Pressmeddelanden

2015-03-18 15:33 CET Hyresgästföreningen region Sydost Hyresgästföreningen och Campushem i Växjö har haft några rejäla duster. Campushem har tagit ut för höga hyror av studenterna, utan att ens genomföra en förhandling med Hyresgästföreningen. Det är man skyldig till enligt förhandlingsordningen.

2015-03-18 14:40 CET Linköpings kommun Torsdag och fredag 19 -20 mars kommer hållbarhetsprojektet we _change till Katedralskolan för att diskutera hållbarhet och hålla workshops med 1 200 elever från elever från hela länet. Flera stora företag och organisationer deltar.

Studentidé kan bli biltesthall

2015-03-18 13:04 CET Luleå tekniska universitet Studenter vid Luleå tekniska universitet står bakom grundidén till en miljardsatsning på en inomhushall med forskning för biltester som förlänger testsäsongen. En förstudie pågår och beslut väntas i sommar.

2015-03-18 11:23 CET Linköpings kommun Internbudget i balans, vite för Attendo LSS AB och ärenden om bostäder för ensamkommande barn. Det är några av ärendena på omsorgsnämndens sammanträde på onsdagen.

2015-03-18 07:15 CET Socialdemokraterna i Linköping Vid partiets årsmöte 30 mars väljer Socialdemokraterna i Linköping ny ordförande. Valberedningens förslag är Helena Balthammar, borgmästare och tillträdande ordförande för Mjärdevi Science park.

2015-03-17 11:31 CET Linköpings kommun Vid presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde kommenterade politikerna ägardirektiv för de kommunala bolagen och de preliminära budgetramarna för nästa budgetperiod.

2015-03-17 11:30 CET Östsvenska Handelskammaren Östsvenska Handelskammaren, Almi, Norrköpings näringslivskontor, NuLink, Region Östergötland samt Tillväxtverket har låtit göra en undersökning om hur det ser ut med kompetens och jämställdhet i styrelserna i regionen. Resultatet av enkäten som besvarats av ca 50 stora företag visar tydligt att det är en snedfördelning i styrelserummen där endast 24 % är kvinnor.

Hållbarhetsprojektet we_change kommer till Linköping 19-20 mars

2015-03-17 11:28 CET Ungdomar.se 19-20 mars kommer we_change tillsammans med samarbetspartners och Behrang Miri till Katedralskolan för att diskutera hållbarhet, hålla workshops och ge 1200 gymnasieelever verktyg för att kunna påverka samhället till det bättre. Målet är att stärka ungdomarnas självförtroende, bidra till ett kunskapslyft kring hållbar utveckling samt skapa en plattform där unga, näringsliv och kommun kan mötas.

2015-03-17 07:32 CET Linköpings kommun ”Clowner utan gränser” uppträder för 100 nyanlända barn och ungdomar i dag tisdag 17 mars klockan 12.15 på Arbis.

Ny lösning för patientinformation bidrar till att patientlagen kan efterlevas

2015-03-16 15:50 CET MedFilm Media har de senaste dagarna rapporterat om bristen på information till patienter. Vårdanalys kom fram till att 50% av patienterna ibland, sällan eller aldrig informeras om deras eftervård och vilka symptom de ska uppmärksamma efter hemkomst. En svensk innovation inom e-Hälsa kan vara lösningen. MedFilm är en databas med pedagogiskt uppbyggda informationsfilmer som riktar sig till patienter.