Pressmeddelanden

2014-03-17 10:45 CET Lund Lunds kommun satsar på medborgarservice och involverade lundaborna i en förstudie. Syftet var att skapa en ökad dialog och identifiera förbättringsområden.

Kretsloppstävling - för förbättrad vattenkunskap i årskurs 4-6

2014-03-17 09:52 CET VA SYD

Namntävling för Lunds lånecyklar

2014-03-17 08:00 CET Lund Till sommaren får Lund 250 lånecyklar fördelade på 17 stationer i centrum och vidare i ett nordöstligt stråk förbi SUS, LTH, Ideon och Brunnshög. Vad ska vårt nya lånecykelsystem heta?

2014-03-17 07:46 CET Lund Lund Symphonic Band värmer upp med en konsert i Lund inför sin konsertresa till Hamburg. Den 1 april ger de sin vårkonsert i Lunds Stadshall för att sedan ladda inför resan till Hamburg 12-14 april.

Titanic – ett skånskt pars öde

2014-03-17 07:00 CET Destination Halmstad Titanic var inte bara en nationell tragedi för flera länder utan även en lokal tragedi för många svenskar. Svenska var den andra största språket ombord på fartyget, som gick under den 15 april 1912. Flera av de svenska ödena från tragedin har sparats tack vare Titanic-experten Claes-Göran Wetterholm. Möt det skånska paret Lindell.

En av de sista pusselbitarna faller på plats i Lomma centrum

2014-03-17 06:00 CET Veidekke i Sverige Ett totalt ansiktslyft. Det är vad Lomma centrum fått de senaste åren. Nu står det klart att en av de sista tomma tomterna vid korsningen Strandvägen och Hamntorget bebyggs med lägenheter och gatuhus av Veidekke Bostad.

2014-03-14 12:03 CET Kraftringen Kraftringen Nät är ett av tio svenska elnätsföretag som kritiseras av Energimarknadsinspektionen (EI) för bristande information till elnätskunder vid anvisning av elhandlare. Vi välkomnar granskningen och har nu vidtagit åtgärder för att rätta till problemen.

2014-03-14 11:45 CET Lund Vinnare av Lunds kommuns integrationspris 2013 är Lunds Sportklubb, LSK, med ordförande Ola Jonsson. Priset delades ut idag vid en ceremoni på Lunds konsthall.

Nattaro Labs breddar sitt ägande och lanserar Nattaro Safe  i Norge

2014-03-14 11:09 CET Nattaro Labs AB Genom en nyemission tar nu Nattaro Labs in 6,2 miljoner kronor. Ägarkretsen utökas med Eriksbergsparken Investment AB och Svantab AB. Samtidigt har företaget nyligen fått sin första produkt Nattaro Safe godkänd för försäljning också i Norge.

2014-03-14 07:09 CET Lund