Nyheter

2014-04-04 08:00 CEST Kulturförvaltningen i Malmö Biblioteket uppmärksammar ”supervalåret” genom att bjuda in till föreläsningar, politiska debatter och samtal om politiskt deltagande. Vägen till demokrati i Sverige har varit både lång och krokig. Stadsbiblioteket bjuder in till en författarafton med Per T Ohlsson, journalist, författare och senior columnist i Sydsvenskan, aktuell med boken Svensk politik.

1 miljon till Vallentunas Skapande skola

2014-04-03 14:01 CEST Vallentuna kommun Vallentuna kommun har sökt och tilldelats medel från Kulturrådet för Skapande skola även i år. För läsåret 2014/2015 kom besked häromdagen om 1 miljon kronor. Den årliga redovisningen pekar på att Vallentuna valt en modell som fungerar. Vallentuna-modellen i Skapande skola bygger på lokal förankring. Barn och ungas rätt till kultur står i centrum och skolan äger projektet.

Nu öppnar vi en ny Drop-In mottagning i Malmö !

2014-04-02 16:32 CEST Mama Mia

Bjäre Kraft ger 12 solenergilampor till skolbarn i Kenya

2014-04-02 10:09 CEST Bjäre Kraft Inför Earth Hour i lördags uppmanade vi våra elnätskunder att släcka mellan 20:30 och 21:30. Som morot lovade vi skänka pengar till solenergilampor till skolbarn i Kenya. För varje 100 kWh som sparades skulle en lampa skänkas.

2014-04-02 08:00 CEST Kulturförvaltningen i Malmö Karin Mang-Habashi var Malmö Operas firade operastjärna under 1970- och 80-talet och kommer till Stadsbiblioteket för en Masterclass.

2014-04-01 13:45 CEST Kulturförvaltningen i Malmö Malmö Stadsteater invigdes år 1944, så i år firar man 70-års-jubileum. Kristina Kamnert har skrivit boken Mitt Malmö Stadsteater och berättar om sina år som skådespelare där lördag 5 april på Stadsbiblioteket.

Camilla Kogg Account Manager

2014-04-01 11:18 CEST Stratiteq

Ny organisation för försäljning av LED Paneler

2014-04-01 10:16 CEST KLAR Design Vi har idag ett avtal med vår tillverkare i England på att marknadsföra och försälja LED paneler och designad ljusmiljö. Med vår samlade erfarenhet av glaskonstruktioner och blandade tekniker ser vi en god marknad för LED i olika miljöer. Vårt samarbete med Ulf Johansson avlutades 25/3 som tidigare representerat oss i Södra Sverige. För vidare information och affärsmöjligheter kontakta oss.

Årsredovisning 2013

2014-04-01 10:00 CEST Sparbanken Öresund AB Under 2013 ökade Sparbanken Öresunds affärsvolym med 4,5 procent till 103 mdr (98,6). Årets resultat blev 224,3 mnkr (41,7). Kreditförlusterna minskade till 70,1 mnkr (126,9) och placeringsvolymerna ökade med 23 procent. Detta framgår av bankens årsredovisning för 2013.

2014-03-31 16:07 CEST PMC Hydraulics PMC Group kommer medverka på årets Elmia Automation. Du hittar oss i monter D06:71. Det är PMC Hydraulics och PMC Swedrive som ställer ut tillsammans och det ger oss möjlighet att visa kompletterande teknologier för att hantera kraftöverföring, rörelse och kontroll.