Pressmeddelanden

2015-07-03 14:52 CEST Kristianstads kommun Nu är UV-ljusanläggningen i gång i vattenverket i Everöd. Anläggningen renar vattnet från bakterier och virus. Rekommendationen att koka dricksvattnet i Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd kvarstår i minst två veckor till.

2015-07-02 14:55 CEST Kristianstads kommun Sen klockan 14 idag är vattnet tillbaka i Everödsområdet och ikväll behöver vattnet spolas igenom. Nätet spolas den 2/7 från klockan 21.00 till klockan 02.00. Det innebär att trycket i ledningarna kan vara sämre, vattnet vara grumligt och ha färgskiftningar imorgon. Det hjälper att spola ett tag tills det klarnar.

Välkommen till pressträff vid vattenverket i Everöd

2015-07-01 16:42 CEST Kristianstads kommun Välkommen till pressträff vid vattenverket i Everöd, torsdag 2/7 kl 11.00.

Halv miljon till forskare tar Vattenriket ut i Europa och tvärtom

2015-07-01 11:57 CEST Högskolan Kristianstad Forskaren Erland Björklund har tillsammans med kollegan Ola Svahn vid Högskolan Kristianstad tilldelats 530 000 kr av Region Skåne för arbete med tre miljöstrategiska insatser. Arbetet ska dessutom knyta vattendragen runt Kristianstad i ett europeiskt samarbetsnätverk.

2015-06-29 10:27 CEST Kristianstads kommun De senaste analyserna av det kommunala dricksvattnet i Everödsområdet visar att bakteriehalterna avtar. Men kokningsrekommendationen för samhällena Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv beräknas kvarstå de kommande veckorna.

2015-06-26 17:34 CEST Kristianstads kommun De senaste analyserna av det kommunala dricksvattnet i Everödsområdet visar att det finns E-Colibakterier i vattenledningarna. Det finns inte några parasiter i form av Cryptosporidium och Giardia. E-Colibakterier tyder på att det är avloppsvatten som har kommit in i ledningarna.

2015-06-25 18:45 CEST Kristianstads kommun Det verkar vara vinterkräksjuka som spritts i vattnet från Everöd. Smittskydd Skåne har hittat calicivirus i två patientprov. Dessutom visar Kristianstads kommuns bekräftade provsvar att det finns koliforma bakterier i det kommunala dricksvattnet i Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd.

Health & Training Camp intar Jägersbo den 18-20 september

2015-06-25 07:00 CEST Swecamp Den 18-20 september anordnas en träningshelg på Jägersbo i Höör. Hälsoprofilen Camilla Rova kommer tillsammans med träningsinstruktörer erbjuda deltagarna ett smörgåsbord för kropp och själ. Det finns ett fåtal platser kvar. Läs mer och boka din medverkan på Swecamp.se senast den 31 juli.

2015-06-24 20:32 CEST Kristianstads kommun De första preliminära provresultaten på det kommunala dricksvattnet i Everödsområdet visar på förekomst av koliforma bakterier över tillåtna nivåer. Bakterierna tyder på att någon form av förorening kommit in i ledningarna.

2015-06-24 11:15 CEST Kristianstads kommun Uppmaningen att koka vattnet i området Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd kvarstår under hela onsdagen. De första provsvaren väntas komma under kvällen.