Dokument

Provkapitel från boken "Historien om Nisse Hellberg & Wilmer X"

2014-09-23 12:42 CEST Warner Music Sweden

Specifikation Grizzly

2014-08-29 14:59 CEST Gävle Hamn AB

2014-07-29 16:00 CEST Warner Music Sweden

2014-07-29 16:00 CEST Warner Music Sweden

Kallelse Extra Bolagsstämma DEFLAMO 28 augusti

2014-07-28 17:50 CEST Deflamo AB Aktieägarna i DEFLAMO AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 16.00 på DEFLAMO AB:s kontor, Höjdrodergatan 32 i Malmö.

Futebol dá força årsredovisning 2013

2014-06-24 13:53 CEST Futebol dá força

Juryns utlåtande för Nordens högsta byggnad

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE I samråd med Sveriges Arkitekter, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg samt kommunala bolaget Älvstranden Utvecklings AB bjöd SERNEKE Group AB i januari 2014 in till tävling för utformning av området Karlavagnsplatsen, ett dynamiskt stadsområde på Lindholmen som bland annat ska innehålla ett av Nordens högsta hus. Här presenteras resultatet.

Jury statement - Scandinavia's tallest building

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE In consultation with The Swedish Association of Architects, Gothenburg’s City Planning Authority, and the municipal firm Älvstranden Utvecklings AB, a competition was held by SERNEKE AB in January 2014 for the design of Karlavagnsplatsen – a dynamic urban area of Lindholmen that will include, among other things, one of the tallest buildings in the Nordic region. Here are the results.

Snabbprotokoll 2014-06-11

2014-06-12 16:01 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Snabbprotokoll från kulturnämnden i Västra Götalandsregionens sammanträde 2014-06-11

2014-06-11 17:12 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Redovisning av kulturprojekt som fick stöd, respektive avslag, vid kulturnämndens möte 11 juni 2014.