Pressmeddelanden

2014-03-24 16:56 CET Socialdemokraterna i Uppsala Imorgon onsdag 25 mars besöker kommunalrådet Erik Pelling (S) Ekebygymnasiet och Linnégymnasiet i Uppsala. Besöken är en del av Socialdemokraternas pågående skolturné. Under morgondagen är stora delar av Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp ute på skolbesök runt om i kommunen.

2014-03-21 09:40 CET Socialdemokraterna i Uppsala Nu lyfter Socialdemokraterna i Uppsala den bristande postservicen i Rasbo till kommunstyrelsen. Utöver en formell anmälan till Post- och telestyrelsen för att påtala problemet med allt för stora maskor i Posten AB:s servicenät vill Socialdemokraterna att kommunen kallar Posten till möte för att framföra Uppsala kommuns krav på en fullgod postservice inom rimligt avstånd i Rasbobygden.

2014-03-20 11:11 CET Socialdemokraterna i Uppsala Äldreombudsmannen i Uppsala riktar mot hur äldreomsorgen i kommunen fungerar. Det handlar bland annat om att äldre känner en social ensamhet och en brist på trygghetsboenden. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen lyft behovet av åtgärder mot den kritik som nu åter framförs och kräver svar från den borgerliga majoriteten om vad som egentligen görs.

2014-03-19 19:39 CET Uppsala kommun

2014-03-19 17:07 CET Uppsala kommun En ny översiktsplan för Uppsala ska tas fram. Ett delprojekt i det arbetet är att se över hur innerstaden, centrum, ska utvecklas när vi ska bli fler. Invånare i Uppsala ska under våren få tycka till om vad som är bra eller dåligt och vad som kan bli bättre. Kommunen kommer att finnas på Stora Torget och vi genomför gåturer i centrum, då finns chans att skriftligt lämna in sina synpunkter.

2014-03-19 09:02 CET Socialdemokraterna i Uppsala SVT:s Uppdrag Granskning avslöjar att Hälsans Förskola ger barnen knäckebröd och vatten till frukost. Föräldrarna vittnar även om lite personal och såriga rumpor efter blöta blöjor. Hälsans förskola finns idag på åtta ställen i landet, däribland i Årsta och Gottsunda i Uppsala. Socialdemokraternas kommunalråd Marlene Burwick kräver nu en omedelbar granskning av bolagets verksamhet i Uppsala.

2014-03-18 09:16 CET Uppsalahem Uppsalahem fortsätter sin storsatsning mot att bli Uppsalas grönaste bostadsbolag. Bolagets styrelse har beslutat att köpa ett vindkraftverk, som kommer att säkra 38 % av elanvändningen för fastighetsdriften.

Läkemedelsverket varnar för potensprodukten Maxidus - kan ge kraftiga blodtrycksfall

2014-03-17 09:56 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har efter begäran av Polismyndigheten i Stockholm analyserat örtprodukten Maxidus och funnit höga halter av tadalafil. Substansen är inte deklarerad på förpackningen. Personer med hjärtkärlproblem ska vara extra uppmärksamma då det kan finnas risk för allvarliga biverkningar som till exempel kraftiga blodtrycksfall.

Konferens blev startskott för samarbetet mot utmanande och tuffa miljö- och klimatmål

2014-03-13 09:09 CET Uppsala kommun

2014-03-12 15:19 CET Uppsala kommun