Pressmeddelanden

2014-03-19 09:05 CET Lund Det finns många vinster för arbetsgivare som satsar på mångfald när de ska rekrytera. Fredag den 21 mars anordnas ett frukostmöte på Ideon i Lund där arbetsgivare berättar om vinsterna med att anställa personer som har olika funktionsnedsättningar.

Innovativ energi när Kraftringen och Medicon Village samverkar

2014-03-19 08:00 CET Kraftringen Kraftringen och Medicon Village kommer gemensamt att utveckla innovativa, hållbara och kostnadseffektiva energilösningar till nytta för båda parter. Samarbetet ska också stödja utvecklingen av energilösningar som främjar en hållbar samhällsutbyggnad i Skåne.

2014-03-18 10:50 CET Lund Nu tar Lund ytterligare ett grepp kring gymnasieungdomarnas berusningsdrickande (läs supande) i samband med spexen. Med en utbildning i ”att leda med humor” vill kommun och närpolis ge de unga spexledarna fler redskap för att kunna hålla festandet på en lugnare nivå. Om det inte lyckas finns det i år en överhängande risk att stadsteatern stoppar föreställningarna.

2014-03-18 09:47 CET Uppsala universitet För att stimulera och underlätta samverkan mellan akademi, näringsliv och andra sektorer i samhället lanserar nu Uppsala universitet en finansieringsform för konkreta samarbetsprojekt. I satsningen deltar också Lunds universitet, Karolinska Institutet och Linköpings universitet.

2014-03-17 10:45 CET Lund Lunds kommun satsar på medborgarservice och involverade lundaborna i en förstudie. Syftet var att skapa en ökad dialog och identifiera förbättringsområden.

Kretsloppstävling - för förbättrad vattenkunskap i årskurs 4-6

2014-03-17 09:52 CET VA SYD

Namntävling för Lunds lånecyklar

2014-03-17 08:00 CET Lund Till sommaren får Lund 250 lånecyklar fördelade på 17 stationer i centrum och vidare i ett nordöstligt stråk förbi SUS, LTH, Ideon och Brunnshög. Vad ska vårt nya lånecykelsystem heta?

2014-03-17 07:46 CET Lund Lund Symphonic Band värmer upp med en konsert i Lund inför sin konsertresa till Hamburg. Den 1 april ger de sin vårkonsert i Lunds Stadshall för att sedan ladda inför resan till Hamburg 12-14 april.

Titanic – ett skånskt pars öde

2014-03-17 07:00 CET Destination Halmstad Titanic var inte bara en nationell tragedi för flera länder utan även en lokal tragedi för många svenskar. Svenska var den andra största språket ombord på fartyget, som gick under den 15 april 1912. Flera av de svenska ödena från tragedin har sparats tack vare Titanic-experten Claes-Göran Wetterholm. Möt det skånska paret Lindell.

En av de sista pusselbitarna faller på plats i Lomma centrum

2014-03-17 06:00 CET Veidekke i Sverige Ett totalt ansiktslyft. Det är vad Lomma centrum fått de senaste åren. Nu står det klart att en av de sista tomma tomterna vid korsningen Strandvägen och Hamntorget bebyggs med lägenheter och gatuhus av Veidekke Bostad.