Pressmeddelanden

2015-02-27 08:49 CET Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsförvaltningen kommer från och med den andra mars att använda sig av ett nytt nationellt fackspråk, ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) för att den som söker stöd ska få en ökad rättssäkerhet genom en bättre utredning av behov och likvärdig handläggning oavsett vilken handläggare man träffar.

2015-02-27 07:30 CET Biogas Öst Biogas Öst och BioMil har i ett gemensamt projekt studerat tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar samt tillståndsvillkor och metanutsläpp från restgas vid uppgradering av biogas. Studien visar att formuleringar i tillståndsvillkoren varierar kraftigt för olika biogasanläggningar, men att de tuffaste utsläppskraven inte alltid ger störst klimatnytta totalt sett.

Slottsspöken och paranormal show med 1800-talskänsla på Engsholms Slott

2015-02-26 16:21 CET Stadshusrestauranger & Mässrestauranger Gruppen S.P.O.O.K. med Anthony Heads i spetsen, en av grundarna till Stockholm Spökvandringar, har tidigare gjort utforskningar på Engsholms Slott där man bl.a. fångat oförklarliga ljud. I mitten av mars gästar han slottet med salongsshowen Anden i glaset, en intim show baserad på seanser från 1800-talet.

10 mars hedrar vi 2014 års idrottsprestationer!

2015-02-26 14:44 CET Eskilstuna kommun ​För sextonde året i rad är det dags för Eskilstuna kommun och Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation att hedra framstående idrottsutövare. I år är det 96 idrottare - 28 kvinnor och 68 män - som blir uppmärksammade med en minnesplakett som delas ut vid en ceremoni tisdagen den 10 mars.

2015-02-26 09:19 CET BRIS - Barnens Rätt i Samhället Det har funnits en säkerhetslucka på vår sajt Bris.se. Säkerhetsbristen är åtgärdad och vi har hållit sidan stängd under natten för att kontrollera ordentligt att allting fungerar som det ska. Vi räknar med att kunna öppna sidan igen till lunch idag. Bris vill poängtera att barns och ungas anonymitet inte varit hotad, det har aldrig funnits risk för att identiteter skulle ha röjts.

De första lagen anmälda till Sweden Robot Hack i Eskilstuna

2015-02-26 08:20 CET Munktell Science Park Under februari öppnade anmälan till Sweden Robot Hack och redan har 5 lag anmält sig. Det är en spännande blandning mellan studenter och yrkesverksamma och lagen kommer från olika delar av Sverige med tyngdpunkten i Mälardalen.

Försvarsmakten säger ja till SERNEKEs skyskrapa

2015-02-26 07:32 CET SERNEKE På Lindholmen i Göteborg ska SERNEKE bygga Nordens högsta hus och Försvarsmakten har nu gett klartecken till skyskrapan. Höjden och dess placering riskerar inte att skada försvarets riksintresse genom att störa olika "tekniska system".

2015-02-26 07:26 CET Biogas Öst Biogasen har vuxit kraftigt de senaste åren och ersatt stora mängder fossil energi. I Mälardalen skulle lokala biogasledningar kunna länkas samman i ett regionalt nät – energieffektiv, klimatnyttig infrastruktur med positiva effekter på utsläpp av CO2, partiklar, samhällsekonomi och försörjningstrygghet. Idag saknas dock grundläggande, långsiktigt säkra förutsättningar för att kunna satsa vidare.

Vi syns och hörs på Ljud, Ljus och Bildmässan 2015

2015-02-25 15:43 CET Stockholmsmässan Den 13:e Ljud, Ljus och Bildmässan, Nordens ledande branschmässa för ljud, ljus, bild och medieteknik, kommer i år att samla närmare 100 utställare som tillsammans kommer att fylla hela B-hallen den 17-19 mars på Stockholmsmässan.

2015-02-25 12:00 CET Eskilstuna kommun