-10-02 08:07 CEST Sparbanken Skåne Från och med den 4 november kommer bankverksamheten i Sibbhult att flytta till närliggande kontor inom Sparbanken 1826.