Pressmeddelanden

SUNDSVALLS MUSEUM: Pressvisning tisdag 23 juni kl. 13.15 (Margareta Klingberg -Bärmarker & Tom Hunter -Unheralded Stories)

2015-06-18 15:49 CEST Sundsvalls kommun Välkommen på pressvisning till Sundsvalls museum tisdag 23 juni kl. 13.15. Vi presenterar sommarens utställningarna Bärmarker av Margareta Klingberg samt Unheralded Stories av Tom Hunter. Margareta Klingberg kommer finnas på plats och berätta om sitt omfattande projekt där hon följt gästarbetande bärplockare i Sverige och tillbaks till sina hemland.

2015-06-18 15:36 CEST Paper Province Paper Province har beviljats delfinansiering till det nya projektet Klimatsmart Innovation. 6,2 miljoner kronor kommer från Tillväxtverkets senaste strukturfondsutlysning. Total omsättning i projektet är 12,4 miljoner fördelat över tre år med start i oktober.

Sauk sätter upp show på Villa Strömpis

2015-06-18 11:57 CEST Villa Strömpis Villa Strömpis har nöjet att presentera en kväll signerad Stefan Sauk. Under en intensiv timme kommer vi få uppleva en rolig mix av samhällssatir, komik och musik. Stefan kommer ackompanjeras av sitt band Den Skeptiska Orkestern. Det utlovas intelligent humor och frågeställningar ihop med bra låtar.

2015-06-18 07:00 CEST Västtrafik Från 22 juni kl. 04.00 till 6 juli kl. 04.00 pågår ett spårarbete mellan Angered och Gamlestaden, som gör att spårvagnstrafiken måste dras in i båda riktningarna.

Nytt gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara

2015-06-17 13:13 CEST Karlstads universitet Karlstads universitet leder ett treårigt gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara. Genom tillämpad forskning ska IMTRIS, Innovation med trä i region inre Skandinavien, leda till innovationer inom produkter och tjänster. Fokus ligger på arbete med träråvara, den centrala naturresursen för den regionala bioekonomin.

Stockholmsbörsens största företag – Fräscha bokslut på Largestcompanies.se

2015-06-17 10:10 CEST Nordic Netproducts AB På Largestcompanies.se finns nu uppdaterade 2014-bokslut på alla bolag som är listade på Nasdaq OMX Stockholms listor Stora-, Medelstora- och Mindre Bolag. Bokslutsinformationen är inhämtad direkt från företagens årsredovisningar och innehåller förutom resultat- och balansräkning även uppgifter som export, utlandsförsäljning, utlandsanställda och antal aktieägare.

2015-06-17 09:18 CEST Länsstyrelsen Värmland Jämfört med tidigt 1800-tal finns i dag sannolikt mindre än fem procent kvar av lekbestånden av Klarälvslax och Klarälvsöring. Den vilda Klarälvslaxen möjlighet att leva, vandra och föröka sig i sin miljö kan ses som en indikator för väl fungerande ekosystem , eftersom den kräver miljöhänsyn som gynnar många andra hotade arter, naturmiljöer och samhällsintressen.

2015-06-17 08:20 CEST Länsstyrelsen Värmland ​Bostadsproduktionen i Värmland vände sakta uppåt under 2014 men ligger fortfarande under den nivå som behövs för att möta efterfrågan. Det är främst hyresrätter samt lägenheter i centralorter som efterfrågas. Det är en del av resultaten från den regionala bostadsmarknadsanalysen som beskriver läget på den värmländska bostadsmarknaden.

Compare utvecklar "testbädd i verkligheten" för framtidens digitala välfärdstjänster

2015-06-16 15:17 CEST Compare Karlstad Compare har beviljats 7,5 MSEK i stöd till projektet Nordic Digital Health Center (NDHC) - "en testbädd i verkligheten för att med framtidens informationsteknologi pröva, testa och utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter".

Grums medborgare mer nöjda med sin kommun än snittet

2015-06-16 12:55 CEST Grums kommun Nu har SCB levererat resultatet från vårens medborgarundersökning som mätt Grumsbornas attityder. Den visar att medborgarna i Grums är mer nöjda med det mesta jämfört med genomsnittet för alla undersökta kommuner.