Pressmeddelanden

2014-10-15 15:31 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Regeringen har som ett av sina första budgetförslag idag presenterat satsningar på skolan. För Uppsala kommuns del innebär det förstärkningar i 15-miljonersklassen, något som välkomnas av de tillträdande rödgröna samarbetspartierna.

Åtta utvalda aktörer får utforma andra etappen av Östra Sala backe i Uppsala

2014-10-14 15:00 CEST Uppsala kommun Under våren har Uppsala kommun bjudit in till en markanvisningstävling för den andra etappen av Östra Sala backe, nära Årsta centrum. Åtta utvalda aktörer går nu vidare i processen att tillsammans bygga närmare 500 bostäder.

Långsiktig styrning av ekonomin ger högre delårsresultat

2014-10-14 12:47 CEST Uppsalahem Uppsalahems delårsrapport för perioden 1 jan–31 aug 2014 ger en vinst om 179,4 mkr (164,2 mkr) för koncernen som helhet. Delårsresultatet för 2014 redovisas i enligt med K3-regelverket.

Uppsalafamiljernas barnvaktsbehov ökar

2014-10-14 08:46 CEST Nannynu! Barnpassning Nannynu! öppnade sin verksamhet i Uppsala län under den sena våren 2014. Efter en försiktig inledning har nu familjerna börjat höra av sig. Under september blev den tionde Uppsalafamiljen matchad med en egen barnvakt.

Uppsalas första snabbcykelled invigs

2014-10-14 08:20 CEST Uppsala kommun Den 17 oktober invigs Uppsalas första snabbcykelled. Totalt ska stadens cykelnät växa med fem snabbcykelleder till 2018. Det blir ett nät av säkra, breda cykelvägar med bästa tänkbara underhåll.

2014-10-10 11:37 CEST Uppsala kommun Uppsala kommuns medaljdelegation har beslutat om utdelning av kommunens hedersmedaljer 2014. Medaljerna utdelas av medaljdelegationens ordförande Lars Bäcklund fredagen den 14 november vid en högtidlighet på Uppsala konsert och kongress. Vid samma tillfälle uppmärksammas även medarbetare i Uppsala kommun som varit anställda i 25 år med en minnesgåva i form av guldur eller medalj.

Bondsagan - Ny bok om 1800-talets bondeliv i Uppland

2014-10-03 15:58 CEST Upplandsmuseet Kungl. Gustav Adolfs Akademien och Upplandsmuseet lanserar boken Bondsagan av Sigvard Cederroth. Boken är resultatet av ett omfattande uppteckningsarbete som gjordes av författaren och mångsysslaren Sigvard Cederroth i mitten av 1900-talet. Material har nu sammanställts till en uppslagsbok över arbetet och vardagslivet på den uppländska landsbygden vid slutet av 1800-talet.

Byggstart för nya farthinder på Dag Hammarskjölds väg

2014-09-30 07:50 CEST Uppsala kommun Nu påbörjar Uppsala kommun byggnation av en ny typ av farthinder på Dag Hammarskjölds väg. Istället för en fast upphöjning på vägen har de nya hindren en rörlig platta som sänks ner sex centimeter i marken när ett fordon passerar i högre hastighet än tillåtet.

Årets Stadsbyggnadsprojekt i Täby

2014-09-26 14:39 CEST Tema Två av Temas uppdrag tilldelas stadsbyggnadspris i Täby. Nya södra kyrkogården med byggnaden "Stillheten" tilldelas priset för 2013 och parkeringsgaraget i Täby Centrum för 2014. Årets Stadsbyggnadsprojekt i Täby är ett nyligen instiftat pris som i år delas ut för både innevarande och föregående år.

Diligentia återinviger Sveavägen 44 – en hållbar kontorsfastighet med takpark mitt i Stockholm city

2014-09-26 06:00 CEST Diligentia Byggdammet har lagt sig och på morgonen den 25 september invigde Diligentia kontorshuset på Sveavägen 44. Den första hyresgästen, e-handelsföretaget Klarna med cirka 800 medarbetare, har redan flyttat in på plan 1 och 2 och i gatuplan har Urban Deli slagit upp portarna. I våras öppnade också i samma kvarter på Sveavägen 48, hotellet Miss Clara by Nobis.