Pressmeddelanden

Ny Timbro-granskning visar: Trollhättan prioriterar filmstöd framför äldrevård

2010-09-13 12:18 CEST Timbro Samtidigt som offentliga kärnverksamheter med påtalade brister får dra åt svångremmen, satsar politiker i Sveriges kommuner skattemedel på extravaganta fritids- och kulturprojekt. Trollhättan är en av de kommuner som granskats i en ny rapport från tankesmedjan Timbro.

2010-08-27 17:11 CEST Försvarsdepartementet

2010-07-22 17:25 CEST Vänersborgs kommun

2010-06-24 10:18 CEST Miljöpartiet de gröna

2010-06-05 00:18 CEST Folkets Hus och Parker

2010-06-05 00:15 CEST Folkets Hus och Parker

2010-05-04 14:30 CEST Apoteket AB Apoteket har beslutat att konsolidera företagets dosverksamhet för att möta nya behov på apoteksmarknaden. Syftet med förändringen är att erbjuda nya attraktiva helhetslösningar med större volymer, i strategiska lägen, nära framtidens kunder.