Pressmeddelanden

Veidekke starkt kritiska mot Fi angående amorteringskravet

2015-04-17 15:19 CEST Veidekke i Sverige I dag har Veidekke skickat in ett remissvar till Finansinspektionen med anledning av att Fi inför ett amorteringskrav på bostadslån från och med den 1 augusti 2015. I remissvaret riktar Veidekke stark kritik mot förslaget och varnar för minskad bostadsefterfrågan.

2015-04-16 17:19 CEST PromikBook

2015-04-16 15:44 CEST Lunds kommun Trafikverket kommer att föreslå regeringen att medfinansiera byggandet av spårväg i Lund. Det innebär att Spårväg C-ESS kan komma igång under 2015. Bakgrunden är det regeringsuppdrag som Trafikverket fått där ett ramverk för stadsmiljöavtal ska tas fram. Fokus ligger på hållbara transporter i städer och man har 500 miljoner kronor att fördela per år under perioden 2015-2018.

2015-04-16 09:35 CEST Lunds kommun Ny information gällande finansieringen av spårväg i Lund har kommit. Därför hålls i dag en presskonferens i Rådhuset. När? Klockan 14.30 i dag. Var? Knutssalen, Rådhuset, Lund. Välkommen!

Vandrande bananer på besök i Lund

2015-04-16 07:00 CEST Lunds kommun Fredagen den 17 april kommer två vandrande bananer till Lund. Lina Strannegård och Li Törnblom går 54 mil från Eskilstuna till Malmö i Fairtrade-märkta banandräkter för att uppmärksamma Fairtrade i Sverige.

2015-04-15 21:17 CEST Nätverket mot gynekologisk cancer Christine Asciutto, läkare på Kvinnokliniken i Lund, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2015. Priset delades ut på Gyncancerdagen 2015 i Malmö den 15 april. Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet.

Lunds kommun och Framtidens Kultur delar ut mer pengar till kulturprojekt 2015-2017

2015-04-15 08:00 CEST Lunds kommun Med stöd av Framtidens Kultur har Lunds kommun kunnat dela ut nästan 6 miljoner under 2011-2014 till innovativa idéer på kulturområdet. Eftersom det finns statliga medel kvar att fördela har kultur- och fritidsnämnden beslutat att fortsätta projektet under perioden 2015-2017. Totalt är det 700 000 kr som kan delas ut årligen. Ansökningstiden för 2015 går ut den 18 maj.

Pressinbjudan: Vårträff i Malmö med social hållbarhet i fokus

2015-04-14 15:43 CEST Stena Fastigheter MKB Fastighets AB och Stena Fastigheter Malmö AB bjuder in till träff med leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Den sociala hållbarheten är en av Malmös största utmaningar och syftet med träffen är att inspirera till nya former av samarbeten för att hitta oprövade vägar att stärka Malmös attraktivitet.

Stort intresse för Internet of Things-konferensen på Ideon

2015-04-14 09:22 CEST Ideon Den 23 april äger Internet of Things-konferensen rum på Ideon och intresset är stort. Konferensen är en spännande internationell plattform där människor träffas för att dela tankar och testa idéer kring Internet of Things, wearables, e-hälsa och design.

2015-04-13 11:35 CEST Nätverket mot gynekologisk cancer Nätverket mot gynekologisk cancer bjuder in till Gyncancerdagen 2015 - ett öppet seminarium för allmänhet, vårdpersonal och experter. ​Årets Gyncancerdag sätter fokus på framtiden och belyser nyheter inom både cancerprevention och cancerbehandling. Kvällen erbjuder ett tillfälle att lyssna på när landets främsta experter inom cancer diskuterar prevention och behandling.