Blogginlägg

Fibernät - Driftstörning Bonäset

Fibernät - Driftstörning Bonäset

2017-03-22 11:12 CET

Fibernät - Driftstörning Bonäset Planerat klart till 12:30

Dataskyddslagen

Dataskyddslagen

2017-03-14 11:44 CET

Mycket att tänka på när den nya dataskyddslagen träder i kraft. Vi har redan börjat hjä...

Säker IT-miljö

Säker IT-miljö

2017-03-02 07:20 CET

Risker finns överallt, dessa kan man motverka om man är medveten om dem.

Är ni en måltavla?

Är ni en måltavla?

2017-02-27 11:34 CET

Vi har märkt att det sker en ökning i attacker mot företag i olika former.

Driftstörningar hos WX3

Driftstörningar hos WX3

2017-02-24 09:46 CET

Detta berör er som har sin växel via Microshop eller Teletek

Pul försvinner och ersätts av nytt EU-direktiv

Pul försvinner och ersätts av nytt EU-direktiv

2017-02-24 08:39 CET

PUL försvinner och ersätts av EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation).

DRIFT INFORMATION

DRIFT INFORMATION

2017-02-16 07:31 CET

Här kommer vi att presentera olika underhålls arbeten som sker, som kan störa driften h...

Bengts Betraktelser - White Christmas

Bengts Betraktelser - White Christmas

2016-12-22 11:58 CET

På kyrkogården råder kompakt mörker och, ve och fasa – det regnar! Ska man nu behöva ta...

Ska politiker besluta om pedagogiska åtgärder?

Ska politiker besluta om pedagogiska åtgärder?

2016-11-09 12:37 CET

Att kunna kommunicera är en nyckel till kunskapsutveckling för elever. Modersmålet och ...

NorrSens studieresa till Storforsens Naturreservat

NorrSens studieresa till Storforsens Naturreservat

2016-09-20 09:56 CEST

Torsdag 9 juni lämnade 12 förväntansfulla seniorer ett vått och grått Luleå med hopp om...