Pressmeddelanden

Späckat program på museet på Porslinets Dag

2014-09-01 13:47 CEST Gustavsbergs Porslinsmuseum Fri entré på museet på Porslinets Dag söndagen den 7 sept 11-16 Basutställningen visas kl. 12.00 av f. museichefen Marianne Landqvist. Utställningen Från Kina till Sverige visas kl. 13.00 av museichef Kjell Lööw. Intendent Charlotte Widenfelt, Uppsala Auktionskammare, värderar porslin och keramik kl. 14.00 -16.00. Porslinsmålning och keramikverkstaden är öppen.

2014-09-01 12:59 CEST Uppsalahem Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säljer mark till Uppsalahem för 100 miljoner kronor. Totalt beräknar Uppsalahem att bygga 600 nya bostäder och varav cirka 250 blir studentbostäder.

2014-08-29 15:54 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Den borgerliga majoriteten i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har nu beslutat att konkurrensutsätta och riskera landets största idrottsgymnasium.

Första sprängningen för Glömstaskolan

2014-08-29 14:49 CEST Arcona Idag gjordes den första sprängningen för Glömstaskolan som Arcona bygger tillsammans med Huge fastigheter i Huddinge utanför Stockholm.

Start för Klimatmatchen – över 2000 barn och unga tävlar i att resa hållbart på fritiden

2014-08-29 09:45 CEST Regionförbundet Örebro Under september månad pågår Klimatmatchen där barn och unga mellan 10-16 år och deras ledare tävlar i att ta sig så klimatsmart som möjligt till sina fritidsaktiviteter. Totalt har årets tävling lockat över 2000 deltagare från 89 lag. Det lag som är bäst på att gå, cykla, samåka och åka kollektivt vinner 5 000 kronor till lagkassan.

2014-08-28 18:34 CEST Uppsala kommun Vid sammanträdet 28 augusti beslutade kulturnämnden om verksamhetsplan och budget för 2015. Totalt sett har nämndens budget ökat med 3,67 procent, vilket möjliggör ett antal riktade satsningar. Bland annat satsar kulturnämnden på stadsbibliotekets tillbyggnad, konstmuseets samlingar, Reginateatern och kulturkvarteret Karin med Walmstedska gården.

2014-08-28 11:58 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala är rödlistad i den bostadsrapport som Sveriges förenade studentkårer (SFS) släppt idag. Socialdemokraterna i Uppsala finner situationen djupt oroande och utlovar konkreta och kraftfulla åtgärder för fler bostäder och en bättre bostadssituation i Uppsala vid ett maktskifte.

Utställning med kulturnämndens stipendiater 2014

2014-08-28 10:41 CEST Uppsala kommun Tisdag 2 september 18.00 invigs utställningen ”Andrén, Engström, Haglund, Redmalm, Sundkvist Zohari och Westerlund. Kulturnämndens stipendiater 2014” på Offkonsten c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Kulturnämndens stipendiater 2014 utsågs i maj och nu presenteras konstnärerna närmare i en utställning som visar de 6 stipendiaternas mångsidiga konstnärskap. Utställningen pågår till 6 oktober.

Byggstart för 153 lägenheter i Uppsala

2014-08-27 08:47 CEST Riksbyggen Nu byggstartar Åsikten, 153 nya bostadsrätter vid Fyrisån i centrala Uppsala. På tomten vid Östra Ågatan låg tidigare Hallsjö brädgård.

2014-08-26 09:02 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Med projektet Hårfärgskoll 2014 hoppas Läkemedelsverket att man med hjälp av kommunernas miljöinspektörer kommer att få en tydligare helhetsbild av hur butiker och frisörer följer reglerna för märkning av hårfärgningsprodukter. Projektet kommer att pågå fram tills mitten av februari 2015 då en tillsynsrapport kommer att publiceras som bygger på kommunernas resultat.