Pressmeddelanden

Växjö får EU-bidrag för energieffektivisering värt 55 miljoner kronor

2014-11-28 15:18 CET Växjö kommun EU har nu skrivit under det projektavtal som kallas READY som Växjö har ansökt om tillsammans med Århus i Danmark och Kaunas i Litauen! Projektet har en totalbudget på cirka 300 miljoner kronor, av dem ger det 55 miljoner till Växjö kommun med bolag (Växjöbostäder, Vöfab, Växjö Energi, Wexnet), CA-Araby fastigheter, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost.

2014-11-28 13:38 CET Växjö kommun ​Skol- och barnomsorgsförvaltningen har i oktober granskats av Arbetsmiljöverket angående situationen i förskolan där förskolechefernas förhållanden har lyfts fram. Nu har återkopplingen kommit och i rapporten pekar verket på ett antal brister, som nu förvaltningen har till den 15 mars att återkomma med hur de ska lösa.

Ny lösning för integration av nordisk affärsdata till salesforce.com

2014-11-28 13:19 CET Nordic Netproducts AB Largestcompanies i samarbete med ​Actly AB introducerar en ny revolutionerande lösning för integration av affärsdata till salesforce.com, ACTLY CONNECT. Detta kommer att ge alla salesforce.coms kunder en möjlighet att integrera uppdaterad affärsdata för den Nordiska marknaden direkt in i salesforce.com. Databasägare är Nordic Netproducts AB som levererar Nordisk data via largestcompanies.com.

2014-11-28 10:16 CET Länsstyrelsen i Kronobergs län

2014-11-28 07:00 CET Växjö kommun Välkomna till Folkets hus i Lammhult den 3 december klockan 18.00 då politiker och tjänstemän från Växjö kommun bjuder in allmänheten till dialogmöte om vårt samverkansprojekt. Vi satsar på barn och ungas bästa i ett projekt som handlar om hälsa, lärande och utveckling i Lammhult.

Mehrdad Mahdjoubi är Årets Tekniker 2014

2014-11-27 10:00 CET Handelskammaren Årets Tekniker är ett årligt pris som uppmärksammar teknikens betydelse för samhälle, livskvalitet och företagande. Mottagare av priset Årets Tekniker 2014 är Mehrdad Mahdjoubi, VD och grundare av Orbital Systems, för hans utveckling av ett vatten- och energibesparande duschsystem. Prissumman 50 000 kr (+ CSR-check 50 000 kr) delas ut på Handelskammarens Höstmöte idag, den 27 november, kl 17.30.

2014-11-26 16:00 CET Växjö kommun Ett 70-tal sakkunniga inom bostads- och byggnadsfrågor samtalade under onsdagen kring hållbart byggande och det bostadspolitiska läget. Det tionde Växjösamtalet samtal handlade om bostadsbyggande och hur det ökade trycket på fler bostäder ska mötas på ett hållbart sätt.

2014-11-26 08:46 CET Länsstyrelsen i Kronobergs län

​Markaryds kommun får pris för Bästa Tillväxt 2014

2014-11-26 08:18 CET SYNA AB Näringslivet växer i Markaryd. Genom sin tillväxt har företagen placerat kommunen på första plats i Kronobergs län. Nu tilldelas man kreditupplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt 2014. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Utbrett motstånd mot en nedläggning av Bromma Flygplats

2014-11-25 13:04 CET Demoskop AB Demoskops och Stockholms Handelskammares undersökning om inställningen till den aviserade nedläggningen av Bromma Flygplats visar att det finns ett utbrett motstånd mot nedläggeningen på samtliga destinationsorter och bland samtliga riksdagspartiers sympatisörer.