Kontaktpersoner

Jerry Engström
Kristina Nilsson

SSG Standard Solutions Group AB Kristina Nilsson är projektledare på avdelningen för Tjänster och Samverkan på SSG Standard Solutions Group AB.

Patrik Persson

SSG Standard Solutions Group AB Patrik Persson är säljare på avdelningen för Sälj & Marknad på SSG Standard Solutions Group AB.

Erik Törnblom

Havs- och vattenmyndigheten Erik jobbar bland annat med Limniskt områdesskydd, Uppföljning i skyddade områden, och Ramsar.

Anders Skarstedt
Elin Nylund
Ann-Karin Thorén
Gunnar Magnusson

Frontwalker AB Gunnar Magnusson, är senior konsult på Frontwalker med ett särskilt fokus på processutveckling och affärsmodellutveckling. Han har arbetat med att utveckla metoderna och, kanske ännu viktigare, tillämpat dem i verkliga kundprojekt där hundratals process- och företagsmodeller skapats. Gunnar har över 20 års erfarenhet inom detta område.

Midwaggon AB

Midwaggon AB