Pressmeddelanden

2013-12-09 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Falkenbergs bostads AB. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 75 kronor per månad.

2013-12-09 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Bromöllahem. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 1,5 procent.

2013-12-09 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Stiftelsen Bjärnum-hus. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 12 kronor per kvadratmeter. Utöver detta sker en hyresjustering om 60 kronor per månad för varje lägenhet som har fått bredband indraget.

2013-12-09 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och KKB Fastighets AB. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 1,68 procent.

2013-12-09 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hörbybostäder AB. Från och med den 1 januari 2014 höjs hyrorna med 1,33 procent i genomsnitt.

2013-11-20 08:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Balder i Åstorp och Ängelholm. Från och med den 1 december 2013 höjs hyrorna med 1 procent. Balders ursprungliga yrkande var 4,5 procent.

2013-11-13 09:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne I en trerumslägenhet i Hörby betalar man 440 kronor mer för de kommunala taxorna och avgifterna än vad man gör i Skånes billigaste kommun, Höganäs. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

2013-11-13 09:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Hyresgästerna i Hylte betalar de högsta priserna för el, värme, avfall och vatten i Halland. Skillnaden är 370 kronor per månad i en trerumslägenhet jämfört med billigaste kommunen Halmstad.

Hyresgästföreningen agerar i Eslöv

2013-11-12 14:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Den politiska ledningen i Eslöv har lagt ett förslag om att ta 20 miljoner kronor från kommunens bostadsbolag, Ebo. Många hyresgäster är kritiska till detta och nu agerar Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen ♥ studenter

2013-11-04 10:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Just nu längtar 289 000 unga vuxna efter att få flytta hemifrån. På onsdagen den 6 november finns Hyresgästföreningen på Campus Helsingborg för att svara på studenters frågor om boende och bostadspolitik.