Nyheter

Extraföreställningar av OTTAR OCH KÄRLEKEN

2014-10-14 11:11 CEST Malmö Stadsteater Nu släpper vi ännu fler biljetter till Ottar och kärleken! På grund av det stora publiktrycket spelas två extraföreställningar på Intiman 14 och 15 november.

Nu får alla möjlighet att tycka till om Jordbodalen

2014-10-14 10:05 CEST Helsingborgs stad Jordbodalen är ett fint och välbesökt naturområde i Helsingborg som nu ska utvecklas vidare. Vid två tillfällen bjuder Helsingborgs stad alla intresserade att tycka till om hur vi tillsammans kan förbättra Jordbodalen. Personal från stadsbyggnadsförvaltningen kommer att vara på plats, berätta om planer för området och ta emot synpunkter och förbättringsförslag.

2014-10-14 07:30 CEST Region Skåne Väntetiden till en röntgenundersökning kan bli kortare om patienten är beredd att åka en bit. Nu hoppas Region Skåne att fler patienter ska utnyttja möjligheten genom att den remitterande läkaren aktivt frågar patienten om att bli undersökt på en annan röntgenavdelning.

2014-10-13 11:56 CEST Advance AB Idag upplever många företag och beslutsfattare att de hamnar i kläm mellan olika IT-leverantörer, vilket skapar frustration och extra kostnader. Önskar du att du hade en engagerad IT-leverantör som ser till att ta ett totalt ansvar och har ett telefonnummer för alla dina IT-frågor? Se filmen där vår kund Elgross’n berättar om sina erfarenheter och förbättrade tillvaro.

Nu kan du anmäla dig till Business Arena Umeå 2015

2014-10-09 16:16 CEST Business Arena

2014-10-09 15:43 CEST Region Skåne Från och med måndag öppnar Flyktinghälsan upp i en ny mottagning ovanför Vårdcentralen Törnrosen i Malmö. Flyktinghälsan tvingades stänga efter översvämningarna i september.

2014-10-09 14:32 CEST Region Skåne Region Skåne har bjudits in att sitta med i den expertgrupp som är knuten till den av regeringen tillsatta demokratiutredningen. Johan Lidmark, chef för enheten för demokratiutveckling, kommer att sitta med i gruppen.

PS i nya kläder – snyggare, smartare och snabbare

2014-10-09 09:33 CEST PS Onlineauktioner Auktionsfirman Pettersson& Son AB blir PS Onlineauktioner AB vilket gör att vi byter plats från www.ps.nu till www.psonlineauktioner.se

Bjäre Krafts nya film visar på nyttan med fiber – nu och i framtiden!

2014-10-08 15:44 CEST Bjäre Kraft För några år sedan hade våra säljare fullt upp med att förklara vad fiber var och vad man kunde ha för nytta av den. Numera vet de flesta att det är fiber som är framtidens teknik och vill ansluta till vårt stadsnät. Vår nya film berättar vad fibern kan användas till idag, men ger också inblick i vad den kan nyttjas till i framtiden!

2014-10-08 14:20 CEST Region Skåne Från och med årsskiftet kommer Centralsjukhuset Kristianstad att utföra pacemakeroperationer.