Pressmeddelanden

Klartecken för Jumkils nya skola

Klartecken för Jumkils nya skola

2016-12-19 09:15 CET
Skolan ska byggas med höga krav på hållbarhet och får plats för 150 elever i klasserna ...

Fokus på barn och ungas kreativitet i kommunens kulturbudget

2016-12-16 15:40 CET
Kulturnämnden ökar sitt stöd till verksamheter som riktar sig till barn och ungas kultu...

Kommunen och Röda korset inleder treårigt partnerskap

2016-12-16 09:34 CET
Uppsala kommun och Uppsala rödakorskrets har kommit överens om ett treårigt samarbete f...

​Beslut om drift av Björklingegården och Lundgården

2016-12-16 08:23 CET
Äldrenämnden beslutade torsdag 15 december att ge Vård & omsorg, Uppsala kommun, i uppd...

Parkens förskola i Uppsala är fortsatt Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Parkens förskola i Uppsala är fortsatt Qualiscertifierad efter sin andra granskning

2016-12-15 16:11 CET
Parkens förskola i Uppsala har återigen blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkri...

Så ska kommunen rekrytera och behålla lärare

2016-12-15 13:30 CET
1 000 nya medarbetare behövs. Utifrån en strategisk plan presenterade kommunen i dag va...

Läkemedelsverket söker dialog - engagerar patienter och konsumenter!

Läkemedelsverket söker dialog - engagerar patienter och konsumenter!

2016-12-15 09:10 CET
Läkemedelsverket inrättar ett Patient- och konsumentråd som genomför sitt första rådsmö...

Samarbetet för tryggare Resecentrum fortsätter

2016-12-15 09:04 CET
Brottsligheten kring Resecentrum i Uppsala har minskat efter att polisen och kommunen h...

Utbildning om biverkningsrapportering för personal i hälso- och sjukvården

Utbildning om biverkningsrapportering för personal i hälso- och sjukvården

2016-12-15 08:37 CET
Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka kunskap om rapporte...

Kollektivtrafikstråket till Ulleråker dimensioneras för spårväg

Kollektivtrafikstråket till Ulleråker dimensioneras för spårväg

2016-12-15 07:54 CET
Gatu- och samhällsmiljönämnden fattade på sitt sammanträde den 14 december beslut om at...