Pressmeddelanden

2013-10-25 13:22 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds att följa Avesta kommuns skolors Gemensamma studiedag omE ntreprenöriellt lärande - ett delprojekt under Avesta 2020 Nu börjar Avesta kommuns arbete med entreprenöriellt lärande i förskolan och skolan på allvar genom ett riktat inspirationstillfälle.

2013-10-23 15:09 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av starten av Avesta 2020:s första kvällskurs i entreprenörskap. Kvällskursen genomförs i samarbete med Leksands Entreprenörskola. På pressträffen träffar du bland andra Pierre Mörck ifrån Leksands entreprenörskola samt deltagare på kursen.

2013-10-22 15:46 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressvisning av Sportparken. - Etapp 1 är snart klar, och det har blivit riktigt bra, tycker jag, säger Georgios Nielsen, fritidschef, Avesta kommun. Sportparken är ett resultat av med medborgarbudgetprocess, där över 1000 personer i Avesta kommun var med och röstade fram den Sportpark vars första etapp kommer att kunna börja användas när våren kommer.

2013-10-14 14:15 CEST Avesta kommun - Vi har haft höga övertidsuttag på Karlfeldtgymnasiet. Ett större antal lärare har arbetat mycket övertid och fått ersättning för det. Tyvärr har gymnasieledningen inte lyckats hantera situationerna som ligger bakom vissa lärares höga övertidsuttag, säger Fredrik Juthman, förvaltningschef i Bildningsförvaltningen, Avesta kommun.

2013-10-14 08:00 CEST Södra Dalarnas Sparbank Torsdagen den 17 oktober arrangerar Södra Dalarnas Sparbank tillsammans med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten på Hedemora kommun och Hedemora Näringsliv en speed dating mellan arbetssökande ungdomar i åldern 18-25 år och 21 lokala företag. Syftet är att skapa sysselsättning genom fler praktikplatser.

2013-10-11 19:02 CEST Avesta kommun För en tid sedan polisanmälde förvaltningschefen för Omsorgförvaltning, Carina Johansson, det misstänkta fusket kring arbetstid vid ett LSS-boende. Polisen inledde aldrig förundersökning. Däremot påbörjade Avesta kommun en egen utredning av ärendet. Utredningen har bestått av strukturerade intervjuer med medarbetare och chefer knutna till det aktuella boendet.

2013-10-07 16:25 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av LUPP-enkäten. - Under hösten kommer vi att ge alla unga som går i åttonde klass, och år två på gymnasiet möjlighet att i enkätform berätta om hur de mår och vad de prioriterar, säger Sofia Lygdman, folkhälsoplanerare, Avesta kommun. - De kommer också att kunna säga sitt om vad de tycker kommunen ska satsa på i sitt ungdomsarbete.

2013-10-04 10:22 CEST Avesta kommun Byggnationen av nya Balders äldreboende inleddes sommaren 2012 och i slutet av september flyttade de första boende in. Den nya boendedelen består av Lindhagens korttidsboende som flyttas från Avesta lasarett och en helt ny vård-och omsorgsavdelning. Totalt finns 27 moderna lägenheter med 34 boendeplatser.

2013-10-02 10:34 CEST Avesta kommun "Vi brukar kalla dem de oupptäckta barnen för att de flesta inte tror att de finns: barn med föräldrar som är demenssjuka" Medierna bjuds in till att ta del av en unik satsning som två dalakommuner gjort med stöd av Alzheimerfonden. Alzheimerfondens ordförande Stefan Sauk deltar och berättar om varför fonden satsar stort på unga anhöriga.

2013-10-02 08:40 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av Avestas återcertifiering, samt med anledning av aktiviteter under Fairtradefokus och Fairtradechallage.