Pressmeddelanden

Trend med bättre luft i centrala Uppsala håller i sig

2015-12-21 10:48 CET
Uppsala kommer klara EU-gränsen för stora partiklar på Kungsgatan för fjärde året i rad...

Uppsala får 26 nya laddstolpar för elbilar

2015-12-21 09:15 CET
Uppsala kommuns parkeringsbolag ska med ekonomiskt bidrag från staten bygga fyra nya an...

Kvarteret vid moskén får namnet Minareten

2015-12-18 14:39 CET
Vid sitt senaste sammanträde föreslog namngivningsnämnden att kvarteret kring moskén i ...

Ökat inflytande när funktionsnedsatta får ett eget brukarråd

2015-12-17 10:26 CET
Omsorgsnämnden i Uppsala kommer 2016 att utveckla arbetssätt för att bättre hämta in oc...

Kommunen vill upphandla anläggningsförarutbildning

2015-12-17 10:16 CET
Utbildningsnämnden beslutade den 16 december att genomföra en upphandling av inriktning...

Uppsala får lokalt arbetsmarknadsråd

2015-12-16 14:40 CET
På torsdag den 17 december träffas för första gången Uppsalas arbetsmarknadsråd. Råde...

​Stora investeringar för snabbare kollektivtrafik i Uppsala

2015-12-16 12:08 CET
Gatu- och samhällsmiljönämnden förväntas vid sitt möte idag anta en handlingsplan vars ...

​Uppsala kommuns största detaljplan någonsin antagen

2015-12-16 10:28 CET
Med minst 3500 nya bostäder antogs idag detaljplanen för utbyggnaden Rosendalsfältet. P...

Cykeln mer populär än bilen i tätorten Uppsala visar resvaneundersökning

Cykeln mer populär än bilen i tätorten Uppsala visar resvaneundersökning

2015-12-16 07:55 CET
För första gången sedan undersökningarna startade år 2000 är andelen resor med cykel i ...