Pressmeddelanden

2015-06-17 14:12 CEST Norrköpings kommun En person i ett boende för personer med funktionsnedsättning har fått sitt stöd utfört på felaktigt sätt. Det har också funnits brister i informationsöverföring och samordning mellan olika aktörer kring personen. Därför startades en lex Sarah utredning som nu är slutförd av vård- och omsorgskontoret. Flera åtgärder har vidtagits för att förhindra att något liknande händer igen.

Centralparken är Årets Stadsbyggnadsprojekt i Täby 2015

2015-06-17 13:47 CEST Tema Centralparken är Årets Stadsbyggnadsprojekt i Täby 2015. Boende i Täby har nominerat kandidaterna och vinnaren har utsetts av Täby kommun. Det 1, 2 kilometer långa parkstråket karaktäriseras av utblickar över böljande gräsmattor omgivna av skogsridåer och bostadsområden.

2015-06-16 16:14 CEST Norrköpings kommun ​Det har inte byggts så mycket i Norrköping på 40 år som det gör idag. Under stadsplaneringsnämndens möte den 16/9 lyftes inte mindre än 14 detaljplaner. De aktuella detaljplanerna gäller bland annat Drags, Nya Torget samt kvarteret Bägaren, där man ser över möjligheten att omvandla ett parkeringshus till en byggnad med bostäder och affärslokaler.

Delinvigning av centrumförnyelse Leksand

2015-06-16 14:17 CEST Tema Lördagen den 13/6 invigdes etapp 2 i centrumförnyelsen Leksand, del av Norsgatan samt Z-torget. Gatu- och torgmiljö har rustats med nytt markmaterial, utrustning i form av soffan och karmstolen Leksand samt ny praktplantering med vårdträd.

2015-06-16 13:16 CEST Norrköpings kommun 50-årsjubilerande Kolmården kommer att visas upp i kaktusplanteringen i Carl Johans park från och med torsdag 18 juni. Planteringen invigs klockan 11.00.

2015-06-16 11:17 CEST Norrköpings kommun ​En person som bor i ordinärt boende och har insatser som utförs av hemtjänsten fick inte sina kvällsbesök när personen kom hem efter vistelse på sjukhus. Därför anmäler nu vård- och omsorgskontoret händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Sarah. Flera åtgärder har vidtagits för att förhindra att något liknande händer igen.

2015-06-15 14:18 CEST Norrköpings kommun ​Medicinskt ansvarig sjusköterska på vård- och omsorgskontoret har gjort en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av ett oväntat dödsfall. Utredningen påvisar ett flertal brister som kan ha bidragit till att orsaka dödsfallet. Händelsen bedöms som allvarlig.

Ny möbel hyllar Leksands hantverkstradition

2015-06-15 12:44 CEST Tema Som en hyllning till Leksands långa tradition av konst och hantverk har Tema i samarbete med Nola designat en unik sittmöbel för utemiljö. Inspirationen kommer från de klassiska trästolar som tillverkades i Leksand under tidigt 1800-tal.

2015-06-11 14:20 CEST Norrköpings kommun ​Sommar, sol och lediga dagar - äntligen är det dags! Norrköpings fritidsgårdar anordnar Sommar i Vasaparken med ett fullspäckat program för barn i alla åldrar.

Nu lanseras nya norrkoping.se med fokus på besökarna

2015-06-11 09:24 CEST Norrköpings kommun ​På måndag lanseras nya norrkoping.se, en mer användarvänlig webb med fokus på att underlätta för användaren att snabbt och enkelt kunna utföra sitt ärende.