Pressmeddelanden

Draknäste på Sundsgymnasiet i Vellinge den 11 februari

2015-02-10 11:49 CET Vellinge kommun Elever från Sundsgymnasiet testar sina affärsidéer på företagare. Draknästet startar den 11 februari kl. 08.30 på Tornhuset och håller på till ca kl.13.00 med avbrott för lunch. Dagen avslutas med prisutdelning

HSB Malmö utsett till Skånes bästa företag inom fastighetsförvaltning 2015!

2015-02-04 15:11 CET HSB Malmö För tredje året i rad korades HSB Malmö till Skånes bästa företag inom fastighetsförvaltning.

HSB Malmö förvärvar tre hyresfastigheter i Trelleborg

2015-02-02 12:59 CET HSB Malmö ​I dag tillträder HSB Malmö genom dotterbolaget HSB Sundsfastigheter AB tre hyresfastigheter i Trelleborg.

2015-01-20 22:18 CET Djurens Rätt Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Den totala medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. Organisationen växer i landets alla län, både på landsbygden och i städerna.

Gratis simskola i sommar

2015-01-08 13:51 CET HSB Malmö Under 2014 drunknade 137 personer i Sverige – den högsta siffran på tolv år. För att vända trenden vill Svenska Livräddningssällskapet att riksdagen antar en nollvision för drunkning. HSB Malmö drar sitt strå till stacken och arrangerar gratis simskola för fjortonde året i rad.

​Vellinge – en kommun som rekommenderas

2014-12-17 10:11 CET Vellinge kommun 75 procent av de svarande i Statistiska centralbyråns medborgarenkät kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Vellinge kommun. Särskilt högt betygsätter invånarna kommunens utbud när det gäller utbildning, trygghet, fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud. Det är några slutsatser att dra av den undersökning Vellinge kommun låtit SCB genomföra.

Sveriges största barnvaktsföretag kommer till Malmö med närkommuner

2014-12-15 11:02 CET Nannynu! Barnpassning ​Nannynu! har under en längre period planerat att starta upp i Malmöområdet. Nu är det klart att vi startar vår verksamhet i Malmö vid årsskiftet. Vi har sett att det finns goda möjligheter att växa i Malmöområdet. Varje månad får vi in barnvaktsförfrågningar från familjer runt om i regionen. Det ska bli roligt att äntligen kunna hjälpa dem.

2014-12-09 21:00 CET Vellinge kommun ​Vellinge kommun lämnar LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten och kommer att handla upp en utförare, enligt LOU (lagen om offentlig upphandling.) Detta beslutade omsorgsnämnden under tisdagens sammanträde. Fokus ligger fortfarande på valfrihet för den enskilda vårdtagaren, som i och med det nya systemet än mer ska kunna ha egenmakt över sin vardag.

Ängdala skolor ställer in julavslutningen till förmån för musikhjälpen

2014-12-09 08:31 CET Vellinge kommun ​I år är Ängdala Skolor delaktiga i Musikhjälpen. Årets tema för Musikhjälpen 2014 är ”Hjälp oss stoppa spridningen av HIV”.

​Vellinge kommun på sjundeplats i "Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet"

2014-12-04 12:19 CET Vellinge kommun Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och MSB ger årligen ut rapporten "Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet". I år hamnade Vellinge kommun på en sjundeplats, vilket innebär att kommunen klättrat ett steg närmare toppen från 2013 års åttondeplats.